- Dette svekker NATO

Utenriksminister Jan Petersen mener krangelen i NATO bidrar til å undergrave organisasjonens troverdighet. Og at det er et ekstra stort problem for Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Uenigheten i NATO er forstemmende. Hvis dette fortsetter vil det undergrave NATOs troverdighet. Det rammer særlig Norge, sier Jan Petersen. Han bruker sterke ord om Tyskland, Frankrike og Belgia som i NATOs råd i går ikke ville støtte Tyrkias ønske om å bygge opp en NATO-beredskap i landet for å forberede en eventuell krig i Irak. Tyskland, Frankrike og Belgia mener det å bygge opp en NATO-beredskap i Tyrkia vil være konfliktøkende, og at alt arbeid nå må brukes på å støtte diplomatiske framstøt for å unngå krig.

Tale med en stemme

- Det er uklokt å lage konfrontasjoner innad i NATO på dette spørsmålet. Verdenssamfunnet må snakke med en stemme i forhold til Irak, sier Petersen. Han mener det er for tidlig å snakke om at saken vil blåse ytterligere liv i en norsk EU-debatt. Utenrikspolitiske eksperter og diplomater deler Petersens syn om at et splittet NATO er ekstra farlig for Norge. - Hvis NATO blir svekket, kan ikke vi knytte all vår sikkerhet til NATO lenger, sier forsker Espen Barth-Eide ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han sier at spliden i NATO er uttrykk for en dyp uenighet om hva forsvarsalliansen skal brukes til. De europeiske landene vil at NATO først og fremst skal brukes i Europa, mens USA vil ha et mer globalt NATO som settes inn i konflikter for å «rydde opp». Norge er i en spesiell situasjon i dette spillet. Av de europeiske NATO-landene er det bare Norge, Tyrkia og Island som ikke er eller er i ferd med å bli EU-medlemmer.

Utviklet gjennom kriser

- Vi vet jo ikke hva utgangen på krisen er. I verste fall kan det tenkes at forpliktelsene i alliansen ikke vil være like reelle, sier Barth-Eide. Han viser til at EU prøver å bygge opp et forsvarspolitisk samarbeid. - Nå er ikke EU fiks ferdig til å overta etter NATO. Men en kan forvente at dette blir framskyndet dersom NATO blir satt på sidelinja, sier Barth-Eide. - Men EU er jo splittet? - På kort sikt har ikke dette styrket den europeiske enigheten. Men NATO er ikke hva det var. Og det er behov for å finne alternativer. Noen mener at det ikke blir noe av det forsvarspolitiske samarbeidet i EU. Men EU har jo utviklet seg gjennom kriser, understreker NUPI-forskeren.

- Historisk

NATO-forsker Christian-Marius Stryken Dansk Institut for Internationale Studier sier at det er «dramatisk viktig» for Norge at NATO fungerer godt. - For Norge som ikke er medlem av EU, er det viktig at den eneste sikkerhetsorganisasjonen de er medlem av, fungerer. Norge har stor interesse i å finne en pragmatisk løsning på denne krisen, sier Stryken. Han kaller splittelsen for historisk, og sammenlikner situasjonen med Suez-krisa i 1956, Yom Kippur-krigen i 1973 og Bosnia-krisa. Tidligere statsminister Kåre Willoch sier splittelsen i NATO er en tankevekker for Norge. - Det innebærer at Norges posisjon er mer utsatt, sier Willoch, som mener dette bør gjøre norsk EU-medlemskap mer aktuelt.

Norsk dilemma

Pensjonert general Gullow Gjeseth tror splittelsen mellom USA og Europa kan føre til at Norge blir tvunget til å ta stilling mellom de to sidene av Atlanterhavet. - Vi vil merke det dersom splittelsen varer ved. Det kan tvinge fram nye valg, og føre til at vi må nærme oss USA mer enn vi ønsker. Men vi ønsker ikke å velge mellom partene - og det er dilemmaet, sier Gullow Gjeseth.

«FORSTEMMENDE»: - Verdenssamfunnet må snakke med en stemme i forhold til Irak. Uenigheten i NATO er forstemmende, mener utenriksminister Jan Petersen (H).