Den vakre øykommunen Herøy på Helgelandskysten i Nordland består av flere øyer enn sine 1827 innbyggere.

Så, i påsken, skjedde det som hytteeier Odd Arne Sandø kaller et groteskt mysterium.

- Jeg så minst 30 havørn som satt og spiste på en død rein, sier han.

I dagene som fulgte falt det død rein overalt rundt hytta. Politiet ble koblet på saken, og startet etterforskning.

- Mistanken om at noe kriminelt skal ha skjedd, sliter på befolkningen, næringslivet og omdømmet vårt, sier ordfører Eldbjørg Larsen.

- Det er viktig å komme til bunns i dette mysteriet.

Dødsgåten på paradisøya

Publisert
Sist oppdatert

HERØY (Dagbladet): - De aborterte midt i veien. Det var slik vi fikk rede på at noe var galt. Det ble observert en del syke reinsdyr, som ikke klarte å gå opp skråninger, og derfor kom rullende ned igjen. Det var underlig, sier John Arne Andersen.

Han er kommunedirektør på Herøy, og forteller at den første døde reinen ble observert her på øya den 23. mars.

Kommunen meldte da ifra til en rekke ulike instanser, blant annet Veterinærinstitiuttet, Mattilsynet og politiet.

I begynnelsen av august opplyste politiet i en pressemelding at Veterinærinstituttet, via sine analyser, har konkludert med at dødsårsaken sannsynligvis er kobberforgiftning.

Rundt 100 reinsdyr døde i flokken på 400 dyr.

Kilden til kobbergiften er imidlertid ikke funnet. Etterforskningen pågår fortsatt.

Politiet jobber ut fra flere hypoteser om hva som forårsaket massedøden.

- Én hypotese er at noen har gjort dette bevisst, at det er en straffbar handling der motivet har vært å skade rein.

Det sier etterforsker for dyrevelferdskriminalitet, Stine Marie Brox Gundersen.

- En annen hypotese er at de har vært utsatt for forurensning, ulykke, uhell eller en annen naturlig forklaring på hva som har skjedd. Det kan også være forurensning eller annet fra flere år tilbake som ingen kan klandres for, da det var andre regler før i tiden.

Ordfører Eldbjørg Larsen mener det ikke er hold i hypotesene om at noe kriminelt har skjedd, og sier også at selv om det er konkludert med sannsynlig kobberforgiftning, er heller ikke dette noe annet enn indisier.

- Dette er en stor tragedie, og tida går, men vi får ikke noe endelig svar. Det sliter på befolkningen, næringslivet og omdømmet vårt, sier ordføreren.

Hun har forholdt seg taus om saken lenge, sier hun, fram til nå:

- Det har tatt for lang tid, og noen folk spør om det er trygt å gå tur med hunden sin ute, eller om det er skadelig for folkehelsa å være her. Nei, det er det ikke. Det er helt trygt her.

Larsen sier hun håper på en siste rapport, som gir en endelig forklaring.

- Vi trenger det, også for å unngå mistenkeliggjøring om at det har foregått noe kriminelt, for folk begynner å lure.

Brox Gundersen sier hun har stor forståelse for at saken er en påkjenning for befolkningen på Herøy, men understreker at politiet opplever et godt samarbeid med innbyggerne på øya.

- Vi opplever at vi har et felles ønske om å finne årsaken til at reinen ble syk og døde, sier hun.

Les intervjuet med reineierne her.

På beitet til bonde Tor-Karstein Angel lå det døde reinsdyr da tragedien inntraff.

Mattilsynet ba ham om å ikke slippe ut kyra der.

Han har valgt å ikke lytte til anbefalingen.

- Jeg tror ikke det er noe farlig her.
Alle dyra mine er helt friske.

Angel står med gjørme nesten opp til knærne, og prater i telefonen på høyttaler samtidig som han jager kyra ut på beitet. En stor rovfugl flyr over ham mens han arbeider.

Hjemme på beitet ved gården har han 20 melkekyr. Ytterligere 40 kyr har han sendt på utmarksbeite.

Sistnevnte er i strid med anbefalingen Mattilsynet sendte ut etter at reinsdyra døde.

- Det var sau ute på beite før dette, og ingen av dem ble syke. Alle dyra mine er friske også. Det har ikke vært noen sykdom på noen av dem, sier han.

Det er mange grunner til at han har valgt å trosse Mattilsynets anbefaling, og slippe dyra sine ut.

- Å ikke kunne ha dem på beite er kjempevanskelig. Økonomisk er det ugunstig. Vi produserer god melk om sommeren, og får 45 øre mer per liter sommermelk, som betyr mye når vi normalt får 4,40 kroner per liter, sier han.

