Dette sa Bush

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Medborgere. Begivenhetene i Irak har nå nådd de siste avgjørende dager. For mer enn et tiår har USA og andre nasjoner drevet tålmodige og ærefulle forsøkt på å avvæpne det irakiske regimet uten en krig.

(...)

Våre gode intensjoner har ikke blitt gjengjeldt. Det irakiske regimet har brukt diplomati som et plott for å vinne mer tid og fordeler. Det har avvist Sikkerhetsrådets resolusjoner som krever full avvæpning.(...) Fredelige anstrengelser for å avvæpne Irak har mislyktes igjen og igjen fordi vi ikke forholder oss til fredelige menn.

Etterretning samlet inn av denne og andre regjeringer etterlater ingen tvil om at det irakiske regimet fortsatt har og gjemmer noen av de mest dødelige våpen som noensinne er utviklet. (...) Regimet har en historie med hensynsløs aggresjon i Midtøsten. Det nærer et dypt hat mot Amerika og våre venner. Det har hjulpet, trenet og huset terrorister, inkludert medlemmer av al-Qaida.

Faren er tydelig: Ved å bruke kjemiske og biologiske våpen eller, en dag, atomvåpen, skaffet til veie ved hjelp av Irak, kan terroristene oppfylle sine uttalte ambisjoner om å drepe tusener eller hundretusener av uskyldige mennesker i vårt land, eller i et hvilket som helst annet land.

USA eller andre land har ikke gjort noe for å fortjene eller framprovosere denne trusselen. Men vi vil gjøre alt for å slå den tilbake.

(...)

I tilfellet Irak, handlet Sikkerhetsrådet - tidlig på 90-tallet. Under resolusjon 678 og 687 - begge fortsatt gjeldende - autoriserte USA og våre allierte bruk av makt for å fjerne masseødeleggelsesvåpen fra Irak. Dette er ikke et spørsmål om autoritet, men et spørsmål om vilje.

(...)

I dag kan ikke noen nasjon hevde at Irak har avvæpnet seg selv. Og det vil ikke avvæpne seg så lenge Saddam Hussein sitter med makta. I de siste fire og en halv månedene har USA og våre allierte arbeidet innenfor Sikkerhetsrådet for å gjennomføre rådets krav. Likevel har noen permanente medlemmer av Sikkerhetsrådet varslet at de vil legge ned veto mot enhver resolusjon som tvinger avvæpning av Irak.

(...)

Saddam Hussein og hans sønner må forlate Irak innen 48 timer. Nekter de å gjøre det vil det føre til militær konflikt, innledet på et tidspunkt vi velger. Av hensyn til egen sikkerhet burde alle utlendinger, journalister og inspektører inkludert, forlate Irak umiddelbart.

Mange irakere kan høre meg i kveld i en oversatt radiosending og jeg har et budskap til dem. Om vi må begynne en militær kampanje, vil den være rettet mot de lovløse menn som styrer landet deres, og ikke mot dere. Når vår koalisjon fjerner deres makt, vil vi levere maten og medisinen dere trenger. Vi vil rive ned terrorapparatet og hjelpe dere å bygge et nytt Irak som er framgangsrikt og fritt. I et fritt Irak vil det ikke være noen aggresjons-kriger mot deres naboland, ingen flere giftfabrikker, ikke flere henrettelser av opposisjonelle, ikke flere torturkamre og voldtektsrom. Tyrannen vil snart være borte. Dagen for deres frigjøring er nær.

Det er for seint for Saddam Hussein å forbli ved makten. Det er ikke for sent for det irakiske militære å handle med ære og beskytte deres land ved å tillate et fredelig inntog av koalisjonens styrker for å eliminere masseødeleggelsesvåpnene. Våre styrker vil gi irakiske militære enheter klare instruksjoner for hvordan de kan handle for å unngå å bli angrepet og ødelagt. Jeg ber innstendig hvert enkelt medlem av det irakiske militære og etterrettningstjenester, dersom krigen kommer, om ikke å kjempe for et døende regime som ikke er verd å risikerer livet for. Alle irakiske militære og sivile burde lytte nøye til denne advarselen. I tilfelle konflikt vil din skjebne avhengige av dine handlinger.

(...)

Vi handler nå fordi risikoen ved ikke å handle er mye større. Om ett år, eller om fem år, vil Iraks makt til å påføre skade på alle frie nasjoner være mangedoblet. Med disse midlene kan Saddam Hussein og hans terror-allierte velge tidspunktet for dødelig konfrontasjon når de er på sitt sterkeste. Vi velger å møte denne trusselen nå, der den er, før den kan dukke opp plutselig i vårt luftrom og våre byer.

(...)

Verdens sikkerhet krever at vi avvæpner Saddam Hussein nå.

(...)

I motsetning til Saddam, tror vi på at det irakiske folket fortjener og er i stand til menneskelig frihet. Og når diktatoren er borte, kan de sette et eksempel for hele Midtøsten som en vital og fredelig og selvstyrt nasjon.

(...)

Dette er fremtiden vi velger. Frie nasjoner har plikt til å forsvare våre folk ved å samles mot de voldelige. Og i kveld, som vi har gjort det før, aksepterer Amerika og våre allierte den forpliktelsen. God natt og måtte Gud fortsatt velsigne Amerika.»