Dette må gjøres:

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Odd Einar Dørum mener det norske samfunnet kan vinne kampen mot den organiserte kriminaliteten. Men da må følgende åtte punkter gjennomføres:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Vi må oppgradere statusen og respekten for politiet generelt og ordenstjenesten spesielt. Det er det uniformerte politiet som skaper tillit hos folk.
  • Opprette grupper i politiet som får jobbe i ro og fred, og som på sikt kan vise resultater i kampen mot den organiserte kriminaliteten. Bakmennene - de som organiserer den farlige kriminaliteten - må tas.
  • De kriminelle gjengene må oppleve at samfunnet ikke aksepterer deres handlinger. Vi må innføre en absolutt nulltoleranse overfor gjengene.
  • Politiet må tilføres spisskompetanse, f.eks. økonomer og dataeksperter, slik at vi kan følge og oppspore de kriminelle pengene.
  • Vi må rekruttere mennesker fra etniske minoriteter til politiet.
  • Det må utvikles klare retningslinjer for «undercover policing» - det vil si at politiet kan jobbe utradisjonelt og infiltrere kriminelle strukturer.
  • Politiet må utnytte maksimalt de fullmakter samfunnet har gitt dem. Metodene og apparatet ligger allerede klart. Nå må politiet benytte muligheten til å ta opp kampen mot organisert kriminalitet. Det gjelder bruk av den nye spesialenheten mot bakmenn, riksadvokatens rett til å samle påtaleledelsen i landsomfattende saker og Politidirektoratets rett til å beordre distriktene til å stille ressurser til rådighet.
  • Bruke politiets internasjonale nettverk aktivt.