LA FRAM NY PLATTFORM: De rødgrønne regjeringskameratene la i dag fram en ny politisk plattform for de neste fire årene. Foto: BJØRN LANGSEM
LA FRAM NY PLATTFORM: De rødgrønne regjeringskameratene la i dag fram en ny politisk plattform for de neste fire årene. Foto: BJØRN LANGSEMVis mer

- Dette vil forandre Norge

Regjeringen la fram Soria Moria II i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): - Den plattformen vi legger fram i dag er historisk. I likhet med Soria Moria-erklæringen vi la fram i 2005, vil den forandre Norge og norsk politikk, sier Jens Stoltenberg.

Les hele den politiske plattformen her!

I regjeringserklæringen kommer det blant annet fram at regjeringen innfører nye krav til lærere. I tillegg åpner regjeringen for å trappe ned i Afghanistan.

Det blir ingen oljeboring de neste fire åra.

Asyl- og innvandringspolitikken strammes inn. Og det blir en ny politikk om ulv og bjørn.


Lag din egen regjeringserklæring her!

Her er noen av hovedpunktene:

• En betydelig styrking av kommunenes frie inntekter slik at barnevern, skole og pleie og omsorg kan bedres.

• Samhandlingsreformen skal gjennomføres, og med det følger økt vektlegging av forebyggende innsats, bedre koordinering mellom aktørene og en satsing på helsetjenestene i kommunene.

• Utbygging for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015, og en styrking av eldres rettigheter gjennom lovendring og fastsettelse av en ny forskrift om verdig eldreomsorg.

• Opptrapping av innsatsen mot rusavhengighet.

• Regjeringen vil i forbindelse med behandligen av Fordelingsutvalgets innstilling legge fram for Stortinget tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt legge fram tiltak som kan redusere fattigdom blant barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

• Det skal innføres en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.

• Timetallet på barneskolen skal styrkes, og opplæringsloven skal endres slik at vi sikrer en maksimumsgrense for tallet på elever pr. lærer på hver skole.

• Forsterket innsats mot frafall i videregående utdanning, blant annet gjennom bedre integrering mellom teori og yrkespraksis.

• Et taktskifte i samferdselspolitikken med økt satsing på vei, jernbane, luftfart og sjøveg.

• Øke politibemanningen ved å sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet for å få et mer synlig og tilgjengelig politi.

• En opptrapping av kultursatsingen ved å gjennomføre Kulturløftet II.

• En skjerping av Norges klimamål slik at de tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent innen 2020 i forhold til 1990-nivå, dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.

• En storsatsing på fornybar energi blant annet ved å innføre felles sertifikatmarked med Sverige fra 2012 og legge fram en overgangsordning fram til et slikt system er på plass.

• Ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden, og ta stilling til gjennomføring av en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordland VI og VII og Troms II i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010.

• Regjeringen er innstilt på å gå inn i en dialog med arbeidslivets parter om likelønnsspørsmålet allerede i forbindelse med tariffoppgjøret i 2010.

- Noen ganger må vi innrømme at det er rene kompromisser, hvor vi møtes på halvveien. Andre ganger endrer vi syn etter å ha sett nærmere på saken, og kommer fram til ny politikk, sier Jens Stoltenberg.

Han forteller at Ap er blitt et bedre parti i dialog med SV og Sp.

- Det viktigste med Soria Moria-erklæringen er at det setter en samfunnsretning. Det handler om arbeid og verdiskapning i hele landet. Det handler om felleskap, at vi satser på skole, omsorg og andre fellessoppgaver og betaler for det i spleiselaget, i stedet for skattekutt. Det handler om å drive en offensiv miljøpolitikk, sier Ap-lederen.

- Vi skal ikke ta en uforholdsmessig stor del av ansvaret. Derfor setter vi i gang tiltak for å redusere antallet av de som kommer som ikke har krav på beskyttelse, sier Stoltenberg.

- Vi har veldig sterke meninger, sier Kristin Halvorsen.

- Vi er tydelig på hva som er vår politiske kurs. Mer til velferd og en mer offensiv miljøpolitikk, sier Halvorsen.

- Det er på en helt annen måte nå enn tidligere et klart miljø og klima-fokus, sier Halvorsen.

Dagbladet.no kommer med mer.