Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Disse pasientene skal prioriteres

Ny veileder for hvilke pasienter som skal prioriteres ved manglende kapasitet i helsevesenet.

CORONAVIRUSET: På pressekonferansen onsdag 25. mars ble helse- og omsorgsminister Bent Høie konfrontert med at Helsedirektoratet i en høringsrunde luftet muligheten for en 60-årsgrense, som i Italia. Video: Regjeringen Vis mer

Helseminister Bent Høie (H) og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad presenterte på myndighetenes pressekonferanse om corona-utviklingen onsdag en ny veileder om hvilke pasienter som skal prioriteres i helsevesenet.

Høie viste til at kriserammede Italia har satt en aldersgrense på 60 år på hvem som får intubering, og understreket at det ikke var snakk om en tilsvarende grense i Norge.

- Alle vil bli vurdert individuelt, uansett helsetilstand, alder og diagnose, sa Høie.

Helhetsvurdering

På pressekonferansen ble Høie konfrontert med at Helsedirektoratet i en høringsrunde luftet muligheten for en 60-årsgrense, som i Italia. Bent Høie svarte at han hadde forståelse for at Italia har det, men at det ikke er aktuelt i Norge.

- 60-åringer, og 70-åringer, kan ha veldig ulik helse og tåle intensivbehandling veldig ulikt, sa Høie.

I veilederen heter det at pasientens alder må være del av en helhetsvurdering

- Alder vil sammen med andre forhold ha betydning i den helhetlige prioriteringsvurderingen som må gjøres, heter det i veilederen.

Pasienter vil bli prioritert ut fra alvorlighet, hva som er mest effektiv behandling og de ressursene behandlingen krever.

Det understrekes at pasienter med covid-19 skal prioriteres etter de samme kriteriene som andre pasienter, og at «kriteriene må vurderes samlet for hver pasient».

Helseministeren understreket på onsdagens pressekonferanse at helsepersonellet som skal ta vanskelige valg i denne tiden har ham og Helsedepartementet i ryggen, og at veilederen er et ledd i dette.

- Dette er råd for en situasjon hvor man har flere pasienter enn man klarer å håndtere, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på onsdagens pressekonferanse.

Retningslinjene

I presentasjonen av den nye veilederen skriver Helsedirektoratet at det er et dokument som skal gi støtte i «krevende prioriteringsbeslutninger etter kriterier for nytte, ressurser og alvorlighet».

- Behandling skal i størst mulig grad nytte for pasienten. Det andre er at alvorlig sykdom prioriteres før ikke alvorlig sykdom. Det tredje er at behandling som krever lite ressurser prioriteres foran behandling som krever mye ressurser. Det er de tre grunnleggende prinsippene for prioritering i helsetjenesten til vanlig, også i en situasjon hvor det er ekstremt stor pågang, sier fungerende assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet.

I veilederen heter det blant annet at:

• Planlagte inngrep reduseres til et «absolutt nødvendig nivå». Dette må vurderes opp mot det totale behovet for kapasitet, især intensivkapasitet.

• Operasjoner hvor det må benyttes respiratorer eller ha respiratorberedskap, eller hvor pasienten sannsynligvis vil få behov for intensiv behandling, må vurderes kritisk.

• Oppmøte til planlagte konsultasjoner begrenses til et «absolutt nødvendig nivå» basert på en medisinsk, smittevernfaglig vurdering og kapasitet. Dette gjelder også radiologi.

• Organiserte masseundersøkelser (screening) mot kreft opphører inntil videre.

• Pasienter må i størst mulig grad behandles på sitt lokalsykehus. Alvorlig syke pasienter med behov for nødvendig helsehjelp og som ikke kan gis forsvarlig helsehjelp lokalt, skal henvises til et høyere spesialiseringsnivå.

I veilederen heter det videre at intensivbehandling «vil være en av de viktigste mest kritiske begrensende faktorer for behandling av de mest alvorlig syke».

Vil holde coronasyke på sykehjem

Personer på sykehjem som blir syke med covid-19 bør ifølge veilederen behandles i sykehjemmet og ikke innlegges i sykehus «med mindre det er særlig tungtveiende grunner for at innleggelse i sykehus åpenbart vil forlenge livet vesentlig og gi økt livskvalitet».

Videre heter det at ved prioriteringen vil det legges til grunn «stadieinndeling av kronisk obstruktiv lungesykdom og kronisk nyresykdom», samt «klassifisering av funksjonsnivå, prognose for hjertesvikt og prognose for levetid for alvorlig syke».

Det heter også at utøvende helsepersonell og definerte nøkkelpersoner må prioriteres.

Opprettholder tilbud til gravide

Det gis også retningslinjer for fastlegene i veilederen: «Nødvendig behandling av akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom, inkludert palliasjon, skal fortsatt være prioriterte fastlegeoppgave», heter det. Det presiseres at pasienter med behov for akutt og livsnødvendig helsehjelp skal prioriteres.

Akutt tannhelsehjelp skal fortsatt tilbys via fylkeskommunal tannhelsetjeneste, men all annen tannbehandling skal utsettes der det er faglig forsvarlig.

Og anbefalte svangerskapskonsultasjoner for gravide skal prioriteres, blant annet gravide Rh-negative kvinner som trenger profylakse og nødvendig oppfølging.«Det skal gis prioritet til gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt. Gravide hvor det er usikkerhet om fosterets trivsel og vekst skal prioriteres», heter det i veilederen.

AKSJON: Politiet måtte jage bort grupper med mennesker i en park 24. mars. Reporter: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV. Vis mer
Hele Norges coronakart