Dømt for barne-sex

MOLDE (NTB): En 36 år gammel mann fra Sunnmøre er av Frostating lagmannsrett dømt til ni års fengsel og fem års sikring for et stort antall seksuelle overgrep mot flere små barn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lagmannsretten har dermed skjerpet straffen fra Romsdal herredsrett der mannen i september i fjor ble dømt til sju års fengsel og fem års sikring.

  Straffereaksjonen mot mannen er den strengeste i noen pedofilisak her i landet. En domsfastsettelse i Høyesterett fra 1993 fastsatte straffen for en 29 år gammel mann til sju år for seksuelle overgrep mot 12 gutter og jenter i tre til 10-årsalderen, og dette var den strengeste før dommen i Frostating lagmannsrett i dag.

Delt rett

Lagmannsretten i Molde delte seg i et flertall på fem dommere som ville ha skjerpet straff og et mindretall på to som ville opprettholde straffereaksjonen fra herredsretten. Førstelagmann Sverre Dragsten hørte til mindretallet.

  Flertallet mente at herredsretten ikke hadde tatt nok hensyn til den skaden de seks mindreårige guttene er påført, skader som mange av barna fortsatt sliter med. Det ble også lagt vekt på at barna var helt ned til to og et halvt år gamle og at overgrepene de ble utsatt for var grove.

  I straffeskjerpende retning la flertallet vekt på at overgepene skjedde etter «målbevisst og slu planlegging» og at det også dreier seg om barn domfeldte er onkel til. Flertallet mener at herredsretten ikke la nok vekt på at domfeldte er dømt tre ganger før for lignende forhold.

  Flertallet viste også til en lov fra 1992 som gir barn sterkere rettsvern i slike saker.

Svakt utrustet

Mindretallet, som ville opprettholde dommen på sju års fengsel og fem års sikring mente, det var grunn til å ta hensyn til domfeldtes personlighetsutrustning. Han er intellektuelt mangelfullt utviklet, noe som kan ha sammenheng med en medfødt hjerneskade. Mannen ble selv utsatt for seksuelle overgrep som femåring.

  En enstemmig rett holdt fast på at fem års sikring var nødvendig.Dette ble begrunnet med at det kan være kvalifisert fare for at domfeldte - selv etter lang soning - kan begå nye overgrep.

  Det var påtalemyndigheten som anket over herredsrettens straffeutmåling i denne saken, og aktor, politiinspektør Ingar Bøen, hadde lagt ned påstand om 13 års fengsel og 10 års sikring.

  Denne saken har tidligere vært behandlet to ganger i herredsretten. Herredsrettens første dom lød på 12 års fengsel og 10 års sikring, men dommen ble senere opphevet på grunn av formelle feil.