Dokumentet som avslører Forsvaret

«Forsvunnet» salgsmelding beviser at uglesett megler snakket sant, og at sannheten ikke kom fram under Stortingets kontrollhøring.

AVSLØRENDE: Den til nå helt ukjente salgsmeldingen (innfelt) viser at Forsvaret solgte kystvaktfartøyet KV Titran direkte til nigerianske paramilitære. Daglig leder Morten Larsos fra Bodø-firmaet Norsk Megling & Auksjon ble grillet i kontrollhøringen 30. april. Men dokumentasjonen Stortinget nå har mottatt, viser at flere av påstandene hans stemmer. Foto: John Terje Pedersen
AVSLØRENDE: Den til nå helt ukjente salgsmeldingen (innfelt) viser at Forsvaret solgte kystvaktfartøyet KV Titran direkte til nigerianske paramilitære. Daglig leder Morten Larsos fra Bodø-firmaet Norsk Megling & Auksjon ble grillet i kontrollhøringen 30. april. Men dokumentasjonen Stortinget nå har mottatt, viser at flere av påstandene hans stemmer. Foto: John Terje PedersenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et nytt og til nå helt ukjent dokument viser at Forsvaret solgte kystvaktskipet KV «Titran» direkte til det nigerianske paramilitære selskapet Omak Maritime 28. november 2013.

Salgsmeldingen, en såkalt «Bill of Sale» er undertegnet av tre norske offiserer ved Forsvarets logistikkavdeling (FLO), inkludert daværende sjef for salg- og avhendingsseksjonen. Dokumentet er også notarialbekreftet hos Oslo byfogdembete 2. desember 2013 med to av offiserene til stede.

Dette er stikk i strid med hva forsvarsledelsen hele veien har hevdet. De har hele tiden sagt at de aldri har solgt marinefartøy direkte til Nigeria, og at de er blitt ført bak lyset av ulike stråselskaper og muligens også av en enkeltstående saksbehandler i FLO, som i dag er siktet for grov korrupsjon av Økokrim.

Dokumentet Dagbladet kan avsløre er helt ukjent for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. I et e-postsvar, sendt via spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet (FD), skriver hun at de bare er kjent med en salgsmelding på skipet. Den offisielle.

- Vi kjenner ikke til Bill of Sale av 28. november 2013, skriver Søreide.

Benektet i høring Også under kontrollhøringen i Stortinget 30. april sto en samlet forsvarsledelse fast på at de ikke visste at noen av de ti marinefartøyene Dagbladet til nå har hatt avsløringer om, skulle til Nigeria eller vestafrikanske sikkerhetsselskaper.

KV TITRAN: Det tidligere kystvaktskipet er en av minst ti norske marinefartøy som har havnet hos paramilitære i Vest-Afrika. Nå viser en hittil ukjent salgsmelding at Forsvaret solgte den direkte til det nigerianske sikkerhetsselskapet Omak Maritime, stikk i strid med hva forsvarstoppene har hevdet. Foto: Terje Moen
KV TITRAN: Det tidligere kystvaktskipet er en av minst ti norske marinefartøy som har havnet hos paramilitære i Vest-Afrika. Nå viser en hittil ukjent salgsmelding at Forsvaret solgte den direkte til det nigerianske sikkerhetsselskapet Omak Maritime, stikk i strid med hva forsvarstoppene har hevdet. Foto: Terje Moen Vis mer

- For å si det enkelt: Vi har ikke solgt til Nigeria, svarte en hardt presset direktør for FLO, Petter Jansen, under høringa.

Offisielt ble KV «Titran» solgt til sørafrikanske Nautic Africa, et underbruk av Paramount Group, Afrikas største private våpenhandler. FLO skrev en annen salgsmelding på den samme båten til disse noen dager etter den første. Det har til nå vært den offisielle salgsmeldingen, og et argument for at Forsvaret ikke visste at båten skulle til Nigeria.

Men under kontrollhøringa kom Morten Larsos fra Bodø-firmaet Norsk Megling & Auksjon (NMA) med en rekke oppsiktsvekkende påstander som stred mot den offisielle versjonen forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til da hadde informert Stortinget om.

