TOMT I GANGENE: Det kan være vanskelig å få hjelp når man trenger det. Sykefraværet på sykehjem er høyt, og varierer kraftig mellom sykehjem i Oslo. Det er ikke alltid sykehjem greier å fylle det tomme vaktene. Illustrasjonsfoto: THOMAS RASMUS SKAUG / Dagbladet.
TOMT I GANGENE: Det kan være vanskelig å få hjelp når man trenger det. Sykefraværet på sykehjem er høyt, og varierer kraftig mellom sykehjem i Oslo. Det er ikke alltid sykehjem greier å fylle det tomme vaktene. Illustrasjonsfoto: THOMAS RASMUS SKAUG / Dagbladet. Vis mer

Skyhøyt sykefravær i eldreomsorgen

Disse sykehjemmene har mest sykefravær

Noen sykehjem i Oslo har tre ganger så høyt sykefravær som andre. Dårlig grunnbemanning gir høyt fravær, mener Fagforbundet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

Dagbladet har kartlagt sykefraværet på sykehjemmene i Oslo for første halvår i 2018. Forskjellene fra sykehjem til sykehjem innenfor samme kommune er oppsiktsvekkende store . Det viser tallene Dagbladet har innhentet fra sykehjemmene selv.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det gjennomsnittlige sykefraværet i Norge i første halvår av 2018 på oppunder 6 prosent. Kvinner har vesentlig høyere sykefravær enn menn, og helse- og sosialtjenesten topper bransjestatistikken med et sykefravær på drøyt 10 prosent.

Sykehjemmene og helsehusene i Oslo kommer i snitt bedre ut enn landsgjennomsnittet for bransjen. Men forskjellene er altså store:

Madserudhjemmet melder om et sykefravær nede i imponerende 3,7 prosent. Samtidig er sykefraværet på over 11 prosent ved fire av byens sykehjem: Uranienborghjemmet, Ryen helsehus, Ellingsrudhjemmet og Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter.

Tallene er resultat av innsyn i offentlige og private sykehjem. Dagbladet ba om innsyn i planlagt bemanning av pleiere i direkte arbeid med beboere på vakt, første halvår 2018, og har delt dette på antall beboere. Reell bemanning er lavere, ettersom en del vakter står ubesatte. Oslo kommune mener Unicare overrapporterer pleiebemanningen sin på Hovseterhjemmet noe på dagtid, ved at alt ikke er rene pleierressurser. Unicare sier de har tatt med avdelingssykepleiere som jobber 80 prosent med administrasjon. En liten feilkilde i tallene kan også ligge i at noen sykehjem bruker såkalte kortvakter, har maksimal bemanning bare i den travleste perioden på dagen.

Det offentlig drevne Madserudhjemmet kommer også godt ut med bemanning på dagtid i Dagbladets oversikt antall beboere pr pleier på vakt. De fire «verstingene» på sykefravær ligger i midtsjiktet for bemanning på dagtid.

– Ond sirkel

Fredrik Olstad, nestleder i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo, mener det høyt sykefravær på mange sykehjem skyldes dårlig grunnbemanning:

- Dette er en ond sirkel som er selvforsterkende. Det starter med at belastningen er for stor for de ansatte, og at man blir syk av dette. Når det da kommer inn ekstravakter som ikke kjenner avdelingen, eller ikke kommer inn ekstravakter i det hele tatt, blir belastningen større på de faste pleierne som er igjen.

Olstad mener det må bedre grunnbemanning til for å bryte den onde sirkelen.

Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter, drevet av private Stendi, er blant sykehjemmene med et sykefravær på over 11 prosent første halvår 2018.

- Ja, det er problematisk med så høyt sykefravær. Vi prøver å fylle vaktene, men greier det ikke alltid. Særlig for sykepleiere kan det være vanskelig å erstatte med kvalifisert personale, sier daglig leder Arild Fossli ved Kantarellen.

Han legger til:

- Vikarer har ofte ikke samme kompetansen, og det går ut over kvaliteten.

Mye langtidsfravær

Fossli mener et godt arbeidsmiljø, der folk trives på jobb, er noe av det viktigste for å få ned sykefraværet. Kantarellen har hatt en del utfordringer i arbeidsmiljøet. Sykehjemmet har også en del ansatte med kroniske lidelser og med kreftsykdommer. Det har ført til et høyt langtidsfravær, på drøyt seks prosent.

