Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Eirik Jensen i brev fra fengselet:

- Dommen et bestillingsverk

For første gang, fra cella, forteller Eirik Jensen hva han mener om dommen mot ham. I et 36 sider langt notat skriver han blant annet at han ser på dommen mot ham som et bestillingsverk.

DØMT: Eirik Jensen mener dommen mot ham er dårlig, og at dommerne i Borgarting lagmannsrett hadde bestemt seg på forhånd for å dømme ham. Foto . Hans Arne Vedlog / Dagbladet
DØMT: Eirik Jensen mener dommen mot ham er dårlig, og at dommerne i Borgarting lagmannsrett hadde bestemt seg på forhånd for å dømme ham. Foto . Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Etter en mannsalder i politiet, sitter Eirik Jensen nå isolert i Kongsvinger fengsel. Den tidligere høyt betrodde polititoppen ble pågrepet umiddelbart etter at lagdommer Halvard Leirvik hadde lest opp dommen – lovens strengeste straff: 21 års fengsel.

Da Jensen ble framstilt for varetektsfengsling, fikk han en bag av sin samboer Ragna Lise Vikre. I den var det blant annet en bærbar PC. Den har Jensen brukt til å skrive et 36 sider langt notat som han kaller kritiske betraktninger til dommen mot ham.

I notatet går Jensen kraftig ut mot Borgarting lagmannsrett, lagdommer Halvard Leirvik og det han kaller «Leirviks dom».

PÅGREPET: Eirik Jensen er ført inn på bakrommet, hvor han ble pågrepet av Spesialenheten. Foto: Trym Mogen Vis mer
NOTATET: Brevet består av 36 sider. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
NOTATET: Brevet består av 36 sider. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Min konklusjon er at jeg ble dømt på bestilling. Domstolen hadde på et tidlig tidspunkt bestemt at de ville komme med en fellende dom, hevder Jensen i notatet.

Borgarting lagmannsrett ønsker ikke å kommentere innholdet i Jensens brev, utover å presisere at det ikke var «Leirviks dom».

- Lagmannsretten ønsker å presisere at dommen er avsagt av et kollegium på sju dommere, som er enstemmige i sitt syn på skyldspørsmålet. Omtalen av dommen som «Leirviks dom», er derfor misvisende. Lagmannsretten har som praksis å ikke kommentere dommer avsagt ved domstolen og har derfor ingen ytterligere kommentarer, skriver Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting lagmannsrett, i en e-post til Dagbladet.

«En gavepakke»

I notat Jensen har skrevet på cella i Kongsvinger fengsel heter det blant annet:

«Dommens utforming – er slik jeg ser det – en gavepakke til alle som mener jeg er skyldig etter tiltalen».

Jensen skriver at han mener dommen mot ham er mangelfullt begrunnet.

- Denne dommen har vesentlige mangler. På sentrale punkt overprøver og utelater dommen vitnemål, og annen informasjon som ble omtalt og belyst i retten, hevder han i notatet.

- Er det noen der ute som faktisk kan leve med at det er den minste mulighet for at det jeg påstår stemmer, og at det er noe feil med dommen?

OPPRØRT: Eirik Jensen mener dommernes valg om å dømme ham for psykisk medvirkning er en feig løsning. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
OPPRØRT: Eirik Jensen mener dommernes valg om å dømme ham for psykisk medvirkning er en feig løsning. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Fra mitt ståsted, er dette rettssikkerhetsmessige en meget stor utfordring å akseptere, skriver Jensen, og fortsetter:

- Ved en fellende dom skal de som leser den, og ikke minst tiltalte kunne forsikre seg om at det ikke er tvil om at tiltalen stemmer overens med dommerens begrunnelse for domfellelse.

- En dom bør ikke bygges på at dommerne bruker sin rett til å tolke bevis. Den bør ikke bygges på indisier. Dommen bør ha klare henvisninger og forståelige knytinger til de sentrale påstandene i tiltalen, skriver den tidligere politilederen.