I det som bare kan beskrives som høringens mest nervepirrende runde, fikk den synlig ukomfortable mekleren kontrollkomiteens medlemmer til skvette av påstander om varslingsbrev, millionsummer og annen informasjon som til da var helt ukjent for alle de involverte. Opplysningen om at det forelå flere salgsmeldinger på den siste båten som ble solgt, KV «Titran», ble gjenstand for gjentatte ordvekslinger.

- Så får vi høre at det foreligger en ny, ukjent bill of sale som ingen kjente til. Betyr det at det her foreligger to bills of sale? Kan du avklare det, spurte en rystet Hans Fredrik Grøvan (KrF), mens Martin Kolberg (AP) og de andre komitémedlemmene så forvirret på hverandre.

DEN UKJENTE: Salgsmeldingen Stortingets kontrollkomite har fått tilsendt viser at sikkerhetsselskapet Omak Maritime i Nigeria var kjøper og mottager av båten. Selskapets sjef, kommandør Matthew Karimo, skal ifølge dokumentasjonen ha møtt personlig på Karljohansvern i Horten 27. desember 2013 for å overta båten.
DEN UKJENTE: Salgsmeldingen Stortingets kontrollkomite har fått tilsendt viser at sikkerhetsselskapet Omak Maritime i Nigeria var kjøper og mottager av båten. Selskapets sjef, kommandør Matthew Karimo, skal ifølge dokumentasjonen ha møtt personlig på Karljohansvern i Horten 27. desember 2013 for å overta båten. Vis mer

NMA-lederen påsto også at han hadde vært på møte hos Utenriksdepartementet 13. januar i år og gitt dem både den ukjente salgsmeldingen og annen dokumentasjon som viser at salgene til Nigeria var godt kjent og diskutert på høyt nivå.

Meklerfirmaet NMA har bistått FLO med båtsalgene, og har selv vært i hardt vær og gjenstand for gransking etter avsløringene. Oppfatningen internt hos kontrollkomiteens medlemmer skal derfor, etter det Dagbladet erfarer, ha vært at NMAs påstander under høringen var lite troverdige, og at opplysningene som fremkom ikke kunne stoles på.

Nigeriansk kommandør i Horten Så seint som forrige uke gjentok kommunikasjonssjef Elisabeth Kjær Forsvarsdepartementets og forsvarsminister Søreides offisielle budskap da hun stilte til debatt om åpenhet på Litteraturhuset i Oslo.

- FLO solgte ikke norske marinefartøy til paramilitære grupper, sa hun.

Men på samme tid fikk kontrollkomiteen oversendt en mengde dokumenter fra NMA - inkludert en kopi av den omstridte salgsmeldingen i underskrevet og notarialbekreftet stand. Den omstridte mekleren hadde snakket sant i høringen.

Dokumentasjonen beskriver også hvordan KV «Titran» fysisk ble overlevert 27. desember 2013 på Karljohansvern i Horten direkte fra Forsvaret til eieren av Omak Maritime, kommandør Matthew Karimo. Han var invitert til Norge for å overta skipet de hadde kjøpt. Karimo skal etter det Dagbladet kjenner til så seint som i år ha bekreftet skriftlig overfor Norske myndigheter at de med KV «Titran» utfører sikkerhetsoppdrag i samarbeid med den nigerianske marinen, og at de oppfatter norske myndigheter som selger av skipet.

UNNGÅR SVAR: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsledelsen har hele veien fastholdt at Forsvaret aldri har solgt fartøy direkte til Nigeria eller paramilitære. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet
UNNGÅR SVAR: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsledelsen har hele veien fastholdt at Forsvaret aldri har solgt fartøy direkte til Nigeria eller paramilitære. Foto: John Terje Pedersen / Dagbladet Vis mer

- Det har aldri vært noen tvil hos Forsvaret at båten skulle til Nigeria. Det har det aldri vært lagt skjul på, sier Morten Larsos til Dagbladet.

