Dette sa Breivik under utspørringen i dag, del tre

Innrømmet at CV-en hans var feil.

BLE AVBRUTT:  Massemorder Anders Behring Breivik svarte på spørmål fra aktorene. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
BLE AVBRUTT: Massemorder Anders Behring Breivik svarte på spørmål fra aktorene. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Etter hovedpausa i Oslo tingrett i dag begynte aktorene Inga Bejer Engh og Svein Holden, å stille Breivik spørsmål.

Den første delen fra 12.30 til 13.37 kan du lese her. 

Følgende forklaring ble gitt mellom 13.37 og 15.00.

I tidsrommet 15.00 og til retten var hevet 16.02 ble dette sagt:

Breivik: ... Jeg slapp ikke alt jeg hadde i hendene på det tidspunktet for det. Så jeg ville fortsatt se hvor lagt, eller hva som skjedde med de andre den andre veien. Engh: Gjorde du en innsats, følte du? Breivik: Veldig lite, egentlig. Men ... Engh: Og hva med alle disse innleggene? Breivik: Ja, det kan jo sees på som en innsats. Og det ble jo lagt merke til, selvfølgelig. Men, jeg kom ikke så veldig høyt på den endelige bystyrelisten, jeg kom vel på 37. plass eller noe sånn. Men det var jo interessant å se. Engh: Og når du først er inne på den kommunevalget i 2003.., hadde du noen rolle da? Breivik: Altså for å bli nominert for et parti i et kommunevalg, så må du bli for det første nominert av ditt lokallag, som for min del var Frogner. Og så, for å kunne ha en sjanse til å få en bra plassering på den listen, så må du få støtte fra flere bydelslag, og du trenger i hvert fall støtte fra kanskje tre bydelslag for å komme høyt nok opp. Og så i tillegg så blir det ganske mange andre kriterier du velges ut ifra. Så det som er normalt, er at du blir innkalt til et nominasjonsmøte, hvor de vurderer deg som person, sjekker CV-en din, om du er egnet, hvor mye støtte du har og så videre. Engh: Ble du nominert til kommunestyret i 2003? Breivik: Jeg ble innkalt til nominasjonsmøte ... Engh: Ja. Breivik: ... og så havnet jeg, altså den listen, jeg trodde at det var, når jeg skrev det i kompendiet, så tok jeg utgangspunkt i at det var 20 navn på den kommunelisten. Engh: Men hva var det du skrev i kompendiet? Breivik: Nei, jeg skrev at jeg hadde kommet tre plasser over den listen som kom, som ble publisert. Jeg hadde kommet litt over den, sånn at jeg ikke kom inn på selve listen. Og jeg tok utgangspunkt i da, for da på det tidspunktet hadde jeg glemt det, at det var 20 navn på den listen. Og derfor skrev jeg på 23. plass. Men så har det vist seg senere at det faktisk var 33 navn på den listen. Og det vil si at jeg kom på en 37. plass eller noe der omkring. Så det var en feil fra min side, det var en slurvefeil. Engh: Ja. Nei, for det jeg lurer litt på, er at i den CV-en din som vi refererte til i stad når vi snakket om utdanningen din, som da lå på PC-en din og som da også du har inntatt i manifestet, så skriver du at du var nominert til Oslo bystyre i 2003. Breivik: Ja. Engh: Det skriver du da. Og så har du gjentatt det i manifestet. Og så har du, jeg har i hvert fall notert meg at du fem ganger har sagt til politiet at du ble nominert til bystyret, kom på 23. plass. Breivik: Ja, jeg ble sikkert spurt om det først. Engh: Ja. Breivik: Men ... Engh: Ja, men jeg bare ... Breivik: ... jeg har jo egentlig forklart det i sted, at på det tidspunktet, så tok jeg utgangspunkt i at det var 20 navn på den listen. Men jeg tok feil, det var visstnok 33 navn på den listen. Men basert på den logikken, så gjorde jeg et resonnement om at jeg da måtte være tre plasser over, altså 23. plass. Men tre plasser over plass nummer 33, det er jo da 36 eller 37 da. Engh: