Dette skjer i Senatet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
 • 1. Anklagepunktene fra Huset blir tatt vare på av Senatets sekretær til det nye Senatet konstituerer seg 6. januar neste år. Når senatet er på plass, får man saken formelt fra Representantenes hus .
 • 2. Anklagen sendes først til Senatets justiskomité hvor republikaneren Orrin Hatch er formann. Saken vurderes og sendes videre til Senatet for at det skal settes en dato for riksrett.
 • 3. Ifølge konstitusjonen skal Høyesteretts øverste leder , høyesterettsjustitiarius William H. Rehnquist, lede riksrett.
 • 4. Republikanere fra Representantenes hus er anklagere, mens president Bill Clinton får ha sine advokater med seg.
 • 5. Senatet er j uryen og må sitte stille og tause under hele rettergangen. De kan bare rette skriftelige spørsmål direkte til Rehnquist. Når rettergangen er over, trekker senatorene seg tilbake og diskuterer dommen for lukkede dører. De får 15 minutter hver. Dommen faller for åpne dører.
  Det kreves to tredjedels flertall for å domfelle presidenten. Det betyr at det må være 67 stemmer i et senat som har 55 republikanere og 45 demokrater.
 • 6. Senatorene kan stoppe riksrettsaken når som helst under rettergangen ved simpelt flertall.
 • 7. I teorien kan Senatet nekte å sette i gang en riksrettsak, men flertallsleder Trent Lott har sagt at Senatet vil sette i gang riksrettsak tidlig på nyåret .
 • 8. Det finnes ingen begrensninger for hvor lang tid en riksrettsak kan ta, men Trent Lott har antydet tre uker . Andre mener det kan ta opp til et år. Lott sier Senatet kan ha andre gjøremål mens saken går, mens demokratene mener det vil forhale saken.
 • 9. Det ble skrevet ned 26 regler for riksrettsaken mot Andrew Johnsen i 1868. Disse er oppdatert etter Watergate i 1974. Det er likevel viktige spørsmål som det ikke finnes klare svar på. Uklarhetene gjelder blant annet bevis, bevisførsel og selve definisjonen av å lyve under ed. To av tiltalepunktene mot Clinton handler om å lyve under ed. Det er Rehnquists ansvar å avgi kjennelse på spørsmålene, men han kan settes til side av et flertall i senatet.

Kilder: Washington Post, AP og boka «The complete Idiots Guide to Impeachment of the President.»