Dette skal granskes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BERGEN (Dagbladet): Undersøkelseskommisjonen som er oppnevnt for å granske omstendighetene rundt «Sleipner»-forliset, har fått et omfattende mandat. Mandag trer de inn i sjøforklaringens sted - på Stord.

I mandatet heter det at kommisjonen skal:

  • Foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å bringe på det rene de faktiske omstendigheter omkring ulykken og årsaken til den.
  • Vurdere forhold som er av betydning for bedømmelsen av skipets sjødyktighet, blant annet vurdere forhold som har å gjøre med fartøyets redningsmidler, evakuering og dets evne til å tåle skade.
  • Gi en vurdering av gjennomføringen av redningsoperasjonen. Den kan dessuten ta opp andre forhold i tilknytning til ulykken, herunder merking av skipsleia.
  • Vurdere faktiske omstendigheter som kan tenkes å begrunne straffansvar for enkeltpersoner eller foretak eller annet ansvar i forbindelse med ulykken.
  • Vurdere forhold som er av betydning for vurdering av reglene om sjødyktighet og sikkerhet til sjøs, herunder bestemmelsene om sikkerhetsstyringssystemer.
  • Fremme forslag til tiltak som etter kommisjonens mening bør treffes for å hindre nye ulykker av liknende art.