Disse kommunene slipper ut mest klimagasser:

Porsgrunn er verst i den norske klimaklassen – Utsira er best.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Statistisk sentralbyrå publiserte i dag sin store klimagass-undersøkelse for alle norske kommuner.

Ikke overraskende er Porsgrunn i Telemark den kommunen i Norge som slipper ut mest klimagasser. I fjor slapp kommunen, som med Hydro på Herøya og Aker Brevik har Norges tyngste prosessindustri, ut over 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Likevel er dette en nedgang på 14,1 prosent i forhold til 1991, noe som i hovedsak skyldes ny og bedre teknologi. Porsgrunn kommune har 34000 innbyggere.


- Ikke overrasket
Og ordfører Øystein Beyer (Ap) er ikke veldig overrasket over resultatet.


- Dette visste vi. Vi har jo tung industri som Norcem og Yara her i Porsgrunn. Men vi har redusert utslippene fra 1991, og det er vi glade for, sier Beyer.
 

Kommunen jobber kontinuerlig med klimaspørsmålet, og har nylig initiert et samarbeid med nabokommunene i Grenland for å minke utslippene.

- Vi har satt ned et eget klimapanel som skal samarbeide med industri og organisasjoner, og målet er å ytterlig redusere utslippene. Vi har for eksempel brukt 62 millioner kroner på å fjernvarme offentlige bygg, og jobber nå med en endring av folks kjøremønster for å minske trafikken. Blant annet ser vi på virkemidler for å hindre at alle kjører på jobb, sier Porsgrunn-ordføreren til Dagbladet.no

Best i klassen

VERST I KLASSEN: Porsgrunn kommune slapp ut aller mest klimagasser i 2005. Hydros må ta mye av skylda for akkurat det. Foto: TORBJØRN BERG
VERST I KLASSEN: Porsgrunn kommune slapp ut aller mest klimagasser i 2005. Hydros må ta mye av skylda for akkurat det. Foto: TORBJØRN BERG Vis mer

Den kommunen som slipper ut aller minst klimagasser i Norge – bare tusen tonn, er Utsira i Rogaland, Norges minste kommune med 214 kommuner.

– Bevares! Dette er vi veldig glade for, sier ordfører Geir Helge Rasmussen (Sp) i Utsira.

– Vi går nemlig til valg med en nulllvisjon på utslipp. Dette er noe vi jobber seriøst med, og har sterkt fokus på klimaplaner og fornybar energi. Vi er ei lita øy, og har alle muligheter til å vise de andre at det går an, at vi kan hvis vi vil. Nå må vi bare få med oss staten, sier ordføreren.

Vindmøllesatsing

Utsira kan kryte av å ha verdens første vind- og hydrogenanlegg som knyttes opp mot ti husstander, og er et prøveprosjekt fra Hydro. I tillegg jobber LyseAS og Statoil med et offshore vindmølleanlegg som skal stå i havet vest for Utsira.

– Det tilsvarer to Alta-kraftverk. Begge disse vindmølleprosjektene er verdensnyheter, sier ordfører Geir Helge Rasmussen.

– Hvilken kommune tror du slipper ut mest klimagasser?

– Hm. Det må jo være noen av de med tungindustri. Kanskje i en av fjordene på Vestlandet. Ikke? Er det Porsgrunn, gjetter ordføreren. Og får rett på andre forsøk.

Disse kommunene slipper ut mest klimagasser:

- Målet må jo være at stat og regjering bevisst satser på teknologi som kan gjøre industrien renere. Der har de en jobb å gjøre, sier Rasmussen.

De neste verstingene

Selv om industrien er klimaverstingen i de fleste norske kommuner, er det veitrafikken som står for den største økningen i utslipp.

Industrien står for utslipp av 14 millioner tonn CO2-ekvivalenter, veitrafikken 10 og landbruk 4 millioner tonn.

Lindås kommune i Hordaland er nest verst i klimaklassen, og slipper ut 1,8 millioner tonn klimagasser. Dette skyldes i all hovedsak Statoil på Mongstad.

Deretter følger Oslo kommune med 1,2 millioner tonn klimagassutslipp, der mesteparten skyldes trafikk.

Lille Tysvær i Rogaland har Statoil Kårstø som bidrar med mye utslipp, og kommunen slapp i 2005 ut 1,2 tonn klimagasser. Det er bare litt mindre enn hovedstaden.