- BEVIS UTELATT: Eirik Jensen mener dommen i Borgarting lagmannsrett har utelatt bevisene som var til hans fordel. Her sammen med kjæresten Ragna Lise Vikre, rett før dommen ble avsagt. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
- BEVIS UTELATT: Eirik Jensen mener dommen i Borgarting lagmannsrett har utelatt bevisene som var til hans fordel. Her sammen med kjæresten Ragna Lise Vikre, rett før dommen ble avsagt. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet Vis mer

«Mangler henvisninger»

Lagmannsretten kom til at Jensen enten hadde løyet eller at forklaringen hans på sentrale punkter var så lite troverdig at retten så helt bort fra den.

Jensen på sin side mener dommen mangler henvisninger til en rekke vitnemål.

- Dommen utelater sentrale momenter fra politiavhør, tidslinjer og ikke minst Cappelens avhør. Det er mangler som jeg vet utfordrer tiltalen og dommen, skriver han.

- Ved å utelate sentrale bevis og ikke minst vitnemål som underbygger motstridende opp mot tiltalen, fjerner man også en reell diskusjon om tvil. Det å eliminere aspektet om tvil i en rettsprosess er å undergrave en objektiv troverdig prosess i domstolen, hevder Jensen.

Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Jeg har tydeligvis levd i en villfarelse når jeg har trodd at man i en dom som dette skulle kunne finne detaljerte og etterprøvbare sitater, og ikke minst henvisninger som gir en utvetydig og udiskuterbar beskrivelse av medvirkningshandlinger, med dags dato og klokkeslett.

- Videre forventet jeg at jeg skulle kunne finne igjen mine påståtte kriminelle handlinger knyttet til konkrete innførsler, med dag, dato og klokkeslett. Henvisninger til kontrollerte og etterforskede påstander fra Cappelen, antok jeg som en selvfølge at dommer Leirvik ville benytte for å underbygge dommen. At dommen inneholdt alt det som skal til for å bli oppfattet som objektiv og klar. Jeg har ikke funnet noe av dette i dommer Leirviks dom, skriver han.

«Et sjokk»

Eirik Jensen beskriver i notatet domsavsigelsen som et sjokk, selv om han var forberedt på at det var det sannsynlige utfallet.

- Når dommen kom, og sjokket la seg, var jeg spent på å høre premissene dommer Leirvik hadde lagt til grunn.

- Jeg må si vi ble opprørte og forbannet! Dommer Leirvik valgte den enkleste og feigeste utveien, psykisk medvirkning, skriver han.

- Dette var den enkleste «rømningsveien» for dommeren i saken, skriver Jensen.

KONGSVINGER FENSEL: Eirik Jensen løslates ikke fra Kongsvinger fengsel. Reporter: Tharald Halvorsen. Video / foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Han mener dommeren med det slapp å måtte plukke fram kontrollerbare og kontrollerte bevis.

- Hadde dommen bestått av spesifiserte og tidfestede handlinger, hadde den vært ryddig. I tillegg ville alle kunne kontrollere prosessen og ikke minst at bevisene stemte med tiltalebeslutningen.

- Ved å utforme dommen med en argumentasjon om psykisk medvirkning, slapp dommerne å synliggjøre og beskrive mine medvirkningshandlinger. Utformingen av dommen, gjorde også at dommerne slapp å ha søkelys på at Kripos sine tidslinjer som slår i hjel Cappelens avgitte politiforklaringer, hevder Jensen.

«Lukket rett»

Den tidligere politilederen skriver videre at han reagerer på at forklaringene som gikk for lukket rett i liten grad er gjengitt eller drøftet i dommen. Han hevder at det der ble dokumentert pågående operativ informasjonsinnhenting der Cappelen var aktivisert. I dommen ble det slått fast at samarbeidet mellom Jensen og Cappelen i hovedsak handlet om det kriminelle samarbeidet, ikke informantvirksomhet.

I notat skriver Jensen at han mener domstolen ikke har forstått informantvirksomhet innen politiets etterretning.

- Etterretning er en politioperasjon hvor aktiviteten ofte krever støtte fra kildebehandler med aktiv kilde, skriver Jensen.

- I dommen står det flere ganger: « … på dette tidspunktet foregikk det ingen politiaksjon med Cappelen involvert».

- Dette er en direkte feilopplysning i dommen, skriver Jensen.

- Cappelen var ikke en operativ politiinformant, men en kilde til innhenting av etterretningsinformasjon for politiet, skriver han.

Eirik Jensen beskriver at en slik politikilde oftest følges opp med fysiske møter, telefonisk og SMS-kontakt.

