Dømt for menneskehandel og hallikvirksomhet

En 49 år gammel albaner fikk to og et halvt års fengsel i Trondheim tingrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En 49 år gammel albaner er i Trondheim tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for medvirkning til grov menneskehandel.

Mannen er også dømt til å betale et offer i saken - en 24 år gammel kvinne fra Albania - 2.260.000 kroner i erstatning, derav 1,3 millioner kroner for framtidig inntektstap. Kvinnen har diagnosen «posttraumatisk stresslidelse», og har fått asyl i Norge.

Fire andre menn - en 32 år gammel albaner, en 33 år gammel nordmann og to 53 år gamle nordmenn - har også vært tiltalt i denne saken. De ble alle kjent skyldige i medvirkning til prostitusjon, ved å ha skaffet leiligheter eller utført transportoppdrag.

Albaneren er dømt til seks måneder betinget fengsel. Straffen for den 33 år gamle nordmannen er seks måneders fengsel, derav fem måneder betinget. De to andre nordmennene er dømt til 120 dagers fengsel, derav 90 dager betinget.
To hovedmenn
Trondheim tingrett mener at hovedmennene i denne menneskehandelsaken er to albanere - far og sønn - som reiste fra Norge i juli 2005, og som ikke har vært tiltalt i denne omgang. Disse to utnyttet også en 25 år gammel albansk kvinne, som nå oppholder seg i Hellas, og som ikke har satt fram krav om oppreisning eller erstatning.

Retten skriver i domspremissene om hovedmennenes medhjelper - den 49 år gamle albaneren som nå er dømt - at det ikke er noen rimelig, fornuftig tvil om at han «har vært fullt klar over at de to hovedmennene utnyttet de to jentenes sårbare situasjon».

- De ble fraktet til Norge under falske forehavende, og formålet med dette var at de skulle drive prostitusjon som hovedmennene skulle ha inntektene av, heter det i domspremissene.


Stavanger - Bergen
I dommen beskriver tingretten et hendingsforløp som startet i Albania, og som - via et kort ferieopphold i Aten høsten 2004 - fortsatte først i Stavanger, deretter en kort periode i Bergen, og til slutt i Trondheim høsten 2005.

49-åringens oppgave var blant annet å hente penger som stammet fra jentenes prostitusjon. Retten finner det bevist at han har reist minst fem ganger til Trondheim, og at han transporterte minst 800.000 kroner fra Norge til Hellas.

Derimot er det etter rettens mening ikke bevist at han har deltatt i anskaffelse av falske pass til jentene, finansiering av deres reiser, eller på annen måte vært med på planlegging og organisering av deres virksomhet.


Erstatningsansvar
- Jentene har kalt ham for «onkel» og det har ikke fremkommet noen opplysninger om at han har opptrådt truende eller voldelig, skriver tingretten i dommen.

Derimot legger retten til grunn at de to hovedmennene har satt fram trusler, og utøvd vold som påførte skade. Retten fastslår at 49-åringen - til tross for «en mer beskjeden rolle i saken» - etter skadeerstatningsloven blir solidarisk ansvarlig for hele erstatningen og oppreisningsbeløpet.


Tvangsgiftet og utnyttet
Retten gir i domspremissene en del biografiske opplysninger om den nå 24 år gamle kvinnen som ble tvunget til prostitusjon, først i Stavanger og deretter i Trondheim.

Hun vokste opp i fattige kår på landsbygda i Albania. Hun fikk lite skolegang. 14 år gammel ble hun tvangsgiftet med en 20 år gammel mann, som misbrukte alkohol og var voldelig. Sommeren 2001 fikk hun en datter. Året etter flyttet hun til sine foreldre, sammen med datteren. Etter en tid begynte hun å jobbe i en restaurant. Det oppsto et kjærlighetsforhold til en omkring 50 år gammel mann, en slektning av restaurantens eier. Det var denne mannen som høsten 2004 tok kvinnen med på ferie til Hellas, og deretter til prostitusjon i Norge. (NTB)