Dobbeltstraff gir henleggelser

Politi over hele landet henlegger skattesaker, stanser etterforskning og trekker tilbake bøter i hopetall. Årsaken er at dobbeltstraff er i strid med menneskerettene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet i Oslo henlegger nå 900 skattesaker. På landsbasis kan flere tusen saker bli henlagt, skriver Aftenposten. Konsekvensene er store for politi og påtalemyndighet etter at Høyesterett 3. mai i år fastslo at dobbeltstraff er i strid med bestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

En person som er ilagt straffeskatt, eller tilleggsavgift, kan etter den nye rettspraksis ikke lenger ilegges bøter eller tiltales og idømmes straff nok en gang for samme forhold.

Retningslinjene gjelder straffesaker etter ligningsloven, hvor det er ilagt tilleggsskatt. Også anmeldelser som gjelder brudd på merverdiavgiftsloven, hvor det forut for anmeldelsen er ilagt tilleggsavgift, favner inn under de samme retningslinjer.

Dette utgjør etter riksadvokat Tor-Aksel Buschs oppfatning de fleste sakene, men politiet oppfordres til også å ha et våkent øye for at den samme problemstillingen kan oppstå i saker som gjelder tolloven og veitrafikkloven. Spørsmålet om inndragning av førerkort i etterkant av en straffedom er å anse som dobbeltstraff, skal behandles av Høyesterett i september.

Den nye rettstilstanden har medført store problemer for politi og påtalemyndighet over hele landet. Riksadvokaten har derfor sendt et midlertidig direktiv til samtlige statsadvokater og politimestre om hvordan de skal forholde seg til den nye rettspraksis.

NTB