Kommenterer Dagbladets artikkel

Dette svarer Swix

Swix mener bedriften i stor grad har respondert på den informasjon som har vært tilgjengelig til et hvert tidspunkt.

SLUTTER MED FLUOR: Beslutningen om å fase ut fluor fra 2022 var allerede tatt i Swix. Men nå setter FIS-forbudet allerede fra neste sesong rammene for skisporten, skriver forsknings- og utviklingssjef Chistian Gløgård i dette innlegget. Denne redegjørelsen er Swix' samtidige imøtegåelse til Dagbladets artikkel om Swix' fluor-retorikk gjennom tidene. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
SLUTTER MED FLUOR: Beslutningen om å fase ut fluor fra 2022 var allerede tatt i Swix. Men nå setter FIS-forbudet allerede fra neste sesong rammene for skisporten, skriver forsknings- og utviklingssjef Chistian Gløgård i dette innlegget. Denne redegjørelsen er Swix' samtidige imøtegåelse til Dagbladets artikkel om Swix' fluor-retorikk gjennom tidene. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Her er kommentarene fra Swix på Dagbladets artikkel om Swix-retorikken om fluorsmøring, ført i pennen av forsknings- og utviklingssjef Christian Gløgård:

«Rundt 1990 ble Swix spurt av FIS om å dokumentere at Cera F var trygt. Swix hadde på det tidspunktet en utviklingsavdeling bestående av en person og han henvendte seg derfor til leverandøren hvor kunnskapen om produktet er størst. At Miteni betaler for undersøkelsen betyr ikke at den er falsk. Det er alltid noen som må betale for studier og det er naturlig at Miteni gjorde dette som produsent.

Inversk Research Int som utførte studiet er i dag for øvrig en del av det store forsknings- og legemiddelfirmaet Charles River. Det er heller ingen grunn til å tro at konklusjonen i studiet ikke er riktig.

Perfluoroalkaner er kjemisk og biologisk inerte substanser som blant annet har funnet anvendelse som blodsubstitutt i menneske. Studiet har blitt kritisert for ikke å inkludere PFOA, noe som ikke medfører riktighet. PFOA er med i studiet siden forbindelsen inngår som en forurensning i Cera F og er derfor en del av konklusjonen. For øvrig har PFOA aldri vært en råvare i Cera F eller skismøring fra Swix. At perfluoroalkanene har negative egenskaper med hensyn på partikkeldannelse i arbeidsmiljøet samt at de er persistente er vi ikke uenige i.

Hvor PFOA kommer fra

Så hvis ikke PFOA problemet kommer fra Cera F hvor kommer det fra da?

Etter STAMI-rapporten i 2009 ble Swix klar over at det forekom forhøyede nivåer av PFOA hos skismørere. Fram til da var det ukjent for Swix og det samme angikk muligheten for at skismøring og PFOA kunne være knyttet sammen. I arbeidet med å identifisere PFOA kilden i skismøring ble det først antatt at forurensningsnivået i Cera F var årsaken, men ved nærmere undersøkelse så kunne ikke dette forklare de verdiene som ble funnet. Søkelyset ble derfor vendt mot fluorkomponenten i glider, F65A. PFOA forurensningene er like lave her, men det skulle vise seg at denne kunne degraderes til PFOA. Denne sammenhengen bekreftes også av Swix’ egne undersøkelser av ansatte og smørere. Ansatte som aldri hadde brukt eller håndtert Cera F hadde forhøyede PFOA nivåer, mens ansatte som kun hadde jobbet med Cera F hadde overraskende lave PFOA nivåer. Miteni hadde tidlig i prosessen blitt kontaktet med spørsmål om det var PFOA i produktene eller om noen av fluorforbindelsene kunne transformeres til PFOA. Miteni svarte negativt på begge deler.

Arbeidet med å finne en erstatning til F65A var allerede i gang og den C6-baserte nye råvaren ble første gang tatt i bruk i produksjonen i 2012. I forbindelse med prosjektet for å kartlegge PFOA-nivåer i egne ansatte skrev samarbeidspartner Folkehelseinstituttet at ingen av verdiene utgjorde en helsefare. Verdiene var også langt under det som da ble angitt som grense for negative helseeffekter. Det var altså ingen grunn til å rope alarm på dette tidspunktet, noe heller ikke norske helsemyndigheter ved Folkehelseinstituttet (FHI) gjorde. Snarere tvert imot, I 2010 oppsummerte FHI resultatet fra den første undersøkelsen hos Swix på følgende måte; På bakgrunn av det man vet i dag gir de oppgitte blodverdiene liten direkte bekymring for individuell helse. Verdiene i andre undersøkelser som var gjort på skismørere på lå også godt under grenseverdiene (800/1600 ppm) satt av norske og internasjonale myndigheter. Fluorverdiene blant ansatte i Swix, som regelmessig testes av vår bedriftshelsetjeneste, fortsetter å synke, og legen gjentok senest høsten 2019 at det ikke var noe bekymringsverdig ved våre resultater.