Så når du skriver da i CV-en din og i manifestet at du var nominert til Oslo bystyre i 2003, så er det feil? Breivik: Så var det en slurvefeil, ja. Engh: Slurvefeil. Ok. Breivik: For jeg var mye, jeg var tre plasser over den listen. Engh: Ja. Men vurderte du å undersøke hvorvidt du var nominert, før du skrev det på CV-en din? Breivik: Nei, jeg syns ikke det er veldig viktig moment. Jeg skrev, det var en tid hvor jeg skrev om meg selv i kompendiet, for å bidra også til å gjøre det vanskeligere for journalister å sykeliggjøre meg og latterliggjøre meg etter en aksjon. Det er intensjonen med CV-en. Engh: Ja. I det første avhøret som ble tatt av deg på Utøya, så er det en av de første tingene du sier, at du har vært nominert til bystyret for Frp. Breivik: Ja. Engh: Hva var grunnen for at du sa det da? Breivik: Jo, altså alle på den listen, altså ..., nominasjonslisten til et parti den består av den listen som du faktisk finner i skolelokaler. Det er en forkortet liste, på 33 navn. Og så er det den ... resten av listen, for FrPs del på det tidspunktet så var det vel totalt 70 navn, tror jeg. Og av de 70 så havnet jeg på 37. plass. Altså tre plasser over den listen som faktisk var, som du finner på skoler. Så, det er ikke teknisk feil å si at man er på listen, for det er snakk om, det er en utvidet liste, og så er det en begrenset liste. Engh: Men du har flere ganger sagt at du kom på 23. plass, det er derfor jeg lurer på hvorfor du sa det. Breivik: (...Ikke hørbart). Ja, ja. Og det har jeg forklart to ganger nå. Engh: Greit. Nå har jo vi innhentet den listen, den nominasjonslisten til kommunevalget i 2003. Breivik: Ja. Engh: Og nummer 23. på listen det er en som heter (navn fjernet). Breivik: Ja, det har jeg snakket med politiet om allerede, og ... Engh: Ja, men du, ja, det skjønner jeg. Men du vet at retten kjenner ikke til ... Breivik: Ja, jeg skjønner. Ok, men ... Engh: Så hvem er, kjenner du (navn fjernet)? Breivik: Jeg kjenner mange i FpU, og ... Engh: Men kjenner du henne? Breivik: Ja, jeg kjenner henne. Eller jeg har kjent henne for mange år siden. Engh: Var det derfor du har sagt at sto på 23. plass? Breivik: Nei, det tror jeg ikke. Engh: Nei, ok. Breivik: Jeg tror det er, jeg husket at jeg var tre plasser over listen, og så da var jeg på 37. plass da i stedet for 23. plass. Det er forskjell. Engh: Greit. Vi har innhentet da noen av disse innleggene, dem snakket jeg i stad om at du hadde cirka 231 innlegg på dette forumet til FpU. Og da har vi innhentet noen av de. Og da lurer jeg på, jeg skal bare kort referere til noe av det, og så høre om det, om du mener det er representativt for hva du var opptatt av i den perioden. Da har du en melding der i mai, 20.... Breivik: Jeg kan godt fortelle deg hva jeg var opptatt av, eller hva jeg skrev. Engh: Ja. Breivik: Fordi jeg, som jeg sa allerede, så skrev jeg veldig lite om hva jeg faktisk mente. Og jeg skrev om alt fra boligpolitikk, og spesielt økonomisk politikk. Engh: Ja. Breivik: Og veldig lite om innvandring. Årsaken til det er at Frp er et moderat parti, det er, altså, hvis man ønsker å gjøre karriere der, så er det forventet at man ikke har innvandring som sin kjernesak. Fordi at innvandring det er et bakteppe i Frp, de ønsker ikke noe engasjement rundt akkurat det området. Engh: Nei. Men du, altså, 23. mai da, det kan god være at du husker det, da. 23. mai 2002 så har du et innlegg hvor du skriver at du vil prøve å lage en ungdomspolitisk borgerlig plattform, med eksempelvis to årlige møter. Representanter fra FpU, Unge Høyre og KrF, og Unge Venstre, at dere skal lage en plattform. Husker du noen av de tankene? Breivik: