Dødsalge funnet i Nordsjøen

En meget giftig dødsalge skal være påvist i Nordsjøen. Planktonalgen har tidligere ført til omfattende fiskedød og skader på mennesker på USAs østkyst. - En ulykke for oppdrettsnæringen om algen får fotfeste i Norge, sier forsker.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Algen Pfiesteria piscicida produserer under spesielle forhold en sterk gift som dreper fisk og skader mennesker, skriver Bergens Tidende (BT). Forskere som har arbeidet med algen i laboratorier, skal ha blitt akutt syke etter å ha fått i seg giften via luften.

Det var BBC som for en ukes tid siden meldte om at algen var i ferd med å invadere Nordsjøen. I USA får algen skylden for at fisk har dødd i milliontall, og ifølge BBC frykter marinbiologer at det samme kan skje i Nordsjøen. Algen kan ha kommet til Nordsjøen med ballastvann fra infiserte områder i USA.

Skyldes forurensning?

Pfiesteria piscicida har trolig eksistert i tusenvis av år uten at den har gjort særlig skade. At den nå er blitt en skadealge, kan ifølge forskere skyldes menneskeskapt forurensning. Forskerne tror algen er harmløs inntil den kommer i nærheten av fisk, skriver BT. Det er ekskrementer og sekret fra fisk som får algen til å starte giftproduksjon. Den samme effekten har kloakkvann.

Giften fører til at fisken blir døsig og apatisk. Den fører videre til åpne og blødende sår som algene trenger inn i. Pfiesteria piscicida skal være bortimot umulig å få has på når den befinner seg i et tidlig stadium av livssyklusen.

- Alvorlig sak

Seniorforsker Karl Tangen ved Oceanor i Trondheim mener det vil være en ulykke for oppdrettsnæringen dersom giftalgen får fotfeste i våre farvann. Oppdrettsanlegg har nemlig ideelle forhold for alger som stimuleres til å utvikle gift når den kommer i nærheten av store mengder fisk.

Tangen sier han har hørt om BBC-programmet der det hevdes at Pfiesteria piscicida er påvist i Nordsjøen. Han har imidlertid ikke fått dette bekreftet fra forskere i Storbritannia.

- Dersom det er riktig, er det en stor og alvorlig sak, sier Tangen til BT. Etter BBC-programmet har han mottatt flere henvendelser, blant annet fra Færøyene der fiskeoppdrettere er engstelige for at algen skal gå løs på oppdrettsfisken.

Mottiltak

Direktør Otto Gregussen i Norske Fiskeoppdretteres Forening sier til NTB at næringen har flere mottiltak å sette inn mot algene.

- Norske fiskeoppdrettere har tidligere opplevd algeinnvasjoner, og i dag er det opprettet en algeberedskap langs kysten. Det gjør at vi får meldinger om alger som kan true anleggene.

Greugussen vet for lite om algen som er påvist i Nordsjøen til å kunne si om næringen står overfor en alvorlig trussel. Men skulle faremeldingene komme, har oppdretterne i det minste sjanser til å begrense skadene.

- De kan for eksempel flytte anleggene fra steder algene vil invadere, og dermed unngå at fisken blir angrepet. Om det lykkes eller ikke avhenger hvor tidlig varsel oppdretterne får. En annen mulighet er å ikke fore fisken, slik at den holder seg dypere i vannet enn algene, sier han.