Djupedals baby

Det kan simpelthen lønne seg å opptre etisk og bærekraftig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FINANSMINISTER Kristin Halvorsen offentliggjorde i går at hun har kastet ut sju uakseptable verstinger fra Pensjonsfondets investeringsportefølje. Det gjorde hun etter råd fra fondets etikkråd. Rådet kom med sin tilråding om at fondet burde trekke seg ut av Boeing og de andre selskapene allerede 19. september i fjor, mens Bondevik formelt ennå styrte landet. Begrunnelsen er at selskapene antas å være involvert i utvikling og produksjon av kjernevåpen. Rådet handlet etter de retningslinjer Bondeviks regjering utformet 19. november 2004. Der heter det at fondet ikke skal «foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.» Kort sagt: nordmenn skal ikke berike seg på andre menneskers nød, død og fordervelse.

FOR KRISTIN Halvorsens del var det godt at prosedyrene for offentliggjøringen av utkastelse av uønskete «gjester» i fondet tar litt tid. Slik at hun rakk å være godt etablert på sin taburett da utkastelsen skulle kunngjøres. For dette er en av SVs hjertesaker. Den nå utskjelte kunnskapsminister Øystein Djupedal kjempet en intens kamp, under flere regimer, for å rette oppmerksomheten mot tvilsomme investeringer fra fondets side. Så ivrig var han at han kom i skade for å beskylde det daværende oljefondet for investeringer det ikke hadde gjort. Like fullt er det Djupedals og SVs fortjeneste at saken kom på den politiske dagsorden og ble holdt varm så lenge at daværende finansminister Per-Kristian Foss fikk utformet etiske retningslinjer og nedsatt et etisk råd.

NÅ GÅR det omdøpte Petroleumsfondet, «Statens pensjonsfond - Utland», foran med et godt eksempel. Som et av verdens største pensjonsfond danner fondet en norm som kan spre seg. Ihvertfall har den smittet til KLP og Storebrand her til lands. Nå skal vi ikke være så naive og tro at kapitalister verden over er blitt lyserøde. Men det bør vekke oppsikt blant andre investorer at Pensjonsfondet i oljelandet Norge ikke vil vite av selskaper som bidrar til produksjon av landminer, kjernevåpen og klasebomber. Noen kan finne på å putte pengene sine andre steder. Det kan simpelthen lønne seg å opptre etisk og bærekraftig.

DESSUTEN ER retningslinjene slik utformet at fondet selv ikke skal tape penger på den moralske indignasjon det forvalter på vegne av det norske folk. Offentliggjøring av uttrekking skal skje først åtte uker etter at man har solgt seg ut. For «kommer det informasjon i markedet om at fondet skal selge en større post, kan dette påvirke aksjekursen, og dette vil påføre fondet unødvendige tap», heter det i det etiske råds mandat.

PÅDRIVER: Som SVs tidligere finanspolitiske talsmann har Øystein Djupedal vært pådriver for fondets etiske retningslinjer.