Diskuterende Europa

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld avviste den tyske og franske motstanden mot en krig mot Irak som røsten fra «det gamle Europa». Han hadde større forventninger til «det nye Europa». I torsdagsutgavene av The Wall Street Journal i New York, The Times i London og andre storaviser på de to kontinenter fikk president George Bush støtte fra statssjefene i åtte europeiske land. Men det er et åpent spørsmål om «det nye Europa» virkelig er disse brevskriverne, nemlig Storbritannia, Italia, Spania, Portugal og Danmark, som i dag er EU-medlemmer, og Polen, Ungarn og Tsjekkia, som er søkerland.

Brevet fra de åtte understreker det kjente faktum at Europa er splittet i sitt syn på behandlingen av Irak-krisen. Men splittelsen skyldes trolig enda mer ulikhetene i de europeiske landenes forhold til USA. Det gir også den beste analysen av de tyske og de franske standpunktene. Ulikhetene forsterkes av den politikken som føres av president George Bush.

  • Det er uklart hvorfor akkurat disse åtte underskrev avisinnlegget. Sveriges Göran Persson, som tidligere har uttalt seg kritisk om den tyske holdningen, ble ikke spurt. Det ble heller ikke statsminister Kjell Bondevik. Kanskje fordi han i det siste har vektlagt andre fakta og forhold enn president Bush? Det kan synes som om utvalget av underskrivere er kommet i stand på grunnlag av den enkelte statssjefs aktive ønske om å understreke sitt gode forhold til USA. Støtten er kjærkommen både i Pentagon og ellers i Washington, men det er ikke lett å regne seg fram til at disse fem-pluss-tre utgjør et flertall, verken blant nåværende eller framtidige medlemmer av EU.
  • Det er USAs militære styrke og økonomiske innflytelse som gir landet hegemoni i dagens verden. Men slik president Bush bruker denne makten, undergraver han USAs «myke makt», som er landets kulturelle, idémessige tiltrekning i befolkningene verden over, uavhengig av regjeringenes politikk. De åtte statssjefene er i klar utakt med folkeopinionen i sine egne land når de støtter Irak-politikken til president Bush.