«Cappelen»

- Dersom retten mener dette ikke stemmer, skal man jo finne deres argumentasjon for det motsatte i dommen. Jeg forventet derfor å finne motargumentasjon som viste grunnlaget for ikke å legge vekt på mine beskrivelser om disse temaene. Argumentasjon har jeg ikke funnet, bare en konklusjon. Denne tematikken vært gjennomgått i lukket rett, uten at dette er blitt nevnt i dommen, skriver Jensen i sitt forsvarsskrift.

Eirik Jensen viser også til at han i detalj forklarte hva Cappelen hadde sagt i avhørene med Spesialenheten om hans rolle.

- Jeg etterprøvde Cappelens påstander knyttet til enhver sekvens i innførselsprosessen. Dette var nok ikke min beste gjennomføring, men den påviste åpenbart nok til at vanlige fornuftige folk i juryen forsto at Cappelens forklaringer ikke kunne stemme, skriver Jensen, med henvisning til den forrige runden i lagmannsretten, hvor juryen ville frikjenne ham for narkotikavirksomheten, men dømme ham for korrupsjon.

- Dette medførte at narkotikadelen falt for påtalemyndigheten. Jeg antar at dette var litt av et nederlag. Men redningen ble Borgarting lagmannsrett som benyttet sin rett til å sette dommen til side. Denne måten å få kjørt saken på nytt, gjorde sitt til at mitt håp om en ny ryddig runde, raskt ble en illusjon.

- Det skal «baller» til for at en dommer vil stå for en annen konklusjon enn det tidligere dommerkollegaer har forfektet, skriver Jensen.

Han skriver videre at fengslingsbehandlingen i tingretten var et lyspunkt for ham. De mente det ikke var grunn til å holde Jensen i varetekt i påvente av rettskraftig dom.

- En uhildet dommer som faktisk bare vurderte jussen, løslot meg. Og påberopte at argumentasjon ikke holdt juridisk, skriver han.

Spesialenheten anket, og fikk medhold i Borgarting lagmannsrett.

- Jeg hadde ingen tillit til at Borgarting vil opptre ryddig og utvise et uhildet juridisk skjønn i ankeprosessen. Jeg tok ikke feil. Derfor mener jeg at habilitet er et moment som rettssikkerhetsmessig burde ha fokus i all saksbehandling relatert til saken, skriver han.

I FENGSEL: Eirik Jensen sitter nå isolert i Kongsvinger fengsel, etter at han ble dømt til lovens strengeste straff: 21 års fengsel. Her blir han kjørt bort av politiet, etter domsavsigelsen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
I FENGSEL: Eirik Jensen sitter nå isolert i Kongsvinger fengsel, etter at han ble dømt til lovens strengeste straff: 21 års fengsel. Her blir han kjørt bort av politiet, etter domsavsigelsen i Borgarting lagmannsrett. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

- En må ikke glemme at dommere også er mennesker, de lever i en hierarkisk tilværelse og kan derfor også la seg påvirke av ytre og indre forhold.

Spesialenheten utarbeidet tidslinjer som viste kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen i tidsrom hvor sistnevnte innførte hasj ti Norge. Jensen skriver at hans forsvarer John Christian Elden forsøkte å få svar på om påtalemyndigheten hadde testet Cappelens politiforklaringer opp mot tidslinjene. Han mener et avkreftende svar om dette i retten var urovekkende.

Han mener også at påstandene om at oppussing av badet hans på Fenstad, som Jensen nektet for, men retten konkluderte med at var en korrupsjonshandling verdt ca. 200 000 kroner, ikke er godt nok bevist.

På et punkt tar han noe selvkritikk: At forholdet til Cappelen ble for tett.

- Cappelen har vært viktig i mitt politiarbeid, noe som også har medført at jeg har følt at jeg måtte «ta vare på han» når hans utfordringer blusset opp. Dette har ikke vært noen hemmelighet for de innvidde, ei heller ikke for hans familie. Denne miksen av forskjellige utfordringer førte oss nok for tett sammen. Jeg strakk meg nok for langt, skriver han.

«Utelatelser»

Videre hevder han at dommerne bevisst har utelatt «en rekke kritiske temaene fra dommen».

- Dette med å utelukke andre mulige forklaringer er en egen og viktig prosess i all etterforskning. Når den prosessen ikke er gjennomført i dommen, er den en soleklar rettssikkerhetsmessig utfordring, skriver han.

