Dette vil Bush

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

IRAK:

Sier at krigen mot Irak har gjort verden sikrere, og vil fremme demokrati i Midtøsten. Han vil trene flere irakiske soldater, slik at de kan overta for amerikanerne. Holde valg på en ny nasjonalforsamling neste år. Arrangere et møte mellom verdens ledende industrinasjoner og Iraks naboland. Tema på møte skal være støtte til valget og å finne en måte å stoppe terroristene.

KRIGEN MOT TERROR:

Skapte departementet for innenriks sikkerhet. Bevilget tre ganger så mye til sikkerhetstiltak, og fikk i 2001 vedtatt patriotloven, som gir myndighetene økt rett til overvåking, og å internere personer som kan mistenkes for å planlegge terroraksjoner.

FORSVARET:

Under Bush er forsvarsbudsjettet, i inflasjonsjustert beløp, høyere enn noen gang siden Koreakrigen. Han planlegger også ytterligere økninger, og vil ha det såkalte rakettskjoldet klart innen utgangen av 2004.

HOMOFILE:

Ønsker å få gjennom et tillegg til konstitusjonen som definerer ekteskap som ekteskap utelukkende mellom mann og kvinne. Motsetter seg ikke at delstater aksepterer partnerskap mellom personer av samme kjønn.

ABORT:

Er mot abort, bortsett fra tilfeller hvor det dreier seg om voldtekt eller incest, eller hvor kvinnens liv er i fare. Har underskrevet loven som gjør det til en føderal forbrytelse å avslutte svangerskapet etter 12. uke.

UTDANNING:

Loven, som har fått navnet «No Child Left Behind Act», knytter Bush til pengeoverføringer til skolenes resultater i de nasjonale kunnskapstestene. Vil ha føderal støtte for å hjelpe foreldre til å klare utgiftene til privatskoler.

MILJØ:

Droppet Kyoto-avtalen, og vil bruke mer penger på forskning på teknologi rundt drivstoff framstilt av hydrogen. Støtter miljøsensitiv oljeleting i arktiske strøk i til nå vernede områder.

HELSE:

Foreslår skattelette for lavinntektsgrupper som kjøper helseforsikring, for å redusere antallet mennesker uten tilgang til helsetjenester.

BUDSJETT/SKATT:

Bush-administrasjonens pengebruk har ført til et enormt budsjettunderskudd. Bush har foreslått tiltak som kan halvere budsjettunderskuddet i 2010.

ARBEIDSMARKEDET:

Lover å styrke handelsavtaler slik at amerikanske produsenter kan få like vilkår, og være konkurransedyktige både i forhold til importerte varer og i utlandet.

VÅPENKONTROLL:

Støtter loven som gir våpenprodusentene immunitet mot erstatningskrav som fremmes av ofre for kriminell våpenbruk. Han er imot å opprettholde forbudet mot salg av angrepsvåpen.

DØDSSTRAFF:

Er tilhenger av dødsstraff. I løpet av hans seks år som guvernør ble 152 personer henrettet i Texas.

TROSSPØRSMÅL:

Som «gjenfødt kristen» har han gitt sosialhjelpsorganisasjoner som har fått statlige kontrakter rett til å forlange at de ansatte bekjenner seg til en spesiell trosretning.