Dommer sparket aktor

TRONDHEIM (Dagbladet): Byrettsdommer Leiv Robberstad har i en sensasjonell kjennelse sparket statsadvokat Vidar Helgheim som aktor i den såkalte Grande-saken. Dommeren frykter for Helgheims objektivitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ti personer er tiltalt, etter at den tidligere politimannen fra Trondheim høsten 1996 ble kidnappet, mishandlet, drept og dumpet i Øyeren sør for Lillestrøm. Liket er aldri funnet, tross omfattende sokning.

Byrettsdommer Robberstad begrunner sitt standpunkt ut fra statsadvokat Helgheims personlig sterke engasjement i Grande-saken.

Det er helt unik i norsk strafferett av en statsadvokat må såkalt vike sete i en straffesak på bakgrunn av en slik begrunnelse, etter det Dagbladet får opplyst.

Helt kort er dette bakgrunnen: Helgeheim ville ha de ti tiltalt for drap eller medvirkning til drap. Dette nektet riksadvokaten å gå med på. Statsadvokaten skrev deretter tilbake til riksadvokaten - i et forsøk på likevel å få reist drapstiltaler.

Han mislyktes imidlertid - og måtte reise tiltaler for legemsbeskadigelser og kidnapping.

Seks av forsvarerne i Grande-saken ble så forbannet over denne framgangsmåten - at de skrev til byretten og forlangte Helgheim fjernet som aktor.

Byrettsdommer Robberstad viser til at Helgheim i forbindelse med forsøket på å få endret riksadvokatens avgjørelsen i et brev i fjor sommer brukte en sterkt argumenterende form som ga inntrykk og preg av skråsikkerhet.

- Retten finner at dette særegne forhold er egnet til å svekke tilliten til statsadvokaten habilitet, ikke bare hos de tiltalte og deres forsvarere, men også hos almenheten.

Statsadvokatens sterke engasjement på grunnlag av sakens dokumenter kan gi grunn til frykt for at de krav til objektivtet som må stilles til påtalemyndighetens ansatte, ikke blir oppfylt, skriver byrettsdommer Robberstad.

En av forsvarerne, advokat Sverre Næss, sier til Dagbladet at han aldri har opplevd at en dommer erklærer aktor i en straffesaken inhabil på grunnlag av personlig engasjement.

- Men dette er en klinkende klar og riktig kjennelse, sier forsvareren.