Diagnoseskandalen i Telemark: Kan utløse skred av millionerstatninger

Feildiagnostiserte løsemiddelskadde kan koste forsikringsselskapene flere hundre millioner kroner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Dagbladet har gjennom en rekke artikler vist hvordan svært mange løsemiddelskadde har fått feilaktige psykiatriske diagnoser fra Sykehuset Telemark.

I slutten av januar ga Statens helsetilsyn en advarsel til den omstridte nevropsykologen som yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark har brukt helt siden 1989. Samtidig ble sykehuset refset kraftig av tilsynet for ukritisk å ha sluttet seg til psykologens diagnoser.


Nå viser det seg at Helsetilsynets avgjørelse kan utløse et skred av erstatningsutbetalinger. Gjensidige forsikring har allerede snudd i en løsemiddelsak som skulle ha gått for retten i dag. Mannen (48), som fikk psykiatridiagnose fra nevropsykologen i Telemark, har nå fått 1 981 000 kroner i erstatning fra forsikringsselskapet.

- Saken er forlikt og løst i minnerlighet. Partene kom til en løsning på grunn av det medisinske underlagsmaterialet i saken, sier advokat Bård Iversen i Gjensidige forsikring til Dagbladet.no.

Gigantregning

- Det er stort for meg at denne aksepten endelig har kommet. Visst er det noe galt med meg, men jeg er slett ikke psykisk syk, sier den løsemiddelskadde 48-åringen som har arbeidet som maler i 15 år. Saksmappa hans er én av tre som har ligget til vurdering hos Helsetilsynet i forbindelse med klagesaken mot nevropsykologen og Sykehuset Telemark.


I og med at den omstridte psykologen har deltatt i hele 825 løsemiddelutredninger, bare siden 1995, og en løsemiddelskade som regel gir mellom én og to millioner kroner i erstatning, kan forsikringsnæringen forberede seg på en gigantregning. Klinikksjef Jostein Todal ved Sykehuset Telemark har uttalt at det i hvert fall kan være snakk om at sykehuset har gjort feil i mellom 100 og 200 løsemiddelutredninger, kanskje fler. Derfor kan det fort være snakk om en samlet sum på flere hundre millioner kroner.

Leder i Yrkesskaddes Forbund, William Leonhardsen, er selv en av de skadde som har fått psykiatridiagnose fra Sykehuset Telemark.

FEILDIAGNOSTISERT: William Leonhardsen er en av svært mange løsemiddelskadde som har fått psykisk diagnose fra Sykehuset Telemark. Nå hjelper han andre skadde i Yrkesskaddes Forbund Foto: Torbjørn Berg
FEILDIAGNOSTISERT: William Leonhardsen er en av svært mange løsemiddelskadde som har fått psykisk diagnose fra Sykehuset Telemark. Nå hjelper han andre skadde i Yrkesskaddes Forbund Foto: Torbjørn Berg Vis mer

- Det er svært viktig for oss at alle som er rammet av feildiagnostiseringene får saken sin vurdert på nytt. Vi skal følge dette med argusøyne, slik at ingen faller utenfor, sier Leonhardsen til Dagbladet.no.

Stram instruks

Også feilaktige trygdeavgjørelser skal rettes opp i. Nå har de lokale trygdekontorene mottatt en klar instruks fra Rikstrygdeverket om hvordan saker med mulig feildiagnostisering av løsemiddelskadde skal håndteres.


Rikstrygdeverket skriver at saker der pasienter har fått avslag på krav om godkjenning av løsemiddelskader som yrkessykdom på grunnlag av spesialisterklæringer fra den omstridte nevropsykologen i Telemark, skal vurderes på nytt.

Dette gjelder:

1) Saker som Rikstrygdeverket gjennom datasøk har identifisert og allerede har innhentet. Disse sakene vil Rikstrygdeverket selv behandle.

2) Saker som trygdekontorene kjenner til og som ennå ikke er sendt Rikstrygdeverket.

3) Samme type saker der skadelidte selv ber om ny prøving.


- Det er veldig positivt at Rikstrygdeverket påtar seg en slik rolle for å sørge for at gjenopptakelse av disse sakene går rett for seg, sier Larvik-advokat Svein Drangeid som representerer flere av de feildiagnostiserte løsemiddelskadde.

Sykehuset tar kontakt

Rikstrygdeverket vil holde oppsyn med hvordan de lokale trygdekontorene håndterer gjenopptakelsessakene.


Dersom trygdekontoret etter ny vurdering opprettholder sitt tidligere vedtak om å avslå godkjenning som yrkessykdom, ber Rikstrygdeverket om at disse løsemiddelsakene blir oversendt for gjennomsyn før vedtaket eventuelt blir gjeldende.

Sykehuset Telemark HF har opplyst at de på eget initiativ vil ta kontakt med pasienter som har blitt utredet av den omstridte nevropsykologen og der hans vurderinger kan ha blitt vektlagt i for stor grad. De skadde vil da bli informert om at det kan være grunnlag for å revurdere konklusjonen, og at de bør vurdere å henvende seg til lokalt trygdekontor eller fastlege for å be om at saken blir revurdert eller gjenopptatt.

Flere avsløringer

Dagbladet har skrevet en rekke avslørende artikler om diagnoseskandalen i Telemark.

8. mars: Dagbladet avslører at Statens helsetilsyn har åpnet tilsynssak mot yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset  Telemark, samt mot den omstridte psykologen som avdelingen har benyttet seg av i en årrekke. Avisa kan dokumentere at en lang  rekke enkeltpersoner er blitt grovt feildiagnostisert. I sakkyndigrapporter kritiserer overlege Håkon Lasse Leira på St. Olavs Hospital og Stami-ekspert i nevropsykologi Rita Bast-Pettersen Sykehuset Telemarks utredninger av løsemiddelskadde.

9. mars: Dagbladet omtaler saken til Egil Rolfsen (57), som fikk beskjed om at han var manisk depressiv av den omstridte psykologen. Psykologen mener at også Rolfsens far, som døde i 1985, trolig hadde samme sinnslidelse.

10. mars: Dagbladet avslører at Rikstrygdeverket har kjent til, og har vært sterkt kritiske til de «psykiske diagnosene» fra Sykehuset Telemark i flere år - uten at de har slått alarm.

11. mars: Dagbladet avslører at bare 18 prosent av løsemiddelutredningene på Sykehuset Telemark ender i løsemiddeldiagnose. Hos de andre sykehusene får mellom 30 og 50 prosent av pasientene løsemiddeldiagnose. De andre yrkesmedisinske avdelingene uttrykker sterk skepsis til hvordan Sykehuset Telemark utreder denne pasientgruppa.

12. mars: Helsetilsynet gjør det helt klart i Dagbladet at dersom de finner at Sykehuset Telemarks rutiner har gitt gale diagnoser, må pasientene få sakene sine utredet på nytt. Trygdeavgjørelser fattet på gale premisser må også bli omgjort.

14. mars: Dagbladet avslører at Rikstrygdeverkets rådgivende spesialist i nevrologi, overlege Tormod Hagen, i årevis har skreket opp om det han mener er gale, psykiatriske diagnoser fra Sykehuset Telemark. Dette har Hagen også gjort sin oppdragsgiver oppmerksom på, uten at Rikstrygdeverket har tatt affære.

<B>LØSEMIDDELADVOKAT:</B> Advokat Svein Drangeid representerer flere løsemiddelskadde som har fått psykiatrisk diagnose på Sykehuset Telemark.