Reagerte på informasjon

Helseproblemene ved Mitenis fabrikk er blitt godt dekket av Dagbladet. Spørsmålet er om Swix på noe tidspunkt burde ha reagert eller forstått at alt ikke var som det skulle?

I 2010 ble Swix forelagt arbeidsmiljøstudiet i regi av Costa som pågikk i perioden 2002-2007. Konklusjonen i artikkelen var at alle referanseverdier var innenfor normalen, men at det var funnet korrelasjon med forhøyede kolesterol- og urinsyreverdier. I tillegg fremkom det at Miteni allerede i 2002 hadde bygget om og automatisert fabrikken noe som førte til at PFOA verdiene var på vei ned. Konklusjonen var også her beroligende og det fremstod som om Miteni hadde tatt grep og hadde kontroll på situasjonen.

Dagbladets antydninger om at Swix har vært unnfallende og forsøkt å skjule informasjon er altså sterkt overdrevne og usanne. Sannheten er at Swix reagerte på informasjonen de mottok, men at den på det tidspunktet ikke ble ansett å medføre helsefare som følge av konklusjonen i rapporten.

Hva Swix har gjort etter 2009

Så hva har Swix gjort etter at STAMI-rapporten kom i 2009 og det noe senere ble mistenkt en sammenheng mellom PFOA og F65A?

2009: Anbefaling av personlig verneutstyr og tiltak i arbeidsmiljøet (maske) i forbindelse med skismøring som følge av STAMI-rapporten (maske var anbefalt fra 1990-tallet pga partikler og støv)

2009: Ombygning av arbeidsstasjoner for smørere og konsulenter

2009-2012: Testing og utvikling av alternativer til F65A

2010: Testing og oppfølging av produksjonsmedarbeidere og smørere i samarbeid med FHI (pågår enda)

2011: Swix tilbyr masker og utvikler smørebenk med avsugsløsning

2012: Første produksjon med C6 basert råvare

2013: Utfasing av F65A i alle produkter med unntak av HF-glider

2016: Utfasing av F65A i resterende produkter

2017: Utarbeiding av smørevettregler og avfallshåndteringsregler i samarbeid med NSF, FHI og Tøffest uten Fluor

2018: Fokus på fluorfrie produkter og innføring av fluorfri merking av produkter

2018-2019: Lansering av nye fluorfrie produkter for racing

2019: Utvikling av avsugssystem for å hindre partikler i arbeidsmiljøet

Siden 2013 har Swix tatt initiativ og deltatt sammenhengende i forskningsprosjekter for utvikling av alternativer til fluor.

Hva Swix kunne ha gjort

Er det ingenting Swix burde ha gjort i forbindelse med det som har fremkommet?

Jo, det mener vi at det er, men vi mener også at Swix i stor grad har respondert på informasjon basert på hvordan den ble vurdert på det tidspunktet den ble mottatt, og de anbefalinger som ble gitt av myndighetene.

  • Sett i dagens lys, så burde STAMI ha vært kontaktet på et tidlig tidspunkt for å undersøke arbeidsmiljøet. Det hadde ført til at tiltak ville ha bli iverksatt som hadde redusert partikkeleksponeringen.
  • Maskeanbefalingen burde ha vært kommunisert tydeligere fra starten av. Det faktum at man kunne se støv i luften inne i smørebodene, burde ha vært godt nok som argument for dette
  • Utfasingen av F65A burde ha skjedd raskere. Riktignok trodde man ikke at PFOA verdiene som var målt utgjorde noen helsefare, men man visste at det var fokus på PFOA og man hadde teknologien tilgjengelig til å fase ut C8 kjemi i alle gliderprodukter.

Slutter med fluor

I Swix har diskusjonen om å gå ensidig ut av fluor pågått en stund. Ikke pga PFOA, den problemstillingen ble avsluttet med F65A, men fordi fluorforbindelser ikke brytes ned i miljøet og at det av den grunn er uønsket i naturen. Avgjørelsen om helt å fase ut fluor fra 2022 var allerede tatt, men det er FIS fluorforbud allerede fra neste sesong som nå setter rammene for fluor i skisporten. I Swix er vi glade for at forbudet har kommet på plass og gir like vilkår for alle produsenter til det beste for miljø, smørere og ikke minst skisporten selv.»

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer