Dette taler for og imot de tiltalte

De 12 jurymedlemmene har fulgt Orderud-saken på Åråsen siden mandag 14. januar. Ti av dem skal dømme - to blir fjernet. Hvis bare fire av ti svarer «nei» på skyldspørsmålet, må tiltalte frifinnes.Onsdag kl. 09.00 begynner lagmann Odd Jarl Pedersen sin rettsbelæring. Han skal gjennomgå både de juridiske problemstillingene og bevisene i trippeldrapssaken. Juryen står fritt til sjøl å bedømme bevis og trekke konklusjoner om skyld eller ikke skyld.Det er ventet at lagmann Pedersen vil bruke to til tre timer. Deretter trekker juryen seg tilbake, og skal i utgangspunktet sitte sammen helt til de er ferdige med de 24 spørsmålene om drap - pluss ett om trusler, som bare gjelder Kristin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PER ORDERUD

FARLIGE VITNER:

Tiltalen mot Per bygger i hovedsak på forklaringene til Kristin og Lars. Kristin hevder at Per, Veronica og Lars planla drapene lille julaften 1998, og at hun da ga ekteparet Orderud to pistoler. Hun sier gårdstvisten var drapsmotivet.

Lars sier han ga ekteparet våpentrening lille julaften, og at Per seinere maste fælt for å få sterkere våpen. Til slutt ga han etter.

Aktoratet mener tvisten om Orderud gård er motivet for drapene. Per hevder tvisten var løst da drapene skjedde. Men advokat Ole Edw. Hagen , Kristian Magnus Orderuds advokat, sier tvisten slett ikke var forlikt da drapene skjedde. Advokat Espen Bebel Kolding , en av Pers advokater i tvisten, sier Per selv sa det var «full krig» mellom han og faren. Vitnet Ole Lunder hevder Per forsøkte å få ham til å lyve om hvordan skjøtet om gården ble underskrevet.

Kristins venn Gunnar Baltzersen sa til politiet at Kristin sommeren 1998 fortalte ham at «tre måtte forsvinne, ellers ville Per miste gården». Lars' venn Tom Andersgård sa til politiet at en kar ved navn Per Kristian var i ferd med å bli umyndiggjort av familien, og at Lars spurte ham om han visste om noen som kunne drepe tre. Denne forklaringen trakk han tilbake i retten.

Pers fetter Harald Orderud mener ekteparet sitter med sannheten om drapene. Han fikk raskt mistanke til dem. En rekke vitner, deriblant leieboerne på Orderud gård sår tvil om ekteparet var hjemme og sov drapsnatta, slik de selv hevder.

FARLIGE BEVIS:

Lars' forklaring om at han ga drapsrevolveren til Per rett før drapene, er sentral. Dette støttes av en bompengebillett fra natta Lars hevder han overleverte revolveren. Telefonutskrifter viser at Lars og Per hadde hyppig kontakt i perioden. Lars sier Per maste om et sterkere våpen. Dagen etter at Lars sier han leverte revolveren, opphører all kontakt. Utskrifter viser at Lars ringte en kamerat den natta han har forklart han var på Orderud gård.

FARLIGE LØGNER:

Per løy lenge om gårdstvisten og den falske kjøpekontrakten, både overfor politiet, retten og sin nærmeste familie. Han løy også i den sivile saken om gården, og beskyldte uriktig sine foreldre for å lyve. Overfor politiet benektet han lenge skuddet som gikk av lille julaften.

GODE VITNER:

Pers kone Veronica hevder at Per aldri har hatt noe med drapene å gjøre.

Advokat Rolf Nybakk, som representerte Per i gårdstvisten, sier at tvisten ble forlikt fredag før drapene. Han avviser dermed at Per hadde motiv. Det er bekreftet av flere andre i kretsen rundt Nybakk.

Pers psykiater Petter Holmesland framstilte ham som en «god, gammeldags etiker». På spørsmål om han trodde Per kunne ha medvirket til drapene, svarte han: - Det er så fjernt som det nesten er mulig å tenke seg.

Professor Gisli Gudjonsson tegnet et godt bilde av Per. I slekta støtter blant andre fetterne Espen og Lars Orderud Per og Veronica. Det samme gjør Pers svigermor, Bodil Kirkemo .

VERONICA ORDERUD

FARLIGE VITNER:

Kristin og Lars danner grunnlaget for tiltalen mot Veronica. Kristin sier Veronica fikk pistoler og deltok i drapsplanleggingen lille julaften, og mener at Per og Veronica var inne i kårboligen og skjøt i pinsen 1999. Lars hevder Veronica var til stede da han overleverte revolveren.

