Hannes mor saksøker stat og kommune

- Døde etter grov uaktsomhet

15 år gammel ble Hanne sprøytenarkoman under barnevernets omsorg. Høsten 2017 døde hun, bare 18 år gammel. Nå saksøker hennes mor staten og kommunen.

SISTE FARVEL: Hanne døde i september 2017. Her tar hennes mor et siste farvel. Foto: Privat
SISTE FARVEL: Hanne døde i september 2017. Her tar hennes mor et siste farvel. Foto: PrivatVis mer

- Jeg slo alarm fra dag én og tryglet om hjelp, men ble ikke hørt, sier Hannes mor.

Dagbladet har avslørt at den femten år gamle jenta ble sprøytenarkoman i løpet av kort tid mens hun bodde på den statlige barnevernsinstitusjonen Vestlundveien ungdomssenter i Bergen i 2015.

Høsten 2017 døde Hanne under tragiske omstendigheter i Bergens rusmiljø. Hun var så vidt fylt 18.

Torsdag denne uka leverte advokat Sigvart Bilstad stevning til Dalane tingrett på vegne av jentas mor.

Tungt rusmisbruk

Hun saksøker staten ved Barne- og likestillingsdepartementet og Sokndal kommune i Rogaland for manglende oppfølging av datteren, som utviklet et tungt rusmisbruk i barnevernets omsorg.

«Det gjøres herav gjeldende at Hanne omkom som en følge av den grove uaktsomheten», heter det i stevningen.

- Jeg har mistet mitt liv også, bare at jeg fremdeles lever, hvis du skjønner hva jeg mener, sier mora.

- Jeg velger å stevne stat og kommune i håp om at andre ikke skal måtte oppleve det samme. For dette må ikke skje igjen.

Ifølge advokat Bilstad er det rettslige grunnlaget for krav om erstatning «det økonomiske tap som mor har blitt påført på grunn av psykisk skade som følge av behandlingssvikt fra barneverntjenesten og staten, samt krav om oppreisning».

Det framgår at mora var i jobb i Nordsjøen, men ble syk og mistet helsesertifikatet da det begynte å gå utforbakke med datteren.

Betydelig krav

Bilstad varsler i stevningen at de i «senere prosesskriv» vil komme med nøyaktig erstatningsberegning «for lidt tap og tap i fremtidig erverv».

Dette vil utgjøre et betydelig pengekrav, da det er mange år til mora når pensjonsalder.

Advokaten argumenterer videre for at «preventive og pønale hensyn» taler for at det fastsettes et høyt oppreisningsbeløp for Hannes mor, opp til 500 000 kroner.

«Oppreisningserstatningsansvar for kommunen og staten i denne saken vil kunne bidra til at slike grove overtredelser av omsorgsansvaret ikke skjer igjen», heter det.

- Vi har stevnet staten og kommunen og avventer nå deres tilsvar. Min klient og jeg er forberedt på å ta saken hele veien, dersom vi ikke blir møtt, sier Bilstad til Dagbladet.

Kommenterer ikke

Verken rådmann Karl Johan Engelhart Olsen i Sokndal kommune eller kommunens prosessfullmektig, advokat Kjell Holst Sæther, ønsker å kommentere saken.

Barne- og likestillingsdepartementet skriver i en e-post til Dagbladet at departementet «ikke ønsker å kommentere saker som skal behandles i retten».

Advokat Bilstad har i stevningen vedlagt som bevis to Dagbladet-artikler som omhandler forholdene på Vestlundveien ungdomssenter.

BARNEVERNSINSTUTISJON: Flere ungdommer fikk tunge rusproblemer, etter å ha bodd på Vestlundveien ungdomssenter, i Bergen. Video: Siv Johanne Seglem Les hele saken her: https://www.dagbladet.no/nyheter/politi-rykket-ut-til-narkofest-pa-barnevernsinstitusjon/69611647 Vis mer

«Av det overnevnte fremkommer at det tilbud som Hanne ble tilbudt på Vestlundveien ungdomssenter var totalt uforsvarlig, ved at Hanne ved sitt opphold på institusjonen utviklet et omfattende og alvorlig rusmisbruk som bl. a. gjorde henne avhengig av heroin», heter det.

Bilstad viser også til at departementet beordret Vestlundveien ungdomssenter nedlagt før sommeren i fjor på grunn av uforsvarlig drift. Advokaten mener dette viser «at det har vært en totalt manglende kontroll» med hvilken omsorg de aktuelle beboerne har fått.

- En lettelse

Som bevis mot Sokndal kommune, har advokaten lagt ved en rapport fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 16. mars 2018, hvor fylkesmannen konkluderer med at Hanne ikke fikk forsvarlig omsorg av Dalane barnevern.

Slakter prosessen da Trudes sønn ble adoptert bort: - Dette er kronbeviset Vis mer

«Når Sokndal kommune v/barneverntjenesten så grovt har unnlatt å følge opp sine omsorgsplikter for Hanne, er det videre påregnelig at mor pådrar seg psykisk skade ved datterens død. At mor har slik psykisk skade er godt dokumentert, og Sokndal kommune v/barneverntjenesten er erstatningsrettslig ansvarlig for mors skade», argumenterer Bilstad.

Hannes mor vet at søksmålsprosessen kan bli tøff for henne, men hun er klar på at hun ikke har noe valg.

- Jeg er rett og slett nødt til å gjøre dette for å komme meg videre. Å ha levert stevning oppleves som en lettelse. Så får jeg heller ta støyten når den kommer.