PÅGRIPELSEN: Politikerne uttaler seg om Eirik Jensen som i dag ble pågrepet. Reporter: Jørgen Gilbrant. Video: Jostein Sletten / Dagbladet Vis mer

Jensens spørsmål

Eirik Jensen lister i notatet blant annet opp følgende konkrete spørsmål han sitter igjen med etter dommen i Borgarting lagmannsrett:

  • Hvorfor henviser ikke dommerne til konkrete hendelser på tidslinjen som harmonerer eller dokumenterer det Cappelen påstår i avhørene sine?
  • Hvorfor tar ikke dommen for seg hver enkelt innførsel, med beskrivelse av hva Jensen gjør før innførselen, under innførselen og til slutt etter innførselen?
  • Hvorfor vil ikke dommeren fokusere og beskrive i dommen hva tidslinjen faktisk beviser, unntatt det Cappelen påstår at han gjør i forbindelse med hver innførsel?
  • I tiltalen er det 21 tiltalepunkter, hvorfor plukker dommen ikke fram hva hans kriminelle bistand består i, i tilknytning til disse innførselen?
  • Hvorfor har ikke dommen generelle henvisninger til konkrete synlige sekvenser der han yter bistands slik Cappelen påstår?
  • Hvorfor beskrives ikke medvirkningen i minst en konkret innførsel?
  • Hvorfor unnlater dommerne å nevne at ingen i Cappelens kriminelle nettverk kjenner til hans rolle?
  • Hvorfor unnlater dommerne å kommentere og imøtegå hans påstander om at tidslinjen motbeviser Cappelens påstander?
  • Hvor er det blitt av undersøkelsesrapportene som tar for seg hver enkelt av Cappelens anklage mot ham? – Hva da med min primærrolle, som var å passe på alle grenseoverganger i østlandsområdet? skriver han.
  • Hvorfor reflekterer ikke spesialenheten eller domstolen over at Cappelen alltid kontakter NN (Dagbladets anonymisering) for å oppdatere seg på hva som skjer?
- JUSTISMORD: Eirik Jensen mener han er utsatt for et justismord. Foto . Hans Arne Vedlog / >Dagbladet
- JUSTISMORD: Eirik Jensen mener han er utsatt for et justismord. Foto . Hans Arne Vedlog / >Dagbladet Vis mer

- Denne dommen er laget for å dømme. Alt som utfordrer spesialenheten og domstolens tolkninger er tatt bort, skriver Jensen i notatet.

- Jeg mener derfor at dommen faktisk er så tilpasset at den likner på flere andre saker som blir omtalt i pressen som justismord og prestisjesaker, sier Jensen.

«Ingen dokumentasjon»

Jensen skriver at han ikke har sett noen dokumentasjon på at noen har hatt kritiske holdninger til noe av det Cappelen har forklart. Han mener domstolen har vært for lite kritisk til Cappelens ønske om å få strafferabatt.

- Cappelen er trolig den i Norge som har høstet størst strafferabatt, skriver Jensen.

- Sannheten er at Cappelen tilsto risikofritt tonnevis med hasjinnførsler.

Han skriver at Cappelen ikke hadde noe å tape, siden han uansett kunne få 21 års fengsel.

- Cappelen gikk for en god avtale med påtalemyndigheten, framsatte raskt krav som ble innvilget. Han forsto dermed at han hadde «balletak» på både lokalpolitiet, spesialenheten og Riksadvokaten, hevder Jensen.

Han mener videre at retten har valgt å gjengi vitnemål fra tidligere kollegaer som har vært kritisk til ham, men ikke de som vitnet til fordel for ham.

FØLELSESLADET: Samboer til Eirik Jensen, Ragna Lise Vikre, var tydelig preget etter gårsdagens utfall. Video: Trym Mogen Vis mer

Avventer ankeskrivet

Spesialenheten for politisaker ønsker ikke å kommentere innholdet i Jensens notat.

- Jensen anket Borgarting lagmannsretts dom på stedet, og Spesialenheten vil gi sitt tilsvar til domstolen når vi har mottatt en begrunnet anke. Spesialenheten har ingen kommentar til det som framkommer, skriver Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, i en e-post til Dagbladet.

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!