Ja, det stemmer det, jeg husker det var en idé. Engh: Hvorfor var du opptatt av å lage en felles plattform? Breivik: Nei, altså, man kan jo si at utgangspunktet for kanskje det vi snakker om nå, er at jeg på et eller annet tidspunkt trodde på demokratisk kamp. Og når jeg trodde på demokratisk kamp, så levde jeg i den forvissning om at vårt system kunne endres ved bruk av demokratiske midler. Og i den settingen der så er det et forslag for å tilrettelegge for et samarbeid blant ungdomspartier. Som på det tidspunktet ikke eksisterte. Og som på det tidspunktet ikke eksisterte. Engh: Ja, og så er det et innlegg senere, 5. juni (ikke hørbart) hvor du mener at folk må bidra i nominasjonsprosessen til kommunevalget. Husker du om du var aktiv med i å få folk med på nominasjonsprosessen? Breivik: Kan du repetere det? Engh: Ja, du har en melding på denne nettsiden 5. juni 2002, hvor du skriver at: Det er utrolig viktig at vi blir flinkere til å engasjere oss i Frp. Alle unge, ambisiøse Fpu-ere bør også være medlem av Frp. Jeg har forsøkt å lage en oversikt som jeg håper vil være til hjelp og inspirasjon. Kom gjerne med kommentarer. Ta på deg så mange verv som mulig, skriver du. Hvorfor ønsker du å oppfordre andre til å bli medlem av Frp? Breivik: Hvilken dato var det, sa du? Engh: Det er 2002, det er juni 2002. Breivik: Ok. Som jeg sa i sted, så på det tidspunktet kjørte jeg to linjer. Selv om jeg hadde kontakt med noen andre, så ville jeg se hvor det politiske sporet førte. Og en del av mitt engasjement knyttet til forumet, det er for egentlig å fremføre en fugledans i forbindelse med nominasjonsprosessen. Bare for å formidle det som blir forventet at du skal formidle. Engh: Akkurat. Også har du et innlegg også i juni, 22. juni 2002, hvor overskriften er: «Ja til et sterkt og handlekraftig Europa». Hvor du sier at vi glemmer ofte igjen ting, det som er til fordel for USA også veldig ofte er til fordel for Europa. Så snakker du litt om at vi bør søke mot USA. Husker du noe om hvilke tanker du hadde rundt det? Breivik: Jeg tror, i den settingen som jeg har skrevet det, så mente jeg angående utbytting av oljeressurser fra Midtøsten, og at Europa ikke egentlig har slåss for sine interesser på veldig mange år. Engh: Her skriver du at rike land som Norge i større grad burde tilnærme seg USAs politikk, både utenriks og innenriks. Selvfølgelig kan denne oppfattes som kynisk. Her oppfordrer du til ... Breivik: Alt som jeg har skrevet om på det tidspunktet, det er innenfor det som kalles FpU politiske rammer. Så med tanke på at jeg ønsket å se hvor langt jeg kom. I den nomineringsprosessen, så var jeg ganske aktiv i den perioden. Og da går jeg selvfølgelig ikke utover de politisk korrekte rammene. Engh: Men følte du at du gjorde en innsats i partiet i denne perioden? Breivik: Egentlig ikke. Engh: Nei, hvordan beskriver du den aktiviteten jeg har redegjort for nå, da? Breivik: Altså, forumaktivitet, det er ikke noe som er spesielt nevneverdig. Engh: Nei, ok. Følte du at du gjorde suksess i politikken når du var med der? Breivik: Nei, jeg følte ikke at jeg hadde noe engasjement i politikken. Engasjementet mitt var marginalt. Så det blir jo helt feil å ... Engh: Men tenker du at det jeg har beskrevet nå med de vervene dine og disse innleggene i 2002-2003, synes du det er marginalt, er det det du tenker? Breivik: Nei, altså, i utgangspunktet så er det jo meningsløse verv. Man bruker det nesten som CV-fyll. Jeg føler at jeg har lært mye i den fasen, og lært mye av det engasjementet, men for organisasjonen så er det betydningsløst. Engh: Men følte du at du fikk noe gehør for forslag