Domstolen på prøve

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • To alvorlige kriminalsaker skal opp til domstolsbehandling etter påske. Både Orderud-saken og Baneheia-saken er omfattet med uvanlig stor offentlig interesse. Dette setter aktørene i rettssalen på vanskelige prøver. Men det gir også dommere, påtalemyndighet og forsvarere en unik mulighet til å vise allmennheten at de kan komme fram til rettferdige og riktige resultateter selv når det blåser friskt rundt prosessene.
  • Denne uka har vi dessverre sett flere eksempler på at enkelte aktører forsøker å framkalle en slags rettslig unntakstilstand rundt disse sakene. I Orderud-saken vil aktoratet forsøke å legge bånd på forsvarsadvokatenes hevdvunne rett til å snakke med vitner før saken begynner. Og Lars Grønnerøds advokat har klart å få rettens medhold i at han kan hyre kontorfellen til Kristin Kirkemos advokat som sin medforsvarer - en prinsipielt sett forkastelig ordning som neppe ville ha blitt godtatt i vanlige kriminalsaker. Samtidig lanserer jusprofessoren Anders Bratholm og advokat Harald Stabell hver for seg tanken om å innføre norske varianter av det anglosaksiske systemet med restriksjoner på pressens omtale av kriminalsaker.
  • Disse eksemplene ser alle ut til å springe ut av den feilaktige slutningen at norsk straffeprosess ikke er robust nok til å tåle påkjenningen av store straffesaker. Ropene om unntak, særordninger og regelendringer avslører først og fremst at det er aktørenes egen evne til å holde hodet kaldt som blir avgjørende for vår tillit til at Baneheia- og Orderud-sakene gjennomføres på en betryggende måte.
  • Også mediene vil bli satt på vanskelige prøver i de to sakene. Vi har den største forståelse for appellen til de pårørende i Baneheia-saken om å vise varsomhet og nøkternhet. Dette er et prinsipp norsk presse har etterlevd i alvorlige kriminalsaker gjennom mange år. Men fra dette til å føre drapssaker for lukkede dører vil være et brudd med en langvarig åpenhetslinje i våre domstoler.