ØKONOMI: Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB har sammen med sine økonomer sett inn i krystallkulen. Foto GRØNNING/TORBJØRN Dagbladet
ØKONOMI: Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB har sammen med sine økonomer sett inn i krystallkulen. Foto GRØNNING/TORBJØRN DagbladetVis mer

DNB tror ikke på fall i boligprisene før i 2017

DNB Markets har sett i krystallkulen igjen og gjør noen justeringer. Boligprisene er ventet å holde seg bra, men arbeidsledigheten kan stige til det høyeste på over 20 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): «Ved halvgått løp i 2015 har verdensøkonomien nok en gang klart å skuffe oss», skriver DNB Markets i sin ferske rapport «Økonomiske utsikter» i dag.

Meglerhuset anslår nå en vekst i industrilandene og vekstøkonomiene på henholdsvis 1¾ og 4 prosent i år, begge deler ½ prosentenhet lavere enn det anslo i januar.

Verden skuffer- oljen falt «Skuffende svak vekst i USA og Kina ved inngangen til året er hovedårsaken til dette. Verden, og særlig industrilandene, vil fortsatt preges av overkapasitet og lite lønns- og prispress, og dermed også lave korte og lange renter, selv om renteøkningene rykker stadig nærmere i USA og Storbritannia», heter det.

DNB Markets spår at oljeprisen vil ta seg litt opp, men til mye lavere nivåer enn tidligere. «Derfor blir oppbremsingen i norsk økonomi mer langvarig, og ledighetstoppen tilsvarende høyere. Utsiktene fremstår dessuten som mer usikre enn ved inngangen til året», heter det videre.

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus, som traff blink med sine oljeprisanslag i både 1. kvartal og 2. kvartal i år, anslår nå at oljeprisen vil øke mot 60 dollar fatet i fjerde kvartal i år, og videre til henholdsvis 65 og 70 dollar som gjennomsnitt i 2016 og 2017.

De påfølgende fem årene anslår meglerhuset at oljeprisen vil være innenfor et intervall mellom 60 og 80 dollar fatet, slik den var i perioden 2005 til 2011.

Onsdag koster ett fat Brent-olje 49 dollar.

Les også: Slik går den norske krona fremover

Svakere her hjemme Det vises også til at nøkkeltall for norsk økonomi bygger opp under bildet av en svakere utvikling der tilbakeslaget fra petroleumssektoren er i ferd med å bre seg utover i fastlandsøkonomien. Dette og den svake oljeprisen har også påvirket den norske krona, som har svekket seg kraftig.

Onsdag koster for eksempel pundet 13 kroner, mens en dollar koster 8,28 kroner og en euro 9,16 kroner.

Oppsummert mener DNB Markets at Norges Bank kan kutte styringsrenten til 0,75 prosent, men at den svake kronen gjør at banken vil vente til november med å kutte.

Oljeprisen og de lavere oljeinvesteringene biter også i arbeidsmarkedet og her ventes det at ledigheten, slik den måles i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), stiger fra dagens 4,3 prosent til 5,0 prosent i 2018.

Det vil i så fall være det høyeste nivået siden 1994. Drøyt 140 000 personer vil da være arbeidsledige, om lag 25 000 flere enn i dag, heter det også.

Boligprisene flater ut Boligprisene i Norge vil få en samlet vekst på syv prosent i 2015. Deretter ventes det en vekst på 2,5 prosent i 2016, før prisene er ventet å snu ned 2,5 prosent i 2017 og fortsette ned 2,1 prosent i 2018, tror DNBs økonomer, med sjeføkonom Øystein Dørum i spissen.

Dette er også en justering i forhold til anslagene fra januar, på 5,7 prosent i 2015, og fall på hhv. 2,0 prosent og 1,0 prosent i 2016 og 2017, med en oppgang på 0,5 prosent igjen i 2018.

Justeringen skjer som følge av at boligprisene har utviklet seg sterkere enn DNB Markets anslo i april. Det vises også til at den økte arbeidsledigheten som følge av oljeprisfallet foreløpig har begrenset seg til Vest- og Sørlandet.

En annen faktor kan være at modellen utelater forventninger til at renten skal forbli lav i lengre tid eller en ny utlånspraksis fra bankene.«Sistnevnte faktor kan komme til å snu og bli svakt negativ fremover», skriver økonomene og viser til forskriftsfestingen av retningslinjene for boliglån fra Finanstilsynet før sommeren.

Meglerhuset tror at temperaturen i boligmarkedet vil synke i tiden som kommer, med unntak av de store byene som opplever press.

«Fallet må karakteriseres som svært beskjedent, i lys av flere tiår med sterk vekst og en arbeidsledighet som stiger mot fem prosent. Det skyldes fortsatt lave renter, og en stram tilbudsside i noen sentrale strøk, særlig på Østlandet. Selv om befolkningsveksten neppe blir like sterk fremover, vil en ventet stagnasjon i boligbyggingen begrense nedsiden for boligprisene i disse områdene», heter det.

Flere økonominyheter Saltvedt: - Dette gjør at prisene blir mer presset
Uroen i finansmarkedene blir ekstra stor
Aksje rett i været på tall - børsen faller med Asia