DnB kan få trøbbel med EØS

De norske reglene som gjør DnB i stand til å blokkere et finsk oppkjøp av Storebrand, kan være i strid med EØS-avtalen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Allerede i vinter tok EFTAs overvåkingsorgan ESA, som kontrollerer EØS-avtalen, opp denne saken med norske myndigheter, opplyser ESA-direktør Amund Utne til Dagbladet.

I dag kommer svaret på om finske Sampo når sitt mål om å overta Storebrand. Da kan kartet over Finans-Norge måtte tegnes på ny etter nesten to måneder innbitt kamp om Storebrand.

90-10-regelen

Ifølge norsk finanslovgivning kan ingen eie mer enn 10 prosent - eller mindre enn 90 prosent - av en finansinstitusjon. Derfor har nå DnB kjøpt 9,76 prosent av aksjene i Storebrand.

DnB håper - med litt hjelp fra andre Storebrand-aksjonærer - å hindre at det finske konsernet Sampo får ja til sitt oppkjøpsforslag fra 90 prosent av aksjemassen i Storebrand.

Det er denne 90-10-regelen striden står om.

- ESA mener at regelen kan være brudd på EØS-avtalens prinsipper om fri kapitalbevegelse og etableringsrett, sier direktør Amund Utne i ESAs avdeling for konkurranse og statsstøtte.

- I desember i fjor ble saken reist overfor norske myndigheter i et «Letter of formal notice», opplyser Utne til Dagbladet.

- Norge svarte på denne henvendelsen i april, og dette svaret er nå til vurdering i ESA. Saken er altså ikke avsluttet, understreker Utne.

Dette har skjedd uavhengig av Sampos bud på Storebrand, som ble offentliggjort i mai. Men Storebrand-saken havner midt i det skarpe søkelyset ESA setter på de norske reglene.

Neppe fritak

- Vi har ikke drøftet internt i ESA hva vi skal gjøre hvis Sampo blokkeres ved hjelp av disse reglene, sier Utne. Han mener det vil være opp til Sampo å vurdere hva som videre skal skje i en slik situasjon.

- Sampo kan søke om dispensasjon fra 90-prosentregelen hvis de havner tett oppunder, sier Esa-direktøren.

Men signaler fra politisk hold i Norge har hittil vært helt klare på at det ikke vil bli gitt noen dispensasjon.

DnB gir seg ikke

Sampo har anledning til å prøve saken i norsk rett, hvis finnene skulle ønske det. Hittil har Sampo-sjef Björn Wahlroos sagt at Sampo ikke har vurdert denne juridiske siden av saken.

DnB akter ikke å gi seg, og vil heller ikke legge inn noe konkurrerende bud på Storebrand innen fristens utløp, opplyser konserndirektør Jarl Veggan i DnB til Dagbladet.

- Vi har ikke til hensikt å selge vår aksjepost, sier Veggan.

  • Fristen for Storebrands aksjonærer til å akseptere Sampos bud går ut klokka 17.00 i dag. Det er ventet at Sampo offentliggjør et foreløpig resultat i løpet av de nærmeste dagene.