Distrikt mot miljø

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Senterpartiets nye lederkandidat Åslaug Haga vil gjenreise partiet ved å satse på næringsutvikling og arbeidsplasser i distriktene. Nestlederkandidat og tidligere statsråd i BondevikI-regjeringen, Lars Peder Brekk, utdyper i NRK Dagsnytts «Politisk kvarter» at partiet bør vurdere å innta en ny holdning til bygging av forurensende gasskraftverk: «Hvis gasskraftverk kan være et virkemiddel til å få lokal verdiskaping, må vi gå inn i dette på nytt.»
  • Sentrumsregjeringen gikk som kjent av på grunn av stortingsflertallets pålegg om endringer i forurensningsloven som ville gjøre det mulig å bygge forurensende gasskraftverk. Dersom Brekks holdning hadde vært delt av lederkandidat Haga og påtroppende parlamentarisk leder Marit Arnstad, olje- og energiminister i sentrumsregjeringen, hadde vi vært vitne til en historisk faneflukt. Men Sp's sterke kvinner er uenige med Brekk. Det betyr at ledertroikaen er splittet i en av partiets kjernesaker før den har tiltrådt. Det har neppe vært forutsetningen for Haga, som mandag presiserte at den nye ledelsen er avhengig av å fungere som et team.
  • Haga erkjenner at det er ulike holdninger til gasskraftverk i partiet og regner med at saken blir et tema på det forestående landsmøtet. Det er åpenbart at bygging av gasskraftverk ville skaffet distriktene sårt tiltrengte arbeidsplasser og gitt et bidrag til lokal næringsutvikling. Bygging av gasskraftverk ville nok i noen grad kompensert for, og utsatt, den industridød som kronekurs og konjunkturer nå bidrar til. Mange i Sp er seg bevisst at nedlegging og utflagging av industriarbeidsplasser først og fremst rammer distriktene. Det er få slike igjen i byene.
  • Men når Haga kategorisk avviser bygging av gasskraftverk med dagens teknologi, vil ikke landsmøtet, som skal velge henne til ny leder, overkjøre henne i denne saken. Når nestlederkandidat Brekk likevel stiller distriktshensyn opp mot miljøhensyn, er det et uttrykk for at velgeroppslutningen om Senterpartiet er kommet ned til grunnfjellet av næringsorienterte pragmatikere, mens idealistene har søkt tilflukt i SV.