du kom med mens du var i politikken? Breivik: Jeg har formidlet en del forslag i Frp. Og jeg lærte jo veldig raskt at man måtte holde seg innenfor rammene av politisk korrekthet. Og de var veldig rigide på det punktet. Engh: Kom du dit du håpet at du skulle komme? Breivik: Nei, altså, de forslagene ble jo slaktet som bare det. De som jeg kom med. Engh: Hva tenkte du om det, da? Breivik: Jeg tenkte at det er et rigid parti på mange måter. Det har solgt så mange prinsipper for å prøve å komme til makten at de har kastet ut babyen med badevannet. Tenkte jeg. Engh: Greit. Du, nå skal jeg gå over på litt det du var inne på før i dag, litt om hva som har vært grunnen til at du ble det du kaller radikal, og så at du valgte den veien du nå har gjort. Før det skal jeg bare høre om Holden har noen oppfølgingsspørsmål på de temaene. Holden: Nei. Engh: Da går vi over på et tema som, hvor jeg lurer litt på hva er det som gjorde at du ga opp demokratiet. Breivik: Jeg lagde en bra oppsummering innledningsvis i dag. Engh: Ja, men var det noe spesielt ... Breivik: Har du noen ytterligere spørsmål til den? Engh: Hva sa du? Breivik: Har du noen ytterligere spørsmål til den? Engh: Ja, jeg har det. Du snakket noe om personlige opplevelser, noe med voldsepisoder snakket du om, og hva du har hørt om andre har vært utsatt for. Men så lurer jeg på, er det noen politiske hendelser som har vært avgjørende for deg? Breivik: Altså, jeg summerte jo det veldig godt opp i det innledningsforedraget. Engh: Ja, men er det en spesiell politisk hendelse som har vært avgjørende for deg? Breivik: Det er vel en kombinasjon av personlige hendelser, altså personlig erfaringer. Det faktum at jeg har kanskje vært, ja, jeg veit ikke, hva skal man si, i sum rundt tjue konfrontasjonene med muslimer i Norge som jeg personlig har hatt. Kombinert med konfrontasjoner som mine venner har hatt, og som andre ungdommer, norske ungdommer har hatt med muslimer. Det har betydd en stor del, det vil jeg si. I tillegg så er det jo sensuren fra pressen. Jeg kan vel si at det som påvirket meg mest, det var vel når jeg var 15, 16, 17 år og det var veldig mange på Oslo vest som (...) Breivik: og som andre ungdommer, norske ungdommer har hatt med muslimer. Det har betydd en stor del. Det vil jeg si. I tillegg så er det jo sensuren fra pressen, altså, jeg kan jo si at det som påvirket meg mest, det var vel når jeg var 16-17 år og det var veldig mange på Oslo vest som oppfattet ... Altså det kom muslimske vennegjenger til Vestkanten og ranet og banket opp og voldtok. Og det ble ikke noe konsekvenser av det. Og de som forsøkte å organisere seg mot disse, de ble stemplet som rasister og nynazister med en gang. Det var en veldig stor urettferdighet, da, som jeg tror veldig mange føler den dag i dag. Altså, hvis det var akseptert at muslimer og minoriteter opprettet gjenger fordi vi måtte beskytte dem, og fordi de var en minoritet, mens hvis nordmenn gjorde det samme, forsøkte å lage en gjeng basert på etnisitet eller religion, så ble man stemplet som nazist med en gang. Og den ulevelige urettferdigheten er knyttet til pressens dekning av dette, ved at de formidlet nordmenn, som prøvde å gjøre motstand, som rasister og nazister.

For å fortsette å lese denne artikkelen må du logge inn

Denne artikkelen er over 100 dager gammel. Hvis du vil lese den må du logge inn.

Det koster ingen ting, men hjelper oss med å gi deg en bedre brukeropplevelse.

Gå til innlogging med

Vi bruker aID som innloggings-tjeneste, med din aID-konto kan du enkelt logge inn på alle våre sider som krever dette.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer