Doblet dopbruk på fem år

Voksnes advarsler trigger dopbruk Skillet mellom by og land er i ferd med å forsvinne Vanlig ressurssterk ungdom ruser seg Stadig yngre ungdom ruser seg Ecstasy og amfetamin brukes på private fester Flere unge begynner rett på ecstasy og amfetamin

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De blir flere, yngre og vanligere. Det røykes hasj på Flisa, sniffes amfetamin på gutterommet og spises ecstasypiller på ungdomsklubben. Dobbelt så mange unge doper seg i dag som for fem år siden, viser en ny forskningsrapport. Mer enn 100 prosent økning i bruk av hasj, amfetamin, ecstasy, LSD og kokain. Det er det bedrøvelige funnet i en ny rapport om ungdom og rus.

Rusmiddeldirektoratet ville vite hvilken rolle narkotika spiller i ungdomskulturen. Rapporten de bestilte viser at illegale rusmidler spiller en stor, og voldsomt økende, rolle i stadig flere ungdomsmiljøer. Eksperimentell bruk av stoff er blitt mer alminnelig, både utover i landet, nedover i aldersgruppene og innenfor ressurssterke ungdomsgrupper.

EN AV FEM UNGE har røykt hasj. I 1995 var det en av ti. Tre ganger så mange unge prøver ecstasy, og de som tester det blir stadig yngre. Det ekstremt avhengighetsskapende stoffet amfetamin er det nest mest brukte illegale stoffet.

- Hasjbruk er ikke lenger et marginalt problem. Stadig flere velfungerende ungdommer doper seg. Vi er inne i en normaliseringsprosess, der illegale og legale rusmidler øker parallelt, sier forsker Ingeborg Rossow.

Skillet mellom by og land er i ferd med å viskes ut. Storbyungdom startet med hasjrøyking først, men nå er hasj noe de fleste ungdommer kan få tak i, også på landsbygda.

Etter hvert som et rusmiddel blir akseptert, tas det i bruk av større ungdomsgrupper.

- Vi ser mindre forskjeller mellom ungdom i by og land. Erfaring med narkotika er mer alminnelig og utbredt utover i landet nå, sier Rossow.

TRE GANGER så mange unge prøver ecstasy i dag som for fem år siden. Av all narkomisbruk er det bruken av ecstasy som øker mest. Tidligere tilhørte pillen en liten, eksklusiv gruppe.

Hip hop- og technomiljøene brukte pillen som en del av et image som kjennetegnet dem.

De ble trendsettere. Ecstasy var tidligere bare knyttet til deres kultur. Nå er stoffet i ferd med å bli tatt opp i andre og større ungdomsmiljøer. Det som tidligere bare var akseptert av de mest utprøvende unge, er nå godtatt av de helt vanlige.

- Det handler om motvilje mot ytre regulering. Unge i dag har et stort behov for frihet, sier forsker Viggo Vestel. Vestel har intervjuet unge fra ulike ungdomskulturer, og funnet en bred aksept for dop.

Tradisjonelt har man sett på narkotikamisbruk som et problem for belastet ungdom fra ressursfattige hjem. Partydoperne er ikke sånn. Rusmiddelet er en del av en måte å feste på. Alminneliggjøringen har spredt pillene inn til grupper av vanlige, ressurssterke ungdommer.

- Det handler om et ønske om kick. De unge vet at stoffet er farlig, men velger å se bort fra det. Det å ha testet mange forskjellige rusmidler gir anseelse. Det viser fryktløshet, og er en del av et opprør mot foreldre og voksensamfunnet som kjennetegner ungdomstida, sier Vestel.

ALDEREN GÅR NED samtidig med at aksepten for piller og annet partydop øker.

- Ecstasy er mer knytta til de yngste av ungdommene nå. De går på houseparty, vil være en del av miljøet og bruker stoff for å opptre korrekt, sier Vestel.

Store houseparties er fulle av 15- 16-åringer som tiltrekkes av alt de har hørt om miljøet. De forventer å finne stoff der, og mener det forventes at de skal bruke det.

- Tidligere ble marihuana omtalt som det kule og ufarlige stoffet. Nå er det ecstasy. Hip hop-artisten Eminem synger om «blue and yellow purple pills», eller ecstasy, og han trekker fram alle positive sider ved bruken av stoffet. Dette påvirker ungdommen, sier Vestel.

Mye av dopbruken foregår på private fester eller lukkede arrangementer. Mange unge har stiftet bekjentskap med narko ute på store arrangementer, for så å ta vanene med seg hjem.

Den eksklusive eliten som startet housebølgen, holder seg stort sett borte fra de store arrangementene. De lever roligere, ønsker å snakke sammen når de fester, men de fortsetter å dope seg.

Disse trendsetterne går i mange tilfeller over til kokain. Kokain ser ut til å være på vei inn i de litt eldre, eksklusive og pengesterke miljøene, og kan gi en pekepinn på hva som kommer til større grupper av ungdommer seinere.

DEN VOLDSOMME økningen i bruk av psykoaktive stoffer har fått følger for ungdommers mentale helse.

- Når følelsen av identitet og lykke i for stor grad knyttes til rus, møter mange veggen når de skal prøve å vende tilbake til en tilværelse uten rus, sier Vestel.

Utviklingen er bekymringsfull, og det er ikke lett å snu den. Forsøkene på å skremme ungdom til å la være har ifølge Vestel motsatt effekt.

De unge blir provosert av å høre at hasj fører til heroin og et liv i rennesteinen.

- For mange har erfart at det ikke stemmer. Dermed tenker de at voksne som lyver om dette kan lyve om så mangt. Ungdommer som starter med dop tror på seg selv og sin egen dømmekraft. Skremselspropaganda styrker dem i troen, sier Vestel.

<B>ØKT OMFANG:</B> Den voldsomme økningen i bruk av psykoaktive stoffer har fått følger for ungdommers metale helse.