Dømmes til fengsel i seks måneder og 60 dager

Anders Talleraas og Magnus Stangeland bedrageridømt.

FÅR STRAFF:Oslo tingrett gjorde i dag klart at både Anders Talleraas og Magnus Stangeland begge har handlet grovt uaktsomt og at de to dermed uberettiget har skaffet seg en stortingspensjon de ikke skulle ha hatt. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
FÅR STRAFF:Oslo tingrett gjorde i dag klart at både Anders Talleraas og Magnus Stangeland begge har handlet grovt uaktsomt og at de to dermed uberettiget har skaffet seg en stortingspensjon de ikke skulle ha hatt. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Oslo Tingrett i dag fikk Magnus Stangeland en knusende dom.

Stangeland ble dømt til fengsel i 60 dager, mens Anders Talleraas er dømt til fengsel i seks måneder. Begge er dømt for grovt uaktsomt bedrageri, slik Økokrim har lagt ned påstand om.

Begge to dømmes til å betale saksomkostninger på 100 000 kroner.

Dommen er enstemmig.

Ikke rett til pensjon

Om Talleraas sier dommer Jannicke Johannessen følgende:

- En søker har overhode ikke rett til pensjon, hvis han fra inntreden i ordningen har pensjonsgivende inntekt, herunder fribil, styrehonorar eller næringsinntekt, som overgår stortingspensjonen.

Johannessen la i retten vekt på at retten har sortert både styrehonorar og tilgang til fri bil som en del av inntektsgrensa for hvor mye stortingspensjonister kan motta utenom den ordinære stortingspensjonen.

Andre inntekter som aksjeutbytte, salg av eiendom og kapitalinntekter faller utenfor.

Overskred taket
Heller ikke Stangeland slipper nådig unna:

- Stangeland hadde inntekter som overskred inntektstaket og at han ville fortsette å ha det, sier dommeren om den andre bedrageritiltalt.

Dommeren gjorde det også klart at stortingspensjonister også kan ha det som er omtalt som sporadiske inntekter, men den samlede inntekt kan ikke stige over pensjonen.

- Forledet Stortinget
Dommer Johannessen la vekt på at de to selv kunne tatt initiativ til å rette opp de uberettigede pensjonsutbetalingene.

- De to har forledet Stortingets pensjonsordning til å tro at de har hatt rett på pensjon, sier dommer Johannessen.

- Det kan ikke legges til grunn at noen av de to på noe som helst tidspunkt skulle motta en midlertidig ytelse. Ingen av de to har på eget initiativ til å rette opp. Deres sak ligger således annerledes enn Kjell Magne Bondevik.

- Grovt uaktsomt
Retten finner også at Talleraas har handlet grovt uaktsomt, slik Økokrim har lagt ned påstand om.

- Det var Talleraas selv som satte likhetstegn mellom tilfeldig inntekter og styrehonorarer. Han har utvist grov uaktsomhet, sier dommeren og legger videre til:

- Talleraas er sterkt å bebreide for at han ikke har satt seg skikkelig inn i ordningen, sier dommeren.

Også Stangeland har etter rettens mening opptrådt grovt uaktsomt.

- Stangeland burde forvisset seg om at han kunne ha ubegrenset med styreinntekter, men det gjorde han ikke, sier dommeren.