Dommer siktet for taushetsbrudd

KRISTIANSAND (Dagbladet): Riksadvokaten har siktet byrettsjustitiarius (62) ved Kristiansand byrett for brudd på straffelovens bestemmelser om taushetsplikt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Påtalemyndighetens øverste organ anbefaler at saken fremmes for kongen i statsråd og at lovbruddene avgjøres med en ubetinget påtaleunnlatelse.

Ekspedisjonssjef Jon Bech i Justisdepartementets domstolavdeling vil ikke kommentere om departementet vil vurdere suspensjon av domstollederen inntil straffesaken er avgjort.

Ulovlig sjekk

Saken vil allerede i dag bli drøftet med regjeringsadvokaten. På grunn av habilitetsproblematikk er det foreløpig uklart hvordan og hvem som skal fremme den endelige resolusjonen i statsråd.

Riksadvokaten har kommet til at justitiarius brøt loven da han i fjor vår innhentet opplysninger fra strafferegisteret om den best kvalifiserte søkeren til jobben som namsmann ved Kristiansand byrett.

Opplysningene om søkerens bagatellmessige kriminelle handlinger i ungdomstida ga justitiarius videre til både tilsettingsrådet og de tillitsvalgte ved domstolen.

Erstatningskrav

Så vidt Dagbladet forstår vil søkeren med det første fremme erstatningskrav mot staten fordi hans kandidatur ble vraket.

Riksadvokaten anbefalte i går at det besluttes påtaleunnlatelse mot justitiarius. Den endelige avgjørelsen må avgjøres av Kongen i statsråd fordi det dreier seg om handlinger begått av en embetsmann.
Domstollederens forsvarer, advokat Hans Steenberg-Nilsen, Oslo, betegner det som et hypotetisk spørsmål hvorvidt hans klient eventuelt kan leve med en slik straffereaksjon.