Bergen er femte verst i landet , og slapp ut 711000 tonn klimagasser i 2005, mens nabokommunen Karmøy ligger like bak med 707000 tonn.

De fem verste kommunene slapp ut totalt nesten dobbelt så mye klimagasser som de hundre beste kommunene.

Tre tusen prosent økning

Størst økning i utslipp har Tysfjord kommune i Nordland med hele 3694 prosent mer enn i 1991. Deretter følger Aure kommune med 1897 prosent økning, og Øygarden med 223 prosent større utslipp enn i 1991.

Størst reduksjon i utslippene har Svelvik kommune med 74 prosent mindre enn i 1991.

Veitrafikken verst

Siden 1991 har utslippene av klimagasser økt med 13 prosent i fastlands Norge. Hovedårsaken er veitrafikken.

I 2005 sto fastlandskommunene for 68 prosent av Norges samlede utslipp av de tre viktigste klimagassene: Karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Dette utgjør nesten 36 millioner tonn CO2- ekvivalenter – 13 prosent mer enn i 1991.

Resten av utslippene kommer fra olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, i havområdene og i luftrommet (over hundre meters høyde).

124 kommuner med reduksjon

I 148 kommuner har veksten i utslipp vært større enn veksten totalt i hele landet. Samtidig er utslippene redusert i 124 kommuner – i tre av dem med mer enn 50 prosent.

Det er store forskjeller på hvor mye norske kommuner slipper ut av klimagasser.

Flere kommuner har hatt stor økning i utslippene siden 1991, som for eksempel Ullensaker og Lørenskog. I Ullensaker skyldes økningen i stor grad Gardermoen lufthavn, mens Lørenskog har hatt en eksplosiv vekst i antall boliger og bedrifter og et utbygd veinett.

I 12 kommuner utgjør utslipp fra industri og bergverk over 90 prosent av de totale utslippene. Verst er Årdal i Sogn og Fjordane og Tysfjord i Nordland. I Årdal har Hydro store deler av sin aluminiumsproduksjon, mens Tysfjord har mye tungindustri som sement- og betongproduksjon.

I 64 norske kommuner er landbruket den verste klimaforurenseren. Vesle Vega topper lista, med 73 prosent av utslippene sine fra landbruk.

Kommuner med husdyrhold har som oftest størst utslipp, fordi kyr avgir metangass, som er en mye kraftigere klimagass enn CO2.

Byene ikke verst

Folketallet er ikke nødvendigvis noe barometer for hvor mye klimagasser en kommune slipper ut. I de 25 mest folkerike kommunene ble det i snitt sluppet ut 5,2 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger, mens i de øvrige kommunene slipper hver innbygger ut 9,8 tonn.

I de sju største byene var utslippene i gjennomsnitt på kun 2,9 tonn per innbyggere. Det er under halvparten av landsgjennomsnittet. I tillegg viser alle de største byene en reduksjon i utslipp per innbygger siden 1991.

Hovedårsakene til at byene er best i klimaklassen er at det finnes lite prosessindustri og landbruk – som slipper ut mye klimagasser – i norske storbyer.

Slik fordeler utslippene seg i de største byene:

Oslo: Totalt utslipp 1,2 millioner tonn. Av disse kom 54 prosent fra veitrafikk, 33 prosent fra fossile brensler og 13 prosent fra andre kilder.

Bergen: Totalt utslipp 711000 tonn. Veitrafikken sto her for 56 prosent av utslippene, fossile brensler for 22 prosent, avfallsdeponering for åtte og øvrige kilder for 13.

Trondheim har totale utslipp på 470000 tonn klimagasser, der veitrafikken og bruk av fossile brensler står for 40 prosent hver. Her står avfallsdeponering for 6 prosent, og øvrige kilder for 13.

I Stavanger er det totalt sluppet ut 258000 tonn klimagasser i 2005. Her sto veitrafikken for hele 63 prosent, fossile brensler for 23 og og øvrige kilder for 14 prosent.

Tromsø hadde et utslipp på 160000 tonn klimagasser. Her sto veitrafikken for 46 prosent, fossile brensler for 16, innenriks luftfart for 9, avfallsdeponering for 7 og øvrige kilder for 22 prosent.

<B>BEST I KLASSEN:</B> Norges minste kommune, Utsira, slapp også ut minst klimagasser i 2005. Her viser ordfører Geir Helge Rasmussen rundt Chelsea-eier Roman Abramovitsj.