- Og for dyra er det godt å komme seg ut, fortsetter han.

BONDE: Bonden Tor-Karstein Angel forteller at det døde reinsdyr både der dyra hans nå går på beite nå, i tillegg til at de døde i nærheten av gården hans. Foto: Lars Eiviind Bones / Dagbladet
BONDE: Bonden Tor-Karstein Angel forteller at det døde reinsdyr både der dyra hans nå går på beite nå, i tillegg til at de døde i nærheten av gården hans. Foto: Lars Eiviind Bones / Dagbladet Vis mer

Angel sier han ikke har blitt tilbudt noen kompensasjon for å ha kyra inne på bås, og mener det har blitt vist lite forståelse fra Mattilsynet.

- Det er rart at de kan komme med en slik anbefaling, når det fra før er satt krav til at vi skal ha dyra ute på beite 12 uker i året, sier han.

Til dette sier Kim Stene, seksjonssjef for seksjon fisk og mat ved Mattilsynets avdeling på Helgeland, at han har stor forståelse for at anbefalingen, som er basert på Veterinærinstituttets risikovurdering fra mai i år, oppleves som et inngrep midt på sommeren.

- Her måtte vi gjøre en vurdering mellom dyrevelferd og det faktum at mange dyr var døde av ukjent årsak. Vi vurderer status og situasjonen fortløpende, og vi vil i ettertid evaluere våre virkemidler i saken, sier han.

Stene mener imidlertid det er uheldig at dyreeiere ikke følger en risikobasert og klar anbefaling fra Mattilsynet.

INGEN KILDE: Kilden til det reinsdyra døda av, er forytsatt ikke funnet, påpeker Angel. Foto: Odd Arne Sandøy
INGEN KILDE: Kilden til det reinsdyra døda av, er forytsatt ikke funnet, påpeker Angel. Foto: Odd Arne Sandøy Vis mer

- Anbefalingen ble gitt som et føre-var-råd for å unngå eskalering av hendelsen og ytterligere lidelser for dyr i området.

- Er det farlig for dyr på beite på Herøy i dag?

- Ut fra at vi ikke kjenner kilden til kobberet, har vi ikke grunnlag for å gi annen risikovurdering enn det som ligger i gjeldende beite-anbefaling.

Seniorforsker Rebecca Davidson ved Veterinærinstituttet forteller at Reinhelsetjenesten og Veterinærinstituttet tidlig mistenkte at en forgiftning lå bak funnene hos reinen på Herøy, og at det har blitt utført flere obduksjoner av dyra.

- Etter hvert har kobber pekt seg ut som mest sannsynlig, da funnene fra obduksjon og blodprøver har vært forenelig med kobberforgiftning, sier Davidson.

- Hvordan blir et dyr kobberforgiftet?

- Dyrene må ha fått i seg store mengder kobber eller kobberforbindelser via drikkevann eller på beite. Det er usannsynlig at slike høye nivåer av kobber skal stamme fra naturlige kilder, svarer seniorforskeren.

Bonden er skeptisk til konklusjonen om at reinsdyra døde som følge av en kobberforgiftning.

- Det er jo ikke blitt funnet noen kilde, sier Angel.

- Og siden de ikke har funnet noen kilde til nå, tror jeg heller ikke de vil finne en, legger han til.

- Hvor var det reinsdyra døde?

- Rett rundt gården, svarer han og peker.

- De døde rundt der dyra mine nå går på beite.

- Hva tror du skjedde?

- Jeg har tenkt mitt hele tiden. Hadde jeg vært redd det skulle ha vært noe farlig for dyra i naturen, ville jeg ikke turt å slippe dem ut, svarer bonden.

Varaordfører og bonde Jim Dahl mener at bøndene på øya føler seg mistenkeliggjort.

- Vi har vært inne til avhør så å si alle mann.

- Vi synes det er rart dette,
sier kommunedirektør John Arne Andersen.

Han viser til at det har gått sau og andre dyr i samme område som der reinsdyra døde.

- Vi har også en stor rådyrbestand her på øya. Det har ikke vært meldt om unormalt mange dødsfall blant dem, sier Andersen.

- Dette ble fremstilt som akutt kobberforgiftning. Vi gårdbrukere synes det er lite sannsynlig, sier bonde og varaordfører Dahl.

- Føler dere dere mistenkeliggjort?

- Ja, absolutt, svarer han, og understreker at han nå uttaler seg som bonde — ikke varaordfører.

- Det er ingen som forstår at noen skulle forgifte en reinflokk. Men er det noe som ligger i naturen som kan være giftig, må vi finne ut av det, legger han til.

Her får han støtte av andre i kommuneledelsen.