- Forsvaret inviterte selv den nigerianske banken som finansierte båten til Norge, og NMA har fått opplyst fra FLO at salget var forelagt Forsvarsdepartementet i månedlige rapporteringsmøter, sier han.

- Bananstater som kunder Seksjonssjefen og oberstløytnanten som undertegnet salgsmeldingene, bekrefter overfor Dagbladet at de er ekte. Han var bare sjef for seksjonen noen få måneder, og sier han selv ikke hadde satt seg inn i detaljene rundt salget da underskrev papirene.

- Salgsmeldingen ble forelagt meg for å få en siste signatur slik at vi kunne få fartøyet ut av norsk eierskap. Det var viktig å få ryddet unna papirer.

Han sier han var i seksjonen for kort tid til å spekulere i hvor godt kjent salget var for forsvarsledelsen og FD, men gir klart uttrykk for at salg- og avhendingsseksjonen verken var rustet eller prioritert godt nok for oppgavene den ble gitt. Den tidligere yrkesoffiseren sier han ikke er overrasket over avsløringene rundt Nigeria-båtene, utfra sin korte erfaring i den aktuelle seksjonen.

- Det var vel én ting man ble målt på, og det var kronene og hvor mye man fikk solgt. Ellers var det ikke så mange spørsmål. Å tro at man kan gå rundt i verden og selge fly og krigsmateriell med den eksportseksjonen vi hadde, og med gammelt materiell? Da står man igjen med bananstater som kunder, sier han.

Søreides uklarheter I sin korrespondanse til Stortinget har forsvarsminister Søreide kommet med flere ulike versjoner knyttet til salget av KV «Titran». Den første var at fartøyet ble solgt allerede i september 2013, før regjeringen overtok.

INNRØMMER FEIL: Administrerende direktør Petter Jansen i FLO. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
INNRØMMER FEIL: Administrerende direktør Petter Jansen i FLO. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

«Det er veldig viktig for statsråden at dere retter dette», var beskjeden Dagbladet fikk av en seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet (FD) samme dag som vår første avsløring om KV «Titran» 14. juli i fjor.

Men verken FD eller Forsvaret kunne dokumentere denne påstanden. Tvert om kunne Dagbladet noen uker seinere avsløre at båten ble solgt så seint som i desember, og først forlot Norge 16. mars 2014. Da påsto forsvarsministeren at det var meklerfirmaet NMA som hadde kjøpt båten, og at det dermed ikke var Forsvaret som solgte båten til de afrikanske kundene. Salget ble aldri forelagt eksportkontroll i UD, selv om også den offisielle kjøperen, Paramount Group, selger militært utstyr til land som Norge og EU har innført våpenembargo mot. Dette har gjort både selskapet og eieren Ivor Ichikowitz svært omstridt.

Innrømmer feil Dagbladet har tidligere dokumentert hvordan representantene fra Omak Maritime ble invitert av Forsvaret til Norge for å betale for KV «Titran», noe Forsvarsledelsen har benektet kjennskap til. Også representanter for den nigerianske regjeringen, det nigerianske kystverket NIMASA og flåtesjefen til krigsherren Tompolo har gjestet Norge for å kjøpe andre krigsskip. Disse salgene ble gjort via det britiske stråselskapet CAS Global. Og det var disse salgene FLO-direktør Petter Jansen viste til da han uttalte seg til Stortinget, sier han.

- Salget jeg ble spurt om og uttalelsen var knyttet til det britiske selskapet CAS Global, men det er åpenbart at fartøyene har havnet i Nigeria og opererer der i dag. Jeg svarte også at det har vært begått feil og vært mangelfull kvalitet på det arbeidet vi har gjort. Det står jeg ved, skriver Jansen i en e-post til Dagbladet.

Alle invitasjonene gikk fra Forsvaret via den norske ambassaden i Nigeria, og korrespondanse viser en tett dialog mellom FLO, ambassaden og tjenestefolk i UD. Før kontrollhøringen i Stortinget oppga forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at det hadde vært tre besøk på marinebasen Haakonsvern i Bergen, der det ble holdt salgsvisninger av marinefartøy for afrikanske interessenter. To av besøkene ble et heftig stridstema i høringa. Morten Larsos i NMA ble grillet om to besøk der han angivelig hadde med seg Nigerias ambassadør til Norden og sjef for Den afrikanske union for å se på blant annet KV «Titran».

