- Domstolene må gi strengere straffer

- Straffenivået i Norge er for lavt, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Han mener det er opp til domstolene å straffe forbryterne hardere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er ikke strafferammene i loven som er problemet. Vi - politikerne - har lagt forholdene til rette, domstolene må benytte mulighetene som de har til å gi strenge straffer, understreker Dørum, som var justisminister i Bondevik-regjeringen fra mars 1999 til mars 2000.

Han har engasjert seg i kriminalitetsbekjempelse både før og etter at han satt som øverste sjef for politi og domstolvesen. I 1995 ropte han varsku, og advarte mot organisert kriminalitet. Utspillet ble møtt med en mur av taushet.

- Alle smilte og syntes det var greit at jeg sa ifra. Men ingen gjorde noe med det. I Norge har vi ikke forstått hvor farlig den nye organiserte kriminaliteten er, sier Dørum.

- Organisert kriminalitet er krigføring mot rettsstaten. Organisert kriminalitet korrumperer og forgifter mennesker. Vi må ikke bagatellisere faren som truer samfunnet, sier han.

- Vi er sårbare

Samtidig som Dørum på ny advarer mot organisert kriminalitet, mener han det norske samfunnet er godt rustet til å bekjempe tung kriminalitet.

- Hvis vi bruker mulighetene. Norge er fortsatt et oversiktlig samfunn, sier han.

- Hvis vanlige borgere ikke har tillit til politiet, har vi tapt. Derfor er det livsviktig at vi har et politi som både tar seg av hverdagskriminaliteten, og et politi som bygger opp spisskompetanse. Og blir i stand til å bekjempe organisert kriminalitet, sier Odd Einar Dørum.

Etnisk kriminalitet

Venstremannen og liberaleren Odd Einar Dørum innrømmer at deler av den organiserte kriminalitet har sin forankring i visse etniske miljøer.

- Det er et faktum at en liten gruppe av våre nye landsmenn er overrepresentert i noen alvorlige kriminalitetsformer. Men vi snakker om en minoritet av minoriteten. Vi ser det i gjengene i Oslo. Og vi ser hvor mange kosovoalbanere som er involvert i narkotikasmugling, sier Dørum.

- En drittsekk er en drittsekk, uansett hvilken hudfarge han har. Kriminelle skal straffes for det de gjør.

Venstremannen, som i dag er stortingsrepresentant, opplever at justiskomiteen på Stortinget har vilje til å forstå problemene og faren organisert kriminalitet utgjør for framtidas Norge.

- Generelt er det nok slik i Norge at vi mener at organisert kriminalitet er noe som skjer andre steder, men ikke her hjemme. Vi er naive og for godtroende, sier Dørum.

Gjennom sitt tidligere arbeid i Kirkens Bymisjon og som justisminister ble Dørum kjent med en annen virkelighet i Norge.

- Har mulighetene

Dørum mener politiet i dag har fått metoder og muligheter til effektivt å kunne bekjempe kriminalitet.

- Jeg ser ikke bort fra at det vil bli nødvendig å gi politiet enda flere virkemidler. Men i dag er virkeligheten at politiet har fått nye metoder som ikke er godt nok utprøvd. Først når vi kan høste erfaring fra bruk av den utvidede retten til avlytting og mulighetene for hemmelig ransakelse, bør vi vurdere om politiets virkemidler bør utvides.

- Uansett bør vi avklare hvordan Økokrim og Kripos best mulig kan brukes for å bekjempe organisert kriminalitet.

Dørum vedgår at det er et dilemma for en rettsstat å tillate anonyme vitner i straffesaker. Likevel har han gått inn for dette.

- Det viktigste er at samfunnet beskytter seg mot kriminalitet.

- Er det ikke slik at det i dag lønner seg å være kriminell i Norge?

- Kriminalitet lønner seg for mange. Vi må sørge for å gjøre det mest mulig ubehagelig for de kriminelle. Det er helt nødvendig.

Synlighet

Eva Joly, den norske kvinnen som er forhørsdommer i Frankrike, foreslo i Dagbladet at det bør opprettes en europeisk domstol for internasjonal kriminalitet. Et forslag Odd Einar Dørum synes er meget spennende.

- Dette er ubetinget et forslag som bør utredes og vurderes for hele verdenssamfunnet, sier Dørum.

Han stiller seg undrende til at Politiets Sikkerhetstjenestes (tidligere Politiets overvåkingstjeneste, red.anm.) trusselvurdering ikke lenger er offentlig.

- Trusselbilder burde være offentlige på alle områder, slik at folk fikk innsyn i de farer som truer.

Dørum etterlyser et tverrfaglig samarbeid, hvor offentlige myndigheter sammen bruker ressursene for å bekjempe organisert kriminalitet.

- I restaurantbransjen i Oslo er det kanskje 10- 15 steder som er sentrale kriminelle møteplasser, hvor penger hvitvaskes og hvor kriminalitet utøves og planlegges. Dette må vi få satt en stopp for.

- Hvorfor kan ikke politiet, brannvesenet, UDI, kemneren, det kommunale bevillingskontoret og Næringsmiddeltilsynet i fellesskap planlegge aksjoner, slik at vi får satt en stopp for slike steder? Muligheten er der i dag, men vi bruker den ikke, hevder Dørum.

- Kriminalitet koster samfunnet flere titalls milliarder kroner hvert år, bruker vi nok penger på politiet?

- Generelt er jeg for større bevilgninger til politiet. Kamp mot organisert kriminalitet er kostbart. Men det viktigste er faktisk å få politiet til å fungere så godt at de klarer å ta opp kampen mot kriminaliteten på en mer effektiv måte. Jeg mener vi har et politi som kan og gjør en god jobb, sier den tidligere justisministeren.