- Dette må aldri gjenta seg

Angiverlista med skriftlige opplysninger om hver enkelt rekrutt skal tilintetgjøres. Det lover major Rune Brekke ved hans Majestet Kongens Garde.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Da Dagbladet kontaktet ham om saken i går, begynte han å sjekke hva som virkelig var skjedd. To timer seinere måtte Gardeleirens nestkommanderende erkjenne:

- Det er skjedd mer enn jeg fryktet: Angiveri satt i system aksepterer vi ikke som framgangsmåte i Garden. Det er helt forkastelig. Derfor vil vi nå gå ut med en beklagelse til drilltroppen, og fortelle at vi ikke har rett til å gjøre dette mot dem. Troppsbefalet har opptrådt svært kritikkverdig, og jeg har gitt dem ordre om at dette aldri må gjenta seg.

Den som får så øra flagrer er løytnant Pål David Grønning, sjef for geværdrilltroppen. På Huseby har han for øyeblikket kommandoen over 37 vordende drilltroppgardister som i oktober stupte inn i førstegangstjenesten som infanterister på Evjemoen.

I januar skal den endelige drilltroppen på 36 mann plukkes ut.

For å nå målet om å bli verdens beste drilltropp, og ikke gjøre skam på tidligere års paradeoppvisninger ved Edinburgh Military Tatoo, hadde han ønsket 120 mann å velge mellom.

- I dagens tropp er bare omkring 25 av 37 kvalifisert til å gå videre. Derfor har jeg fått lovnad om nye soldater fra Evjemoen rett over nyttår, og uttaket er blitt utsatt til midten av februar, sier Lt. Grønning til Dagbladet.

Han innså etter en prat med majoren i går at angiveri skal strykes fra repertoaret:

- Jeg og mitt befal beklager både ordvalg og metode. Mens fysiske prestasjoner er lett å måle, ønsket vi å måle aspirantenes holdninger på fritida. Vi ville finne ut hvor flinke de var til å dra lasset. Bakgrunnen var at drilltroppen fra 1997 anbefalte dette. Der ga lagførerne tilbakemelding. 97-troppen anbefalte at vi burde høre synspunkter fra alle rekruttene.

Nå beklager vi imidlertid at soldatene ble satt i en angiversituasjon ved å måtte sette andre soldater opp mot seg selv.

- Angiveri skaper splid. Er ikke samhold viktig også i militæret?

- Jo, og jeg tror dette kan ha vært med på å skape samhold ved at troppsbefalet er blitt en større felles fiende, svarer løytnanten.

- Er miljøet i troppen ødelagt?

- Nei, jeg tror ikke det.