Dom uten tårer

HAMAR (Dagbladet): Kristin Kirkemo Haukeland leer ikke et øyelokk når hun får dommen på 16 år. Hun og Lars Grønnerød står som saltstøtter når dommene leses opp, skriver Halvard C. Hanssen fra Hamar tinghus.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DET ER SOM OM tida står stille når den historiske domsslutningen blir lest, og Kristin vet nok hvordan tida står stille bak murene. Hun vet det fordi hun allerede har sittet 460 dager i fengsel. Eidsivating lagmannsrett har talt dem for henne og gir dem i fradrag på dommen, men heretter må hun telle dagene selv. Tenker hun, der hun står, på hvor mange dager det er? Skjønner hun dommen? - Ja, svarer hun høyt og tydelig.

MEN SKJØNNER HUN hvor mange dager det er? Skjønner hun det selv om 16 år blir til knappe 11, og alle dagene hun har sittet i varetekt skal trekkes fra? Skjønner den snart 29 år gamle kvinnen på tiltalebenken at hun ikke er fri før hun er 38? Eller forstår hun bare at hun tross alt har fått rabatt og kan gå ut lenge før halvsøsteren Veronica? Hun røper ikke tankene med en mine. Et flyktig smil til ektemannen på tilhørerbenken er alt vi får se. Kristins lille smil og Lars Grønnerøds gjennomborende øyne når han anker er alt vi får av følelser. - Jeg er dømt for noe jeg ikke har gjort og anker på stedet, sier han.

NOK EN GANG blir vi snytt for tårene. Også siste akt i Orderud-saken finner sted uten hovedpersonene til stede. Per og Veronica Orderuds stoler står tomme i Hamar tinghus når førstelagmann Odd Jarl Pedersen dømmer dem til lovens strengeste straff. Per Orderud, odelsgutten som i tre år har nektet ethvert kjennskap til våpen og drapsplanlegging, blir utpekt som hovedmann og dømt til 21 års fengsel for overlagt medvirkning til drap. Veronica Orderud har nektet og grått, men verken ord eller tårer blir trodd. Tause i benken mottar Cato Schiøtz og Frode Sulland dommene uten rabatt. Veronica blir ikke utpekt som den drivende kraften i planleggingen av drap på tre forsvarsløse mennesker, men retten mener hun har deltatt i planlegging og anskaffelse av et kraftigere våpen.

KRISTINS RABATT på straffen kommer som en overraskelse. Gjennom hele straffesaken har hun vært framstilt som narkoman, nakenmodell og mer eller mindre vill, men retten finner at hun har hatt en begrenset rolle i medvirkningen. Og selv om hun hentet pistolene i Molde, var de opplysningene hun og Lars ga politiet avgjørende for domfellelsen i saken. Tre lekdommere ville sette straffen helt ned til 12 år. Og 14 år for Lars Grønnerød. Lekdommerne er trolig mest på linje med rettsoppfatningen blant folk flest. Når straffen ikke kan knyttes direkte til de drepende skuddene, virker den automatisk streng. Spesielt for Lars Grønnerød som mange føler er lurt opp i det hele. Han får tre års rabatt, men ankesaken har fradømt ham et liv.

VERONICA FÅR ingen rabatt, og ektemannen Per blir fradømt retten til å arve foreldrene og søsteren som han er dømt for å ha medvirket til å myrde. Odelsretten kan ikke domstolen ta fra ham, men førstelagmannen er ekspert nettopp på odelsrett, og retten fradømmer ham åsetesretten til Orderud gård. Den dømte følger kanskje overføringen på cella si på Ullersmo og som jurist skjønner han hva det kan bety. At han må kjøpe gården til full odelspris uten fradrag. Kanskje ikke til den markedsprisen med tomter som retten mener var motivet for gårdstvisten som utløste planleggingen av drap, men det kan likevel bli mange paller å snekre før gården er hans.

NÅR PER OG VERONICA blir dømt in absentia, kan de heller ikke anke på stedet gjennom sine advokater. Per Orderuds siste lille stikk til rettsvesenet er å sparke Harald Stabell. Det gir ham kanskje en kortvarig glede, for ekteparet har ikke mye å vente seg av Høyesterett. Det eneste Høyesteretts dom vil endre, er vel at de ikke lenger har offentlig oppnevnte forsvarere. Per og Veronica, Kristin og Lars blir fanger som alle andre fanger i et fengsel som alle andre fengsler. Da er kanskje Orderud-saken over. I alle fall inntil en av dem snakker.

FIKK RABATT: Tre lekdommere ville sette straffen helt ned til 12 år for Kristin Kirkemo Haukeland. Og 14 år for Lars Grønnerød. Lekdommerne er trolig mest på linje med rettsoppfatningen blant folk flest, skriver Halvard C. Hanssen. På bildet fra venstre; Kirkemo Haukelands forsvarere Johnny Veum og Tor Kjærvik, Veronica Orderuds forsvarer Frode Sulland, og Per Orderuds forsvarer Cato Schiøtz.