Saken mot Veronica henger i stor grad sammen med Pers. Advokat Ole Edw. Hagen og Espen Bebel Koldings uttalelser om tvisten rammer derfor også henne. I tillegg sier advokat Morten Huser at han fikk inntrykk av at det var Veronica som satte foten ned for forlik.

Etter at advokat Harald Stabell fikk gjennomslag for sin alternative forsvarstaktikk, som åpner for at Per var med på våpenbytte og drapsplanlegging uten å mene at det skulle ende med drap, vil vitner som framstiller Veronica som den sterke i ekteskapet, bli farlige. Det gjelder Harald Orderud , Pers fetter, Veronicas tidligere venninne, Lisbeth Kvinge, og adoptivfaren Sverre Martin Kirkemo . Sistnevnte betegnet datteren som dominerende og egoistisk.

En del av vitnene fra det kriminelle miljøet rundt Kristin blir farlige også for Veronica, fordi de gjennom Kristin knytter henne til drapene. Hun rammes også av leieboerne på Orderud gård , som sår tvil om ekteparet var hjemme drapsnatta, og tegneren Torbjørn Skjelstad, som hevder han så Veronica og Lars prøveskyte ved Gjersjøen våren 1999, før drapene.

FARLIGE BEVIS:

Dagboka , hvor hun skriver at hun ønsker svigerforeldrene døde. Også skriblerier som Veronica skal ha skrevet under telefonsamtaler med advokat Nybakk, blir brukt mot henne. Den falske kjøpekontrakten og telefonutskrifter og bompengebillett som støtter Lars' forklaring om våpenbyttet, er farlige for Veronica.

FARLIGE LØGNER:

Veronica benektet lenge at det hadde gått av et skudd lille julaften, og sa i begynnelsen ingenting om den falske kjøpekontrakten og løgnene i forbindelse med den sivile saken om gården. Derfor sliter hun med troverdigheten.

GODE VITNER:

Ektemannen Per , som i åpen rett sparket forsvarerne sine fordi de gikk inn for en taktikk som kunne føre til at Veronica ble svertet.

Pers fettere Espen og Lars Orderud mente at ekteparet Orderud hadde et likeverdig forhold i ekteskapet og ga Veronica de beste skussmål. Det samme gjorde mor Bodil Kirkemo .

Professor Gisli Gudjonsson tegnet et bilde av Veronica som slett ikke minnet om en drapskvinne. I hans tester var det ikke grunnlag for å si at hun er dominerende og manipulerende. Veronicas psykiater Svein Haugsgjerd mener media har skapt et bilde av en hekseliknende, manipulerende kvinne, og synes ikke bildet stemmer. Han har inntrykk av at hun har en normal personlighet.

Kontorsjef Berit Holm , som var med Veronica da hun brøt sammen i politiavhør, er overbevist om at Veronica var ærlig da hun i den pressede situasjonen sa hun ikke hadde noe med drapene å gjøre. KRISTIN KIRKEMO HAUKELAND

FARLIGE VITNER:

Kristins tidligere kjæreste Lars Grønnerød hevder at hun under en krangel sa: - Hvis ikke du passer deg, skyter jeg deg bakfra slik som de der oppe.

Problemvitnene stammer først og fremst fra det kriminelle miljøet som hun var en del av da drapene skjedde. Arman Vestad , som hjalp Kristin med å skaffe pistoler da han hadde et forhold til henne før jul 1998, sier Kristin fortalte ham at hun sto bak bombeattentatet. Vestads tidligere samboer forklarte i retten at Kristin tilbød Arman å utføre drapene, mot å få leilighet, penger og ekteskap med Kristin. Vestad avslo.

Odd Helge Hoel , som Kristin hadde et forhold til på nyåret 1999, sa at Kristin hadde spurt om han ville være med og drepe tre personer.

Gøran Beck , som Kristin hadde et forhold til i 1998, sier Kristin sommeren 1998 sa at fire personer skulle drepes.

Kristins tidligere nære venninne Siri Grøndahl hevder at Kristin har sagt til henne at trippeldrapet var «et bestillingsdrap» og at «det var mye blod og gris der oppe». Hun hevder også at Kristin til henne har tilstått bombeattentatet.

Barndomsvennen Gunnar Baltzersen sa til politiet at Kristin sommeren 1998 fortalte ham at «tre måtte forsvinne, ellers ville Per miste gården».

