- Dette skaper bare tapere

Det går mot full krig om foreldrepermisjoner.

OMSTRIDT FORSLAG: Regjeringen foreslår en «tillitsbasert unntaksordning» i foreldrepermisjons-ordningen.
OMSTRIDT FORSLAG: Regjeringen foreslår en «tillitsbasert unntaksordning» i foreldrepermisjons-ordningen.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) tror et nytt lovforslag om foreldrekvoten fører til at pappapermen i praksis vil dø hen. Etter regjeringsskiftet ble mødre- og fedrekvoten redusert fra 14 til ti uker for mor og far.

Regjeringen foreslo i sommer en endring med «en tillitsbasert unntaksordning» med egenerklæring fra foreldrene som gjør det enkelt å overføre ukene fra far til mor.

Forslaget er i disse dager ute på høring. Direktør Kristin Skogen Lund mener forslaget bare skaper tapere.

- For kvinner går det ut over likestillingen, menn vil få mindre tid til å være hjemme med barnet og barna vil ikke få anledning til å tilbringe tid med både mor og far, sier Skogen Lund til Dagbladet.

Likestilling Gjennom en kronikk og en artikkel i Aftenposten i går kom hun derfor med et motforslag til Regjeringen. Dersom unntaksordningen blir bestemt forelsår NHO å redusere permisjonen fra 59 til 52 uker (med 80 prosent lønn) eller fra 49 til 42 uker (med 100 prosent lønn).

NHO mener det vil gi mødrene kortere fravær og styrke deres stilling i arbeidslivet, skriver Aftenposten. En slik ordning vil gi en innsparing på cirka to milliarder kroner og kan brukes på tiltak for likestilling i arbeidslivet, for eksempel full barnehagedekning for ettåringer, mener NHO.

KOMMER MED MOTFORSLAG: NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
KOMMER MED MOTFORSLAG: NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer

LO støtter NHOs bekymring om at fedrekvoten i praksis blir borte, men støtter ikke forslaget om kutt i antall uker. Skogen Lund tror ikke det vil bli karrierekvinnene som vil lide ved en eventuell endring.

- Det vil gå mer ut over arbeidende kvinner generelt. Og likestillingen vil lide, mener NHO-direktøren.

Overbevise mor NHO-direktøren tror mange fedre ønsker å være hjemme med barna sine og hun tror også deres arbeidsgivere oppfordrer til det.

- Heldigvis har flere menn blitt mer bevisste på det å være hjemme i en periode med barnet sitt. Det har også vært en utvikling der arbeidsgiver i større og større grad oppfordrer til det. Jeg våger å påstå at menn uten lovfestet rett til pappatid vil få størst problemer med å overbevise barnets mor om at de skal være hjemme med barnet dersom mor med et kryss kan overta hele kvoten til far, sier Kristin Skogen Lund til Dagbladet.

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter mener regjeringens forslag er et tilbakesteg.

- For hver uke som går uten at mødre kommer tilbake i jobb, jo mindre sannsynlig er det at hun kommer tilbake i full stilling. Vi trenger flere heltidsarbeidende kvinner, vi trenger denne arbeidskraften, sier Bratten til Dagbladet.

Mild tvang - Jeg mener det er helt feil politikk å ikke øremerke foreldrekvoter for fedre. Denne milde tvangen har fungert kjempebra siden den ble innført, sier hun.

Spekter er dermed enig med NHO, LO som frykter at fedrekvoten i praksis vil dø dersom unntaksordningen blir innført.

Bratten sier hun er enig i logikken i Skogen Lunds forslag om å kutte sju permisjonsuker dersom forslaget blir innført, men kommer samtidig med et eget forslag.

- Jeg mener vi heller kan ta de pengene som spares inn sammen med pengene og samtidig avvikle kontantstøtten. De to besparelsene kan inngå i et fond som skal brukes til barnehageutbygging, og hjelpe alle de som sliter med å få barnehageplass fordi det bare er ett barnehageopptak i året, sier Bratten.

Null venstrestrøtte Høyre og Frp har begge programfestet at de vil fjerne fedrekvoten. Da regjeringssamarbeidet skulle spikres, måtte de imidlertid enes med KrF om å beholde fedrekvoten - som fra 1. juli i år ble redusert til ti uker.

I samarbeidsavtalen åpnes det også for en «tillitsbasert unntaksordning», gitt en rekke kriterier. Dette er i tråd med forslaget til likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Venstre kommer ikke til å støtte forslaget.

- Det er Stortinget og ikke regjeringen som avgjør hvordan foreldrepermisjonen skal utformes. Venstre kommer ikke til å støtte en snikavvikling av pappapermen slik Solveig Horne og regjeringen legger opp til. Det er det heller ikke flertall på Stortinget for, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sier det er et underforbruk av foreldrepermisjonen i dag.

- Regjeringen ønsker at flere skal benytte seg av ordningen og være hjemme med barna. Vi har sendt på høring et forslag som åpner for flere unntak. Dette er ikke en uthuling av fedrekvoten. Det blir viktig å lytte til de innspill som kommer i høringen, sier Horne, som avviser NHOs motforslag og mener det vil ramme barna.

KOMMER MED MOTFORSLAG: Spekter-direktør Anne-Kari Bratten. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
KOMMER MED MOTFORSLAG: Spekter-direktør Anne-Kari Bratten. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet Vis mer

- Det følger av samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti og av regjeringsplattformen at mødre- og fedrekvoten på ti uker skal bestå. Vi skal sikre familiene fleksibilitet og valgfrihet. NHO tar for gitt at ingen fedre tar mer enn fedrekvoten. Det stemmer ikke. 90% av fedrene tar ut hele eller deler av fedrekvoten. Fedre har gjennom flere år økt sitt uttak, og en del fedre tar ut mer enn fedrekvoten. Det kan de fortsatt gjøre.

- Norge har en god og sjenerøs foreldrepengeordning. Den gir foreldrene en unik mulighet til å kombinere yrkesaktivitet  og omsorg for små barn. Foreldrepengeperioden er 49 uker med full dekning hvor tre uker er til mor før fødsel. Barnet er altså under 11 måneder når stønadsperioden er ferdig. Med NHOs forslag vil barnet være 9-10 måneder når den lønnede permisjonen er ferdig. Det er ikke noe regjeringen ønsker.