Dommer mener mistanken er styrket

En av dommerne i Eidsivating lagmannsrett mener at mistanken mot Per Kristian Orderud er styrket. De to andre mener at den i alle fall ikke er svekket. Alle var de enige om at det drapssiktede ekteparet Veronica og Per Kristian Orderud bør sitte ytterligere fire uker i varetekt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag avgjorde Nedre Romerike forhørsrett at ekteparet Orderud skulle sitte ytterligere fire uker i varetekt. De to påkjærte kjennelsen på stedet. Det gjorde også politiet, som opprettholdt sin begjæring om åtte ukers varetekt. Onsdag ble både siktedes og politiets kjæremål forkastet av Eidsivating lagmannsrett.

Mistanken styrket

Retten viser til sin tidligere kjennelse om at det er overveiende sannsynlig at ekteparet Orderud skaffet seg våpenet som ble brukt til trippeldrapet.«Det som senere har fremkommet gjennom etterforskningen, har ikke svekket mistanken mot de sikte de», heter det i kjennelsen.

Mindretallet, lagdommer Bernt Krogh, mener at mistanken mot Per Kristian Orderud er styrket. Han viser til telefonkontakten mellom Per Kristian Orderud og Lars Grønnerød.«Analysen tyder på at det har vært mer omfattende kontakt mellom disse to enn det Per Orderud hittil har forklart», heter det i kjennelsen.

Forspille bevis

Det at kontakten ble brutt kort tid etter at overleveringen av våpenet angivelig fant sted,«trekker i retning av at kontakten har hatt noe med våpenspørsmålet å gjøre», mener mindretallet.

Lagmannsretten finner at det er fare for at de siktede vil forspille bevis hvis de løslates. Den viser til at det gjenstår mye arbeid med å innhente forklaringer fra miljøet rundt Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød og om det såkalte 180-sporet.

Helsa vurderes

Alle de fire siktede har nå sittet i varetekt siden midten av juni. Veronica Orderud var i to uker ute av fengslet på Gjøvik. Hun ble først innlagt på psykiatrisk avdeling ved Akershus sentralsykehus, og hadde deretter et kort opphold ved Hurdal Opptreningssenter. Nå er hun tilbake i Gjøvik. I retten kjempet hun hardt for å få lov til å sitte i varetekt utenfor fengselet av helsemessige årsaker, men dette ble også avslått av retten.

-Jeg kan ikke se noen rasjonell begrunnelse for at hun ikke skulle få sitte i varetekt utenfor fengselet, sier Ina Strømstad, en av Veronica Orderuds forsvarere.