Dødsfelle ved evakuering

Risikoen for en katastrofe under en evakuering av et T-banetog i tunnelen under Oslo er uakseptabelt høy, går det fram av en ny rapport. Det er sannsynlig at en evakueringsulykke med tap av flere menneskeliv vil forekomme oftere enn hvert tiende år. Det kan ikke Oslo Sporveier leve med.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Risikoen ved evakuering av tog i tunnel er grundig analysert av firmaet Safetec. De har identifisert 2 risikoscenarier med uakseptabel risiko, og hele 22 scenarier der risikoen er for høy og må reduseres så mye som overhodet mulig. Bare 4 av 28 undersøkte scenarier ved evakuering falt i det grønne området, der risikoen er akseptabel.

Statens jernbanetilsyn krevde en komplett analyse av risikoen ved evakuering i tunnel på T-banen, og truet med å stenge T-banen. Nå er rapporten klar, og den identifiserer en rekke områder der Oslo Sporveier må gjøre tiltak for å redusere altfor høy risiko.

Katastrofalt

Størst er risikoen for påkjørsel ved ukontrollert evakuering av tog som står stille i tunnel. Dersom passasjerene på eget initiativ, på grunn av panikk eller andre forhold selv velger å rømme vogna i tunnelen, setter det dem i livsfare. Faren for å bli påkjørt av tog i motsatt spor er stor. Safetec anser scenariet som sannsynlig, og konsekvensene som katastrofale. Det betyr at hendelsen statistisk sett vil inntreffe en eller flere ganger i tiåret, og at minst to mennesker vil bli drept ved en slik hendelse. Risikoen for en slik katastrofe er uakseptabelt høy.

Et slikt scenario kan oppstå som følge av en kollisjon eller avsporing, eller ved teknisk feil på toget. Selv ved en ordinær driftsstans kan passasjerene oppleve forholdene i togvogna i tunnelen som så ubehagelige, skremmende og klaustrofobiske, at de starter evakuering på egen hånd, uten at togføreren er klar over det. Er ikke togføreren klar over at passasjerene forlater toget i tunnelen, kan det fortsatt gå trafikk i motsatt spor, og på grunn av at det er ekstremt trangt i mange av Oslos T-banetunneler, vil det andre sporet være eneste rømningsvei for passasjerene. Dermed er de i livsfare.

«Hvis passasjerer evakuerer fra toget uten at fører får melding om det, og driftsstansen opphører slik at toget kjører, vil det være folk i tunnelen mens togene er i full trafikk. Dette er svært kritisk med tanke på mulig påkjørsel av personene i tunnelen,» skriver Safetec i rapporten.

Ingen oppdager

Den samme formen for ukontrollert, kaotisk evakuering i tunnel kan oppstå dersom toget kolliderer, eller det begynner å brenne i vognene eller i tunnelen. Safetec har identifisert muligheten for at et tog kan spore av uten at det blir oppdaget av signalanlegg og togleder, og neste tog kan da kollidere med det avsporede toget. Denne kollisjonen vil da se ut som ett tog på dataskjermen for toglederen på togledersentralen.

«I verste fall vil kollisjonen da først bli oppdaget av neste tog,» står det i rapporten, som gir uttrykk for at en slik situasjon er lite sannsynlig.

Rapporten identifiserer også tunneler som kan bli røykfeller for passasjerene dersom de evakueres under et brannforløp. Tunnelen mellom Grorud, Romsås og Rommen har stor stigning, og mellom 700 og 1000 meter mellom utgangene. Faren ved evakuering beskrives som ekstra stor. Det samme gjelder tunnelen mellom Majorstua og Nationaltheatret. Her har passasjerene i størsteparten av tunnelen 60 centimeter klaring mellom tog og murvegg.

Risikoen for at folk vil falle i sporet eller ned fra vogner og skade seg under evakuering er for høy, men ikke uakseptabelt høy. Det samme gjelder risikoen for at folk får elektriske støt fra strømskoen langs sporet i tunnelene ved evakuering.

Kommunikasjon

Rapporten legger vekt på såkalte sikkerhetskritiske funksjoner for å redusere risikoen. Togførerens rolle for å kontrollere passasjerene via høyttaleranlegget er vektlagt. Det samme er kommunikasjonen mellom togfører og togleder, slik at togleder kan stoppe trafikken i tunnelen ved evakuering. Også flere nødutganger og kontroll av vindretning og utlufting av tunnelene er trukket fram som sikkerhetskritiske funksjoner som Sporveien må iverksette tiltak for å styrke.

<B>DRAMATISK:</B> Passasjerene måtte evakueres da to T-banetog støtte sammen på Tøyen stasjon i Oslo 14.november i fjor. Brigdesjef Arild Halvorsen i Oslo Brannvesen og redningsetat fryktet det verste da de fikk melding om krasjen. Men ingen kom til skade denne gangen