Disse vitnene ble trukket fram i dommen fra Nes herredsrett, som mente at de ga «et samlet inntrykk som ikke var til å komme forbi». Det var en av årsakene til at Kristin ble dømt.

Flere vitner, deriblant Veronica, mora Bodil og Lars , karakteriserer Kristin som en notorisk løgner som man ikke kan stole på. En rekke vitner sår også tvil om Kristins alibi drapsnatta: aviskjøring.

FARLIGE BEVIS:

Kristin brakte med seg et av drapsvåpnene fra en pistolklubb i Molde. Dette knytter henne til drapene, selv om Kristin sier at hun ga pistolene til ekteparet Orderud lille julaften 1998.

FARLIGE LØGNER:

Kristin har kommet med sju ulike forklaringer om hva hun gjorde drapsnatta, og sa i de første avhørene ingenting om selskapet lille julaften. Men at hun var den første som fortalte om skuddet lille julaften, styrker hennes troverdighet.

GODE VITNER:

Kristin er tiltalt for medvirkning til drapene, men det er forsøkt sådd tvil om hvor hun var drapsnatta. Vennen Tommy Benjaminsen sier hun var med ham og kjørte aviser drapsnatta. Flere vitner støtter dette.

Etterforsker Jarle Utne Reitan sier at Lars Grønnerød i en uformell samtale med ham bekreftet Kristins versjon av hva som skjedde lille julaften.

LARS GRØNNERØD

FARLIGE VITNER:

Det verste for Lars er at ekskjæresten Kristin hevder at han var med og planla drapene lille julaften. Men Lars sliter også med mange politivitner. Våpenekspert Leif Øren slår fast at våpenmagasinet som ble funnet hjemme hos Lars, har vært i drapsvåpenet. Han sier også at revolveren «Lillegutt», som opprinnelig var Lars', er brukt i kårboligen.

Kripos-etterforsker Rune Utne Reitan hevder at Lars i en uformell samtale med ham har sagt at Kristins versjon om hva som skjedde på Orderud lille julaften 1998, er korrekt. Kristin hevder at Lars deltok i drapsplanlegging den kvelden, noe Lars benekter. Utne Reitan sier også at han har inntrykk av at Per er typen som tilpasser forklaringene sine.

En venn av Lars, Tom Andersgård , har i avhør sagt at Lars høsten 1998 spurte om han kjente noen som kunne drepe tre mennesker mot en betaling på en halv million kroner. Selv om Andersgård trakk tilbake dette i retten, kan juryen legge vekt på det han sa i avhør.

Barndomskameraten Stein Allan Karlsen sier at Lars, da de to møttes på bussen, hadde sagt at det var ting han ikke kunne si fordi «da kunne han få 15 år for medvirkning».

Tegneren Torbjørn Skjelstad hevder at han så Veronica og Lars og en tredje person prøveskyte noe tid før drapene. Dette benekter Lars.

Flere av Lars' venner kom i utgangspunktet med forklaringer som støtter Lars, men er av de andre aktørene i saken framstilt som åpenbart løgnaktige. Dermed er «støtten» blitt brukt mot Lars.

FARLIGE BEVIS:

Magasinet som har vært i drapspistolen ble funnet hjemme hos Lars Grønnerød etter drapene, og det er uomtvistet at drapsrevolveren Lillegutt i utgangspunktet var hans.

FARLIGE LØGNER:

I retten sa Lars at Kristin sto bak attentatene, og at hun indirekte skal ha utpekt seg som drapskvinnen. Dette har ikke Lars sagt noe om i politiavhør, ifølge ham selv fordi han var livredd og ville beskytte Kristin, som han var så forelsket i. Lars er kriminell, og sa selv i retten at han tidligere har løyet for politiet for å redde seg selv. Løgnene svekker troverdigheten hans.

GODE VITNER:

En venn av Lars, Vetle Hrtska , fortalte retten om en episode som tyder på at Kristin plantet pistolmagasinet hjemme hos Lars etter drapene. Men Hrtska er siktet for falsk forklaring, så det er tvilsomt om juryen vil tro på ham. Lars' gode venn Henrik Arnesen underbygger Lars' forklaring om at han ga revolveren «Lillegutt» til Per før drapene.

<B>PER ORDERUD
<B>VERONICA ORDERUD
<B>KRISTIN KIRKEMO HAUKELAND
LARS GRØNNERØD