Domfelte kan sone hjemme med elektronisk sender rundt armen

Regjeringen vil starte ordningen neste år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen går inn for en prøveordning der den domfelte kan sone straffen hjemme med en elektronisk sender festet til beinet eller hånden.

- Dette vil ikke være en straffeform for drapsmenn og voldsforbrytere. Det vil i første rekke dreie seg om folk som har forholdsvis korte dommer. Personer som er dømt for vold eller overgrep mot sine nærmeste vil heller ikke få elektronisk soning hjemme, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Hans håp er at ordningen kan komme i gang neste år. I første omgang vil man anskaffe 150 elektroniske brikker.

I tillegg til elektronisk soning, går regjeringen inn for økt bruk av samfunnsstraff og økt bruk av soning utenfor fengsel. Regjeringen kommer ikke med forslag om utvidet adgang til å bruke framskutt løslatelse eller elektronisk soning istedenfor varetekt.

Elektronisk soning

Et ønske om å redusere soningskøen ligger bak forslaget om elektronisk soning, men justisministeren sier at regjeringen også har til hensikt å sørge for bedre innhold i soningen.

Storberget legger vekt på gode erfaringer med slik soning i Sverige og andre land. De som soner kan delta i arbeid og gå på skole et visst antall timer i uka. Ellers skal de som hovedregel være i aktivitet hjemme. Ved hjelp av elektronikken kan kriminalomsorgen kontrollere om den domfelte befinner seg der han eller hun skal være.

Det foreslås at innsatte kan overføres til soning med elektronisk kontroll når de har fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse. Dommer opp til fire måneder foreslås i sin helhet gjennomført med elektronisk kontroll.

Soningskøen ned

Storberges mål er at soningskøen skal avvikles innen 2009. Fra 31. mars i fjor til 14. mars i år er soningskøen redusert fra 2.686 til 2.182 personer.

Justisministeren trekker særlig fram økt bruk av samfunnsstraff som et egnet virkemiddel. Regjeringen går i lovforslaget inn for å øke domstolenes mulighet til å kombinere ubetinget fengselsstraff med samfunnsstraff.

Andre forslag går ut på å gjøre det straffbart ikke å møte til soning og øke bruken av soning utenfor fengsel. I dag kan den domfelte overføres til soning utenfor fengsel på særlige vilkår når halvparten av straffen er gjennomført. Regjeringen foreslår justeringer for å bidra til økt bruk av denne straffeformen.

(NTB)

ELEKTRONISK SONING: Justisminister Knut Storberget vil ha en ordning der dømte soner straffen hjemme ved bruk av elektroniske bånd festet til arm eller ben, i stedet for fengselsopphold.