Fredrik Olstad i Fagforbundet. Foto: Privat
Fredrik Olstad i Fagforbundet. Foto: Privat Vis mer

- Vi jobber aktivt for å få ned fraværet hos oss ved hjelp av bedriftshelsetjenesten og en spesialgruppe fra NAV. I første kvartal 2019 var vi nede i 9,7 prosent, forteller Fossli.

Rundt 10 prosent er fortsatt er et høyt sykefravær, og Fossli sier følgende om et generelt høyt sykefravær på sykehjem:

- Det er jo tunge jobber, og alle som jobber der er kanskje ikke bygget for tunge løft. Mentalt er det slitsomt å jobbe med mennesker.

Fossli tror det er korrekt, som fagforeningene påpeker, at dårlig grunnbemanning fører til mer sykefravær. Men han mener sykefraværet er summen av mange sammensatte faktorer på sykehjemmet som han bestyrer.

- Vi har en ganske god grunnbemanning, og vi er pålagt å skaffe vikarer i større grad enn på det offentlige sykehjemmene, sier den daglige lederen på Kantarellen.

Tett oppfølging

Av grafikken framgår det at Madserudhjemmet hadde lavest sykefravær i første halvår av 2018 av alle sykehjemmene i Oslo.

Institusjonssjef på Madserudhjemmet, Stephanie Djenane, forteller at så gode resultater ikke kommer av seg selv. I tillegg til å være nøye med å følge opp lov- og avtaleverk, er arbeid med forebygging og tett oppfølging av sykefravær avgjørende, mener hun.

- Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har klare føringer når det gjelder arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge og den ansattes medvirkningsplikt, men også andre instanser involveres når en ansatt blir sykmeldt: Bedriftshelsetjeneste og NAV, verneombud og tillitsvalgte. Fokus og innsats fra alle parter er avgjørende, i likhet med tydelig rolle- og ansvarsavklaring, sier Djenane.

Én faktor er helt avgjørende:

- Godt arbeidsmiljø er nøkkelen, og det kommer ikke over natten. Det er noe man jobber med hver eneste dag. God kvalitet oppnås når medarbeidere opplever trivsel og mestring.

I Dagbladets artikkel om de store forskjellene i bemanning fra sykehjem til sykehjem i Oslo, går det fram at enkelte privatdrevne sykehjem har bedre bemanning enn de offentlig drevne. Unicare driver blant annet Hovseterhjemmet, og Unicare-direktør Janne Sonerud sier at bedre bemanning betaler seg i form av lavere sykefravær.

- Må skape trygghet

Djenane mener fordelene med lavt sykefravær er store:

- En stabil medarbeidergruppe skaper trygghet både for beboere, pårørende og kolleger. Alt dette bidrar til bedre kvalitet i tjenestene våre, i tillegg til at det er økonomisk lønnsomt.

Institusjonssjefen tror hovedårsaken til det ellers høye sykefraværet i eldreomsorgen er muskel- og skjelettplager.

- Jobben kan i perioder være fysisk krevende med mye gåing, løfting og forflytning, og på sikt kan noen utvikle senskader. Men vi har jo også mange spreke og friske seniorer! sier hun.

Djenane legger til at systematisk kartlegging av mulige utfordringer og gode forebyggende tiltak er viktig.

- Heldigvis er det utviklet mange gode hjelpemidler. Arbeid med ergonomi og riktige forflytningssteknikker er med på å forebygge slitasje, sier Djenane.

Vil ha kreative ledere

Line Orlund, leder for Sykepleierforbundet i Oslo, tror ledelse er et nøkkelord for å gjøre sykefraværet lavere.

- Det er krevende å jobbe i helsevesenet, og jeg tror bemanning er viktig med tanke på sykefravær. Men jeg tror også at god ledelse har mye å si. En leder som ser deg, er kreativ og finner løsninger har mye å si, sier hun.

Fylkesleder i Sykepleierforbundet Oslo, Line Orlund. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Fylkesleder i Sykepleierforbundet Oslo, Line Orlund. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

- Mange sliter seg nok helt ut, og holder seg på jobb av lojalitet til kolleger. Selv om det er vanskelig må ledelsen forsøke å få inn vikarer ved sykefravær, sier Orlund.

Det er også naturlige grunner til at helsepersonell har høyere sykefravær enn andre arbeidstakere: De må holde seg hjemme for ting andre hadde gått på jobb med.

- De som er gamle og syke tåler ikke så mye. Derfor må man av og til være hjemme på grunn av sikkerheten til pasienten, og ikke ens egen helse, forteller Orlund

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer