Ditlev-Simonsens forklaring ord for ord

Slik forklarte han seg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Per Ditlev-Simonsen leste opp en skriftlig forklaring i møtet i Forretningsutvalget i dag. Her er forklaringen:

Orientering fra ordfører Per Ditlev-Simonsen til forretningsutvalget mandag 20. august.

La meg aller først få gi uttrykk for hvor sterkt jeg beklager den belastning denne saken har medført ordførerrollen og Høyre.

Det sier seg selv at med min bakgrunn i mitt eget parti finner det tungt og vanskelig hvis denne saken skader Høyres valgkamp.

Så til saken: Jeg må først si noe når det gjelder angivelse av beløp og tidspunkt. Det jeg skal redegjøre for ligger langt tilbake i tiden og jeg har ingen kontoutskrifter, nedtegnelser eller skriftlig materiale.

Tidlig på 1980-tallet opprettet min første kone en konto i Sveits, som var arv fra hennes far, som døde i 1981. Vi hadde særeie, og jeg hadde ingen disposisjonsrett over hennes konto. Kontoen ble heller aldri tilført midler fra meg.

Min kone døde i 1990. I forbindelse med arveoppgjøret etter henne, mottok jeg ca 1,5 millioner kroner som ble videreført i samme bank på en konto i mitt navn, opprettet våren 1991. Det var på dette tidspunktet at beløpet jeg mottok skulle være innrapportert som grunnlag for eventuell arveavgift og formueskatt. Dette var selvfølgelig en feil som jeg beklager så sterkt jeg kan og som jeg nå gjør det jeg kan for å rette opp i forhold til Oslo Ligningskontor.

Penger jeg mottok ble i hovedsak tatt hjem og brukt til å fullføre et anneks i Golå, som min kone hadde påbegynt før hun døde. En del av midlene ble brukt til reiser. Kontoen i Sveits ble endelig avviklet sent i 1994 eller tidlig 1995.

Jeg har tidligere i dag tatt kontakt med Oslo Ligningskontor for å møte dem så snart som mulig, for å redegjøre for og rydde opp i dette. Jeg ønsker å betale det jeg skylder og gjøre opp dette, uavhengig av en eventuell foreldelse.

Hele denne saken kom opp på en svært spesiell måte. Mine to ekssvigersønner har drevet bevisst, profesjonell og organisert mediekampanje mot min datter i forbindelse med en pågående rettstvist etter en opprivende skilsmisse. En sak jeg ikke er part i, og som er med uvedkommende- selvfølgelig bortsett fra som far og bestefar.

I dette spillet har de bevisst trukket meg inn og blant annet kommet til meg med direkte trusler knyttet til penger i Sveits. Det er bevisst forsøkt å skape inntrykk at jeg har store skjulte verdier i Sveits. Disse påstandene er grunnløse, for det har jeg altså ikke.

Store overskrifter om dette i Dagens Næringsliv sist fredag kom som lyn fra klar himmel. Det har derfor tatt litt tid å bearbeide og imøtekomme alt dette, ikke minst fordi hele sakskomplekset også har en privat og menneskelig side.

Det har dessuten vært viktig for meg at en redegjørelse for disse forholdene først skulle gis til Bystyrets organer.

Siden nå media er så sterkt representert her i dag tillater jeg meg også å kommentere min rolle i forhold til den pågående valgkamp. La meg få minne om at jeg i år ikke står på Oslo Høyres liste, og ikke har noen rolle i valgkampen. Det betyr at jeg ikke vil delta på Høyres valgkamparrangementer. Den som kjenner ordførerrollen vet at den fyller dagen.

La meg avslutte med å si at jeg beklager så sterkt jeg kan, at jeg med denne situasjonen har svekket tillit til min integritet og dømmekraft. Jeg håper at min innsats, i de 12 årene jeg har hatt det privilegium å være Oslos ordfører, kan veie opp for noe av dette.

Takk skal dere ha!

SKRIFTLIG REDEGJØRELSE: Per Ditlev-Simonsen hadde med seg en skriftlig redegjørelse som han leste opp da han skulle forklare seg. Foto: Scanpix
SKRIFTLIG REDEGJØRELSE: Per Ditlev-Simonsen hadde med seg en skriftlig redegjørelse som han leste opp da han skulle forklare seg. Foto: Scanpix Vis mer