Dødsdommen mot Öcalan

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Etter tyrkiske spesialstyrkers arrestasjon av PKK-lederen Abdullah Vcalan i Kenya, forutsatte statsminister Kjell Magne Bondevik at Tyrkia er en rettsstat og at behandlingen av geriljalederen ble deretter. Prosessen mot og dødsdommen over den kurdiske separatistlederen viser at Bondeviks uttalelser ikke var noe mer enn en ønskedrøm.
  • Rettssaken bar preg av å være en politisk farse med et forhåndsbestemt utfall: En dødsdom mot Vcalan og et forsøksvis dødsstøt mot Kurdistans Arbeiderparti (PKK). Domstolens sammensetning og skiftet av en av dommerne underveis fratar dommen enhver legitimitet. Retten trengte bare åtte dager på å slå fast at Vcalan var skyldig i høyforræderi og drap på minst 29000 mennesker.
  • Etter PKKs 15 år lange væpnede kamp for et selvstendig - seinere for et autonomt - Kurdistan, er det ikke bare Vcalan som har blod på hendene. Tyrkiske myndigheters brutale framferd mot kurderne og opprettelsen av en folkerettsstridig «sikkerhetssone» inne i Irak, er i høy grad en del av problemet.
  • Som leder av OSSE har utenriksminister Knut Vollebæk nå et helt spesielt ansvar for straks å sette Tyrkia under kraftig internasjonalt press. Det er ikke nok å «beklage» dødsdommen, slik Vollebæk gjorde i går. I første omgang må Tyrkia fortelles at en eksekvering av dommen vil få alvorlige konsekvenser for forholdet til både Europa og landets NATO-allierte, og at det planlagte OSSE-toppmøtet i Istanbul i høst ikke lar seg gjennomføre under slike forutsetninger.
  • I neste omgang er det nødvendig at Tyrkia avskaffer dødsstraff. Men selv dette er ikke nok. Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har gang på gang kritisert landets bruk av tortur, forsvinninger, utenomrettslige henrettelser og ødeleggelser av eiendom for å knuse kurdisk opposisjon. I Kosovo medførte slike overgrep en langvarig luftkrig. Tyrkias problem kan ikke løses med bomber, men heller ikke med diplomatiske «beklagelser» aleine.