Larsos benektet ethvert kjennskap til dette. Nå viser det seg at han også snakket sant om dette. Forrige uke fikk kontrollkomiteen et brev der Søreide innrømmer at disse besøkene aldri ble gjennomført.

- Mistenkeliggjort av Søreide Samtidig forklarer hun nå at det har vært sju planlagte besøk på Haakonsvern, der tre ble gjennomført. Ingen av disse var arrangert av mekleren NMA, men av offiserer fra Forsvaret.

DEN OFFISIELLE: Dette er den offisielle salgsmeldingen, skrevet ut til sørafrikanske Nautic Africa, datert 16. desember 2013.
DEN OFFISIELLE: Dette er den offisielle salgsmeldingen, skrevet ut til sørafrikanske Nautic Africa, datert 16. desember 2013. Vis mer

I brevet Søreide har sendt Stortinget er navnet til Larsos og hans ansatte i NMA konsekvent sladdet, «på grunn av at de er eller har vært under etterforskning av Økokrim, og at departementet ikke kjenner til deres nåværende status i etterforskningen», skriver Søreide i brevet.

Dette provoserer NMA-lederen sterkt.

- NMA eller selskapets ledelse har aldri på noe tidspunkt vært mistenkt eller siktet i Økokrims pågående etterforskning. Dette er ytterligere mistenkeliggjøring av NMA og våre ansattes integritet, sier Larsos.

Forsvarsminister Søreide svarer ikke på Dagbladets spørsmål om Larsos krasse reaksjon. I sitt e-postsvar via spesialrådgiver Frisch gjentas setningen gjengitt over fra brevet til Stortinget:

- Enkeltpersoner er sladdet i den offentlige versjonen av oversikten over besøkene med bakgrunn i blant annet at de er eller har vært avhørt eller under etterforskning av Økokrim, og at departementet ikke kjenner til nåværende status i etterforskningen.

KONTROLLHØRING: Forsvarsledelsen kunne ikke gi fullstendige svar under kontrollhøringen i Stortinget 30. april. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
KONTROLLHØRING: Forsvarsledelsen kunne ikke gi fullstendige svar under kontrollhøringen i Stortinget 30. april. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

 Søreide svarer ikke på spørsmål om forsvarsledelsen fremdeles nekter for at marinefartøy er solgt direkte til Nigeria, eller paramilitære grupper. Hun svarer heller ikke på spørsmål om man kan stole på informasjonen Forsvarsdepartementet gir i saken.

- Vi har i brev av 18. mai 2015 bedt NMA om å få oversendt dokumentasjonen komiteen hadde fått. Vi ba også om en fullstendig redegjørelse om salgsprosessen - herunder hvem som opprinnelig var kjøper - med bakgrunn i de nye opplysningene som kom frem under høringen. NMA har ikke besvart vår henvendelse, skriver hun.

Avslutningsvis skriver hun:

«Det har vært og er betydelige utfordringer knyttet til å framskaffe og kvalitetssikre informasjon om deler av fartøysaken.»

• Les mer om forsvarssalgene og Nigeria-båtene
• Se Forsvarsdepartementets publiserte dokumenter i saken
• Se Kontrollkomiteens publiserte dokumenter i saken

AVSLØRT: Det var 14. juli i fjor Dagbladet kunne avsløre at også KV Titran hadde havnet hos paramilitære i Vest-Afrika. Da var det helt ukjent hvem som hadde båten. Nå er salget blitt et av de mest omstridte i den såkalte Nigeriabåt-saken.
AVSLØRT: Det var 14. juli i fjor Dagbladet kunne avsløre at også KV Titran hadde havnet hos paramilitære i Vest-Afrika. Da var det helt ukjent hvem som hadde båten. Nå er salget blitt et av de mest omstridte i den såkalte Nigeriabåt-saken. Vis mer