- At det, gjennom medieuttalelser, er fremstilt som at det skal ligge noe kriminelt bak hendelsen, har Herøy kommune gitt uttrykk for at ikke er greit. Det skaper en uhygge i samfunnet, sier kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk, Morten Hanssen.

Etterforsker for dyrevelferdskriminalitet, Stine Marie Brox Gundersen, opplyser at politiet i dag ikke har indikasjoner på at det har skjedd noe straffbart, men likevel heller ikke kan utelukke noe.

- Noen sier at «bøndene føler seg mistenkeliggjort. Hva er din kommentar til det?

- Politiet har gjennomført rundspørringen med noen bønder i området for å undersøke om de har observasjoner eller opplysninger om reinen som kan være relevant for etterforskningen. Dette fordi det er en gruppe av befolkningen som har område hvor reinen ferdes, og kanskje kan ha relevante opplysninger ved at de følger ekstra med disse områdene.

Kommunedirektør John Arne Andersen viser til at det har gått sau og andre dyr, som rådyr, i samme område som der reinsdyra døde.

- Hva med havørn — er det meldt om en nedgang blant besetningen der?

Ordfører Eldbjørg Larsen tar ordet:

- Det er mange ulike spekulasjoner, og det går også rykter om ørn. Det er ikke meldt om store mengder død ørn, sier Larsen.

Kommunedirektøren legger til at det er sendt død ørn inn til obduksjon, og at det blant disse er påvist fugleinfluensa.

Kristian Olsen, som har drevet RIB-safari i øyriket i 14 år, sier han aldri har sett så få havørn som i år.

- Jeg har selv sett ørn spise på død rein, og lurer på om de kan ha fått i seg den samme giften.

På safariturene teller han havørn.

- Normalt ser jeg mellom 30 og 50. Nå er det nede i én til 10. Og jeg har ikke sett en eneste ørnunge i hele år. Det er mest bekymringsverdig.

- Hvorfor er det færre ørn?

- Det er mange spekulasjoner om det, og ingen konklusjon, men flere lurer på om de kan ha fått i seg det samme kobberet som reinen døde av, etter å ha spist på kadavrene, svarer Olsen.

- Jeg har selv sett 30 havørn spise på en død rein – så jeg anser ikke teorien som usannsynlig. Det synet fører til at man gjør seg noen tanker, legger han til.

Andre teorier han anslår som mulige, er at det i år har vært flere observasjoner enn før av arten tyvjo, som lever av å predatere egg og unger fra andre fuglearter.

- De kan ha forstyrret ørnen når de skulle hekke, tror Olsen.

- Fugleinfluensa er også annen teori, legger han til.

Ifølge Olsen var havørn utrydningstruet da han selv var liten gutt.

- Bestanden går i bølger, og har tatt seg veldig opp de siste 30 åra. Men at det går i bølger, forandrer ikke at vi som ferdes i området med mest havørn nå plutselig ser langt mindre enn i fjor, sier han.

Han fører RIB-en med stø hånd ut på det krystallklare, nesten grønne havet - ut mot de stedene han håper det er ørn å se.

Etter ti minutter sier han:

- Nå skulle vi egentlig ha sett tre til fire ørn.

Han peker mot en av de over tusen små øyene i øyriket.

- De har reira sine på de øyene, og bygger på dem i høyden.

Dødsgåten på paradisøya

Da reinsdyra døde i vår, «gikk spekulasjonene helt bananas», ifølge Olsen.

- Var det lyn, gift, sykdom, forurensning? Jeg har sikkert hørt nærmere 15 ulike teorier om hva dette måtte skyldes, sier han.

- Hvordan opplevde du det da det skjedde?

- Det lå sjuke rein rundt om overalt. De var så avmagra at man så ribbeina. Og så døde først én rein, så en til, og så enda flere.

- Det var ubehagelig. Alle syntes det var ekkelt, men mysteriet overskygga det ubehaget. Det var som man hørte «X-files»-lyden i bakgrunnen, utdyper båtføreren.

Han tror ikke det ligger noe kriminelt bak dødsfallene.

- Personlig tror jeg ikke at noen har forgifta reinen, og jeg synes samfunnet her tar det med ro, selv om det er en belastning å ikke få svar.

Han styrer båten inn mot ei øy han sier det er størst sannsynlighet for å se havørn. Og der skjer det.

Dødsgåten på paradisøya

Først letter én diger ørn. Vingespennet er på over to meter. Så letter en til, den er kanskje enda litt større. De flyr elegant foran båten, mot høyre og etter hvert ut av syne.

- De to bor her fast.

Det er et par, Olsen sier han visste at de var her, at dette er voksne havørn.

- Men i år har heller ikke de fått noen unger.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer