DNB-eksperter spår enda bedre tider

Optimismen stiger.

FYRER OPP ØKONOMIEN: Økte oljeinvesteringer er én grunn til at DNB Markets ser lysere på norsk økonomi. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix.
FYRER OPP ØKONOMIEN: Økte oljeinvesteringer er én grunn til at DNB Markets ser lysere på norsk økonomi. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix.Vis mer

(Hegnar.no): DnB Markets er mandag ute med oppdaterte makroprognoser.

Meklerhuset har blitt mer optimistiske til norsk økonomi, og jekker 2019-prognosen for veksten i fastlands-BNP opp til 2,4 prosent (fra 2,0 prosent i januar-rapporten).

2018-veksten har blitt justert fra 2,3 til 2,2 prosent.

I åra 2021 og 2022 har veksten blitt oppjustert til hhv. 1,9 og 1,8 prosent (fra 1,5 prosent for begge åra).

DnB Markets venter at oljeinvesteringene stiger med 13 prosent i 2019, noe som bidrar til å stimulere aktiviteten på fastlandet.

- Den svake kronen har gjort norske produsenter i stand til å vinne et høyt antall kontrakter. Industrisektoren økte sine investeringer markert i fjor, og vi venter en betydelig oppgang også i 2019, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.

- Høyere reallønnsvekst

Han påpeker videre at husholdningenes vareforbruk holder seg på et avdempet nivå, mens forbruket av varer har steget jevnt.

- En kraftig oppgang i strømprisene i fjor visket bort mye av den ventede lønnsveksten. I år venter vi at reallønnsveksten tar seg opp, til støtte for privat forbruk, fortsetter Aamdal, som også venter stødig vekst for offentlig sektor.

Han erkjenner at svakere vekst i eurosonen vil gi noe motvind inn mot norsk industri.

- Men den sterke trenden i eksporten mot slutten av 2018 vil i stor grad trolig fortsette i 2019, skriver seniorøkonomen videre.

- Vi har oppjustert 2019-prognosen, hovedsakelig grunnet en sterkere økonomi enn vi hadde sett for oss i starten av 2019. I 2021 og 2022 har vi høynet våre vekstprognoser ettersom den en gang forventede USA-resesjonen er fjernet fra vårt hovedscenario.

Andre økonominyheter:
Skattemeldingen - 14 spørsmål du simpelthen må svare på
iHus-gründer må selge Bygdøy-villa - ber om 24 millioner