Dommen som måtte komme

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Viggo Kristiansen ble i Kristiansand byrett funnet skyldig på alle tiltalepunkter og ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring. Retten fant det bevist ut over rimelig tvil at den nå 22 år gamle mannen var på åstedet og var hovedmannen bak forbrytelsene. Samtidig ble den 20 år gamle Jan Helge Andersen frikjent for drapet på den ene av jentene og ble dømt til 17 års fengsel uten sikring. Begge ble dømt for voldtekt og drap på åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen, men retten mener drapet på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen kom så overraskende på Jan Helge Andersen at han ikke kan dømmes for å ha medvirket til det.

  • Retten har foretatt en skjønnsom vurdering av skyldspørsmålet og trukket den naturlige konsekvensen i forskjellig straffeutmåling mot de to. Få som har fulgt saken, har vært i tvil om at Viggo Kristiansen er skyldig, men enkelte har vært i tvil om Jan Helge Andersen spilte en så passiv rolle i forbrytelsene som han selv har forklart. Når retten fant at de måtte godta også denne delen av Andersens forklaring, er det nok også fordi den var det sterkeste beviset mot Viggo Kristiansen. Dommen mot Kristiansen bygger så sterkt på troverdigheten til kameratens forklaring at retten faktisk ville ha svekket bevisverdien hvis den ikke godtok den fullt ut.
  • Kristiansand byrett fant begge skyldig ut fra en samlet bevisvurdering. De hadde verken DNA-bevis eller andre tekniske funn som knyttet Kristiansen direkte til åstedet, men han ble ikke dømt uten beviser. De to ble sett sammen like før drapene skjedde, og retten finner ikke noe motiv for at Andersen urettmessig skulle trekke kameraten inn i saken. Retten legger vekt på at det er gjort DNA-funn fra to menn, og at disse funnene styrker Andersens forklaring om hvem som forgrep seg på hvem. Retten legger også vekt på at Kristiansen tidligere har forgrepet seg på barn. Og selv om dommerne åpenbart har stusset litt over mobilbeviset, finner de ikke at det gir ham alibi.
  • Kristiansand byrett har satt en foreløpig sluttstrek for en av de mest opprørende forbrytelser som har skjedd i moderne tid. Men selv om forbrytelsene var gruoppvekkende, har rettsforhandlingene vært preget av åpenhet, saklighet og et ønske om å belyse alle sider av saken. Det er også en styrke for den dommen som falt i går.