Dommen i Høyesterett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tirsdag falt Høyesteretts dom i saken mot Aftenposten og Dagbladet for brudd på bestemmelsen om fotoforbud i straffesaker. Avisene var tiltalt for å ha fotografert Veronica Orderud da hun ble arrestert utenfor Frogner grendehus etter å ha blitt dømt i Orderud-saken. Da den samme saken var til behandling i tingretten i 2003, ble avisene blankt frifunnet. Hovedbegrunnelsen var de spesielle omstendighetene rundt fotograferingen.

Høyesterett fant imidlertid enstemmig å oppheve tingrettens frifinnelse, og ila de daværende redaktørene Einar Hanseid og John O. Egeland 10000 kroner i bot. Det er verdt å merke seg at Veronica Orderud ikke ble tilkjent erstatning, heller ikke av Høyesterett. Dommen kan følgelig ikke sees som en bekreftelse på at Veronica Orderud ble krenket. Snarere er den uttrykk for at retten selv ønsker å markere egne grenser, ikke minst overfor Den europeiske menneskerettserklæringens bestemmelser om ytringsfrihet.

Vi ønsker ingen generell tillatelse til å fotografere inne i rettssalen uten samtykke, det vil lett kunne føre til nedverdigende og krenkende situasjoner for den tiltalte. Men det eksisterende fotoforbudet omfatter også transport til og fra rettsbygningen. Med denne dommen har Høyesterett stadfestet at også pågripelsen må regnes som transport til rettssalen. Dette kan vi ikke annet enn ta til etterretning.

Vi tar likeledes til etterretning at det fotoforbudet som ligger til grunn for kjennelsen, synes å stå for fall, eller i det minste bli vesentlig endret. Delvis vil det skje under påvirkning fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen, men også som følge av stortingsmelding 26, der regjeringen foreslår endringer av Grunnlovens paragraf 100, slik at ytringsfriheten blir styrket og utvidet.

Stortingsmeldingen ble framlagt bare dager før dommen falt i Høyesterett. «Bestemmelsen om forbud mot å fotografere en mistenkt i politiets varetekt bør derfor ikke videreføres i den form den er vedtatt,» heter det der. Det er grunn til å tro at Høyesterettsdommen bare vil forbli en parentes. Den er så å si innhentet av rettsutviklingen idet den falt.