DN vil ha høyere skatt for pensjonister

Norges ledende næringslivsavis - Dagens Næringsliv - går inn for å skattlegge enkelte pensjonistgrupper hardere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dagens leder oppfordrer Dagens Næringsliv til at myndighetene beskatter såkalte AFP-pensjonister som lønnstakere.

Avtalefestet pensjon (AFP) gir arbeidstakere fra 62 år og oppover i enkelte sektorer muligheten til å tre av fra arbeidslivet tidligere, samtidig som de tjener opp pensjonspoeng og alderspoeng til de er 67 år på lik linje med vanlige lønnstakere. Avisa mener ordningen er for gunstig for det norske folk, og vil faktisk øke skattene for vel 30 000 av disse pensjonistene.

- Det er riktig at vi sjelden vi går inn for å øke skattene, innrømmer og humrer politisk redaktør Stein B. Hauglid til Dagbladet.no.

- Men vi vil rette opp en skjevhet som er samfunnsmessig skadelig, og da har vi ingen prinsipiell motstand mot å bruke virkemidler som skatter, avgifter og subsidier, sier han videre.

Fem friår

Ifølge avisa er ordningen en mulighet for vanlige lønnstakere til å ta fem friår betalt av det offentlige.

«De som ellers ville gått av tidlig eller trappet ned for egen regning, får nå opptjent pensjonspoeng de ellers ikke ville fått», klager lederen.

Avisa hevder også at «statlige velferdsordninger som ikke har andre begrunnelser enn å gjøre livet lyst og morsomt for folk, bør gjelde alle - eller ingen.»

I dag har omtrent 60 prosent av arbeidsstokken muligheten til å inngå en AFP-avtale.

- Dette er en helt spesiell gruppe pensjonister. Vi har mangel på arbeidskraft, og all tegn tyder på at vi vil få et stramt arbeidsmarked framover. Med å skatte disse hardere, vil det bli mindre gunstig å bli AFP-pensjonist, sier Stein B. Hauglid.

- Mener Dagens Næringsliv at pensjonister bidrar for lite til felleskassa?

- Det er et stort problem at folk pensjonerer seg for tidlig. Norge trenger arbeidskraften, gjentar han.

AFP-ordningen har i følge avisa redusert arbeidsstokken med 2,5 prosent, noe som tilsvarer omtrent fem års naturlig vekst i arbeidsstyrken. Dagens Næringsliv vil foreløpig bare skatte AFP-pensjonistene hardere.

- Man kan avskaffe hele ordningen, men det tror jeg blir vanskelig. Et alternativ kan være å ikke ha full skatt med en gang, slik at dagens AFP-pensjonister ikke blir rammet. Men dette er noe vi ikke har utredet, sier Hauglid.

Pensjonister og redere

AFP-pensjonistene er i godt selskap når det gjelder grupper Dagens Næringsliv faktisk vil øke skatten på.

- Tidligere har vi gått inn for at sjøfarten ikke skal ha gunstig beskatning og betale skatt på lik linje med andre næringer, forteller redaktøren.

VIL ØKE PENSJONISTSKATTEN:</B> Dagens Næringsliv med sjefsredaktør Amund Djuve i spissen, vil går inn for å øke skatten for AFP-pensjonister i dagens leder.