Dømt for å utveksle ideer om barnesex - offiser slipper fengsel

Politiadvokat: - Drukner i denne typen saker, høyere rettsinstans bør gi føringer om straff.

AVVENTER REAKSJON: Advokat Lars Christian Sunde er forsvarer for den dømte offiseren. Foto: Øystein Andersen.
AVVENTER REAKSJON: Advokat Lars Christian Sunde er forsvarer for den dømte offiseren. Foto: Øystein Andersen.Vis mer

Offiseren i 50-åra er kjent skyldig i tiltalepunktene for å beskrive seksuelle handlinger og seksuell omgang med barn under 18 år.

I straffelovens forstand er det likestilt med fysiske, seksuelle overgrep mot barn.

Den ustraffede Forsvarsansatte har innrømmet de faktiske beskrivelsene i to chattelogger med en kvinne han hadde et forhold til, og med en ikke-identifisert mann.

Likevel slipper mannen fengselsstraff dersom han holder seg på rett side av loven de neste to åra.

45 dager betinget fengsel er straffutmålingen fra Oslo tingrett.

Aktor la fram påstand om fem måneder ubetinget.

Retten - tingrettsdommer Pål Grøndalen Palmer og to sivile meddommere - resonnerte seg fram til at rundt 60 dager fengsel ville være passende straff samlet sett.

Men i formildende retning lar retten mannen slippe med betinget straff fordi han har vedkjent seg de faktiske forholdene, og på grunn av lang tid før saken kom opp til doms.

Retten påpeker spesielt ulempen av at saken lå 14 måneder hos påtaleansvarlig i politiet og hos statsadvokaten etter at selve etterforskningen var ferdig.

Mannen har vært permittert fra stillingen i Forsvaret i mer enn to og et halvt år etter at politiet aksjonerte i januar 2017 på bakgrunn av tips. Han opplyste selv i retten at han var fratatt Forsvarets sikkerhetsklarering.

Ble trodd på «fantasier»

Retten har trodd på offiserens forklaring under rettssaken om at chatte-. og bildebruken av barn koplet mot seksuelle forslag, bare var «fantasier».

Mannen framholdt seinest under rettssaken at det han var tiltalt for og har innrømmet, ikke er straffbart slik han tolker lovens bokstaver.

Og det er bare en del av bildene i den opprinnelige tiltalen han er kjent straffskyldig for å ha oppbevart.

Dømtes forsvarer, advokat Lars Christian Sunde i Advokatfirmaet Elden, sier at både han og klienten har lest dommen.

- Men vi har ikke gått nøye nok gjennom premisser og slutning sammen. Derfor kan jeg ikke kommentere spørsmål om anke eller andre forhold rundt dommen foreløpig, sier advokat Sunde til Dagbladet.

- DRUKNER I DENNE TYPEN SAKER: Politiadvokat Ragnvald Brekke har vært aktor i Oslo tingrett i saken om beskrivelser av seksuelle handlinger med barn under 18 år. Foto: Øystein Andersen.
- DRUKNER I DENNE TYPEN SAKER: Politiadvokat Ragnvald Brekke har vært aktor i Oslo tingrett i saken om beskrivelser av seksuelle handlinger med barn under 18 år. Foto: Øystein Andersen. Vis mer

Sakens aktor, politiadvokat Ragnvald Brekke ved Oslo politidistrikt, opplyser at det er opp til statsadvokatene i Oslo å avgjøre om straffutmålingen i dommen skal ankes.

Behov for straffenivå

Men Brekke blir ikke overrasket om en eller begge parter anker til lagmannsretten.

- Påtalemyndigheten har i hovedsak fått medhold i skyldspørsmålet. Men det er klart behov for å få satt et endelig straffenivå i slike saker, som kan virke allmennpreventivt.

Retten peker flere ganger på i denne dommen at det ikke er like saker å sammenlikne med.

- Drukner i saker

Brekke nevner at omfanget og grovhetene i blant annet chatteloggene i saken er en skjønnsmessig vurdering, som må veies sammen med tidsforløpet fra avsluttet etterforskning og fram til hovedforhandlingen.

- I og med at politi og påtalemyndighet nærmest drukner i saker av denne typen de seinere åra, bør forslagsvis en høyere rettsinstans angi føringer som tidsforløpets innvirkning på straffens lengde og på arten av straff, sier politiadvokat Brekke til Dagbladet.

Kvinnen som mannen chattet med, har tidligere i år fått en tilståelsesdom på 14 dager betinget fengsel i en annen tingrett.

Hun ble dømt for å ha sendt mannen bilder av sine mindreårige døtre og for omfattende «idéutveksling» mellom de to om seksuell aktivitet med døtrene.

- Voksne kvinner i barnekropp

I den ferske dommen fra Oslo tingrett, heter det at «tiltaltes beskrivelse av seksuelle handlinger og seksuell omgang med barn under 18 år, anses som seksuelle overgrep».

Om tiltaltes forklaring om fantasier, som Oslo tingrett har godtatt, heter det i dommen:

«Han har framholdt at alle beskrivelser var fantasi, uten realitet. Han har forklart at han har en «pedoseksuell fetish», som innebærer at han ikke tenner på barn, men på «voksne kvinner i barnekropp». Dette er ifølge tiltalte en «fantasifigur», hvor barnet har en voksen kvinnes seksualitet og mentale modenhet».