Dom, ikke varetekt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I likhet med Høyres Kristin Krohn Devold ligger vår sympati hos familien som ble slått ned og mishandlet av tre voldsmenn i Skjeberg natt til 1. nyttårsdag. Det føyer spott til skade når voldsofrene risikerer å møte overgriperne på gata eller i butikken bare noen dager etter at overgrepene fant sted. Dette er mulig når det ikke foreligger grunnlag for varetektsfengsling, og det går lang tid før en rettssak blir berammet og dom faller.
  • Det strider mot folks sunne rettsfølelse at voldsmenn i første omgang tilsynelatende bare får et overflatisk og kortvarig møte med politiet, påtalemakten og domstolen. Vi støtter kravene om at overgripere raskt må få sin vel fortjente straff, og straks settes inn til soning av en rettskraftig dom. Slik blir offerets rettigheter og interesser best og riktigst ivaretatt.
  • Vi har ingen spesiell omsorg eller sympati for mennesker som trenger seg inn i andre menneskers liv, mishandler og påfører dem fysiske skader og psykisk angst slik at uskyldiges livskvalitet blir forringet. Men vi er samtidig overbevist om at alles interesser blir best ivaretatt ved at vi holder fast ved de grunnleggende prinsipper i rettssamfunnet. Derfor mener vi at utspillet fra Krohn Devold, som er leder i Stortingets justiskomité, avslører en beklagelig prinsippløshet og altfor grunn analyse av problemet. Krohn Devold foreslår å gjøre det lettere å holde voldsmenn lenge i varetekt, og hadde det forleden brenntravelt med å få dette utspillet på TV.
  • Hun skulle fått vår uforbeholdne støtte dersom hennes forslag hadde tatt sikte på å effektivisere domstolene slik at voldsmenn raskt kunne stilles for retten og der få en rettskraftig dom å sone. Den norske varetektspraksisen er på flere punkter i strid med grunnleggende rettssikkerhetskrav. Den bør bringes i samsvar med disse, og ikke utvides med flere lange varetektsopphold i norske fengsler, slik Krohn Devolds forslag vil føre til. Loven stiller strenge krav til fengslig forvaring før dom er falt, og slik vil vi fortsatt ha det.