Dommen er rettskraftig

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Dommen over ekteparet Veronica og Per Orderud er nå rettskraftig. De er begge dømt til lovens strengeste straff for sin medvirkning til drapene på Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust. De domfeltes far, mor, søster, svigerforeldre og svigerinne. Det sitter heldigvis ikke mange i norske fengsler som er dømt for trippeldrap eller for medvirkning til en slik uhyrlig forbrytelse. Det grenser til det støtende når de dømte sutrer over soningsforholdene de nå har.
  • Alle dømte i norske fengsler skal behandles med omtanke og respekt, men innenfor rammen av at det er straff som sones. Den kjendisliknende statusen som har omgitt ekteparet Orderud har i hvert fall ikke ført til en strengere behandling enn normen, verken under tida i varetekt, eller nå under soning. Høyesteretts kjæremålsutvalg har avvist ekteparets anke. De to sier at de vil arbeide for å få sin sak gjenopptatt, og forsøke å fremme den for justismordkommisjonen når den blir opprettet. Det er deres rett. Det endrer ingenting på det faktum at rettsvesenet har ferdigbehandlet deres sak og slått fast at det ikke hefter noen feil ved den dommen som er avsagt.
  • Orderud-saken har vært en av de mest omtalte kriminalsakene i norgeshistorien. Den har versert gjennom to rettsinstanser og en ankerunde i Høyesteretts kjæremålsutvalg, hele tida under maksimal medieoppmerksomhet. Noen av utspillene fra de fire tiltalte og deres støttespillere har tidvis fått rettssaken til å likne en såpeopera. Til tross for kritikk og debatt har ingen vært i stand til å dokumentere svikt av noen betydning i rettsprosessen. Systemet har vist seg tilstrekkelig robust til å gi forsvarlig behandling av en så alvorlig sak i dagens mediesamfunn.
  • Etter alle de ressursene som er brukt i denne saken siden pinsemorgen for mer enn tre år siden i og utenfor rettsvesenet, er det passende nå å markere minnet om de tre som ble myrdet i kårboligen på Orderud på en måte som mest av alt minner om en henrettelse. Det er Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og Anne Orderud Paust som er ofrene i Orderud-saken. Bare de.