Dømt for overgrep - slipper fengsel

23-åringen gjennomførte samleie med den 13 år gamle jenta. Likevel slipper mannen fra Indre Sogn fengselsstraff. Retten fant det bevist at mannen var straffeskyldig etter tiltalen, men valgt likevel å la ham slippe med en betinget dom. Den unge jenta får heller ikke erstatning. 23-åringens unge alder er ifølge retten en formildende omstendighet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo byrett slår i rettsboka fast at det ikke er tvil om at 23-åringen fra Indre Sogn er skyldig etter den alvorlige tiltalen.

De to hadde aldri sett hverandre, før de tilfeldig møttes i Oslo sentrum. Jenta var da på vei til å bli tatt hånd om av vektere eller politi og ambulansepersonell, etter noe retten mener må ha vært et illebefinnende.

23-åringen som aldri tidligere hadde møtt jenta, gikk bort og hevdet at han kjente henne. Noe hun umiddelbart bekreftet. Etter en kort diskusjon fikk han ta med seg jenta.

På hotell

Sogningen tok med seg 13-åringen til et hotell i Oslo sentrum, hvor de sjekket inn. Der stopper enigheten mellom jenta og 23-åringen.

Hun hevder at tiltalte manipulerte og delvis presset henne til å gjennomføre flere samleier. Hun hevder også at hun gjentatte ganger gjorde mannen oppmerksom på at hun bare var 13 år.

Mannen hevdet i retten at hun hadde sagt at hun var 17 år og at samleiet var frivillig.

I rettsboka heter det at Oslo byrett har vanskelig for å fullt ut legge til grunn fornærmede og tiltaltes forklaringer.

Retten slår likevel fast at det ikke er tvil at de to hadde sex.

Slipper fengsel

Retten karakteriserer handlingen som en grov lovovertredelse og avviser at det er mening å snakke om frivillighet fra den 13 år gamle jentas side.

Likevel avvises aktors påstand om fengsel i ett år og fire måneder, hvorav syv måneders betinget, med en prøvetid på to år.

Også kravet om 50 000 kroner i erstatning ble blankt avvist.

I formildende retning legger retten vekt på 23-åringens unge alder.