Dette vil Høyre kutte

Sykelønnsordningen, bistandspolitikken og landbruks- og distriktsstøtten får de kraftigste kuttene i et Høyre-styrt Norge, skal vi tro partiets 2001-budsjett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De viktigste sparetiltakene i Høyres alternative budsjett er samlet sett verdt 13,8 milliarder.

  • Sykelønn: Med Høyre ved roret kan det bli dyrt å holde senga en dag eller tre. 5,75 milliarder kroner vil de spare på å innføre en egenandel i sykelønnsordningen. Derimot skal du slippe egenandel hvis du er hjemme med sykt barn.

Høyre vil innføre en karensdag, 50 prosent sykelønn de to neste dagene og 90 prosent deretter. Tabellen under viser konsekvensene av å være borte fire egenmeldingsperioder à tre dager, og gir grunn til følgende råd: Hold deg frisk!

Inntekt - Lønnstrekk ved sykdom:

150000 - 4600

200000 - 6200

300000 - 9200

500000 - 15400

  • Bistand: Omlegging av bistandspolitikken er nest største post på kuttlista. Mer effektiv bistand til færre samarbeidsland er resepten for å spare 2,5 milliarder. Samtidig vil Høyre åpne for økt import fra u-land, og fjerne tollbarrierene på import fra de fattigste landene.
  • Distriktene: Landbrukssektoren må klare seg med nesten halvannen milliard mindre, mens distrikts- og næringsstøtte kuttes med 1,2 milliarder. Høyre mener at partiets skatte- og avgiftspolitikk vil sørge for utvikling og bosetting i distriktene, og vil stoppe «kunstig åndedrett» til utvalgte bedrifter.
  • Flere i jobb: Høyre vil ha uførepensjonistene tilbake i jobb, og vil legge til rette for å utnytte denne arbeidskraftreserven. Bare de som er 100 prosent uføre uten utsikt til bedret arbeidsevne skal få uførepensjon. På dette skal det spares 500 millioner.
  • Straffer NSB: Etter Høyres syn gjør NSB en så dårlig jobb at de får et kutt på nesten 500 millioner i statlig bevilgning.
  • Arbeidsmarkedet: Bevilgninger til Aetat og arbeidsmarkedstiltak kuttes med vel 700 millioner til sammen. Byråkratiet i Trygdeetaten må klare seg med 300 millioner kroner mindre med Høyre i sjefsstolen.
  • Pressestøtte: Partiet slår en strek over pressestøtten, og sparer 234 millioner på pennestrøket.
  • Barn og ungdom: Skolefritidsordningene beskjæres med 150 millioner kroner, mens det er 100 millioner å spare på å droppe utlån av skolebøker i videregående skole. Høyre vil i stedet satse penger på utvikling av elektroniske læremidler.